JUMBO, nu het moment om Colette in te zetten?

Colette is Colette Cloosterman Van Eerd, de zus van Frits van Eerd CEO van JUMBO Supermarkten, de man die momenteel wordt verdacht van en voorlopig vastzit (NB; er is blijkbaar nog geen aanklacht ingediend) in verband met witwaspraktijken.

In een persbericht meldt JUMBO daarover: “Jumbo heeft kennisgenomen van een onderzoek dat momenteel plaatsvindt door de FIOD. Naar wij hebben begrepen richt het onderzoek zich niet op Jumbo. Wel worden er in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd.” Daarmee krijg je de indruk dat JUMBO Supermarkten in deze casus ‘buiten schot blijft’ maar niets is minder waar, zeker niet bij een familiebedrijf waar CEO én bedrijf voor de buitenwacht één en dezelfde zijn.

Zodra een CEO, of eindverantwoordleijke, besmet is, is het best die rol direct opnieuw in te vullen, al is met de mededeling dat ‘deze functie tijdelijk wordt waargenomen’. Dit vraagt om crisismanagement, een crisis ontwijk je niet.

Of Van Eerd uiteindelijk wel of niet wordt veroordeeld voor witwassen maakt weinig uit voor de vertrouwenscrisis die nu ontstaat. Los daarvan: JUMBO’s boodschappen zullen niet goedkoper worden en ik verwacht ook niet dat JUMBO minder klanten krijgt, waarschijnlijker is meer klanten. Mensen gaan nl. graag kijken naar een crisis en hebben (vaak) een kort geheugen. Zo heb ik niet de indruk dat na het TVoH schandaal TALPA programma’s minder kijkers trekken. Mogelijk dat hier een nieuwe commercial met Ferry ‘undercover‘ Bouman een cynische ‘twist’ kan brengen aan deze affaire: “never waste a good crisis” (sic.).

Maar dat vertrouwen in CEO Van Eerd staat bij zijn ‘stakeholders‘ nu direct onder druk. ‘Stakeholders‘ als overheid, gemeente, financiers, leveranciers, medewerkers, e.a. Schuldig of niet, zij verwachten een verklaring niet alleen van de CEO maar ook van de organisatie want hoe staat het er intern eigenlijk voor met ‘checks & balances‘? Wat is de rol van in- en extern adviseurs/controllers/fiscalisten/juristen? Zijn zij hun geld wel waard? (NB; dat controles, of sterker nog confrontaties met verantwoordelijken, zwak zijn is ook niet voor het eerst. Dat varieert van VESTIA tot Credit Suisse). Wat zit er nog onder de ‘cover’, niet alleen in de YT? Wat is de organisatiecultuur?

Begin deze maand stond Frits van Eerd hand in hand met prins Bernhard van Oranje-Nassau door het succes van hun protegé Max Verstappen tijdens de Dutch GP op Zandvoort. De vraag is of in 2023, als Max voor de 3e keer de Dutch GP wint, Bernhard opnieuw op de foto wil met iemand die toch een smetje heeft?

Wat te doen bij een vertrouwenscrisis? Een ‘Big Idea‘ getiteld ‘the Trust Crisis‘ in de Harvard Business Review (2019) biedt hier wellicht raad, niet alleen voor Van Eerd c.s. maar voor ieder die het vertrouwen in hem, haar kan ook, dreigt kwijt te raken. Allereerst de definitie: “Trust, as defined by organizational scholars, is our willingness to be vulnerable to the actions of others because we believe they have good intentions and will behave well toward us. In other words, we let others have power over us because we think they won’t hurt us and will in fact help us.

Vervolgens het advies: “Bedrijven geven CEO’s de unieke autoriteit om uitdagingen met hoge inzetten aan te gaan en moeilijke beslissingen te nemen. Hun macht berust echter voor een groot deel op de bereidheid van de stakeholders van het bedrijf om die macht aan hen af te staan. Met andere woorden, die macht baseert zich voor een belangrijk deel op het vertrouwen van stakeholders. Leiders die dat vertrouwen schenden, worden al snel afgezet.” Bron: ‘Leading with Trust‘, onderdeel van deze ‘Big Idea’

(hoog) Tijd voor Colette.

230922

Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als algemeen directeur van Jumbo – Jumbo Persportaal meld JUMBO. Verstandig besluit maar feitelijk in deze situatie ook onontkoombaar. Wie hem, al dan niet tijdelijk, opvolgt, zus Colette of een ander, d.i. nog niet duidelijk.

Willem E.A.J. Scheepers. docent, organisatie ontwikkelaar, auteur, opgegroeid in een familiebedrijf.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *