Ook Familiebedrijf heeft P-zorgen.

Op de dag dat het CBS meldt dat er maar ‘weinig anderhalfverdieners* zijn die hun arbeidsduur willen veranderen’ en de WallStreet Journal komt met het bericht dat medewerkers ontevreden zijn over hun baan maar dat ze o.i.v. de ‘crisis’ toch maar blijven zitten, is het een mooi moment om ook eens te kijken naar de resultaten van de Familiebedrijven Barometer zoals Van LANSCHOT Bankiers die recent publiceerde.

DGA’s of eigenaren van familiebedrijven maken zich (ook) zorgen over de arbeidsmarkt, da’s de rode draad in deze Familiebedrijven Barometer. Eén van de conclusies:

  • “Ondernemers maken zich zorgen over de ontwikkeling van arbeidskosten (55%) en de aansluiting van personeelsaanbod op de vraag in de markt (47%)”

Jammer dat deze ondernemers nog geen weet lijken te hebben van het meten van het rendement op hun investeringen in arbeid c.q. medewerkers. Zeker jammer omdat dit, zoals de onderzoekers stellen ‘een serieus zorgpunt’ is van de ondernemers…..

(ook) Mooi is de volgende conclusie:

  • “Vier op de tien ondernemers hebben behoefte aan een flexibele schil van personeel. Zij maken zich zorgen over de mate waarin zij gemakkelijk het personeelsbestand kunnen inkrimpen of uitbreiden.”

Laat dat nu net een onderwerp zijn waarover we vorige week nog meldden: de mogelijkheden van de Flexibele Schil!

Ik ga nog even door met de conclusies over ‘Arbeidsmarkt/Kennismarkt’:

  • “Ruim de helft van de ondernemers (53%) heeft behoefte aan nieuw personeel.”
  • “Vier op de tien ondernemers (38%) heeft werknemers uit het buitenland in dienst.”
  • “Een op de tien ondernemers is van plan deel werkzaamheden te outsourcen naar ander land.”

Interessant is dan nog de motivatie van de ondernemers voor deze 3 conclusies/stellingen: “Betere kwaliteit is de meest genoemde reden (31%) om personeel uit het buitenland in dienst te nemen. Maar ook betere arbeidsmotivatie (26%), goedkoper (24%) en kennis niet beschikbaar in Nederland (17%) zijn argumenten om personeel uit het buitenland te halen.” Ze zeggen allen ‘iets’ over de perceptie van deze (familie)ondernemers over de NL arbeidsmarkt (Nb; het sluit aan op het bericht van het CBS.), een uitdaging dus……

Geruststellend zijn dan i.i.g. nog deze conclusies “Ondernemers zien wel het belang van opleiding en staan open voor een eigen rol hierin.” & “Personeel voor 63% belangrijkste asset.” Jammer dan van die resterende 37%, maar dat terzijde.

Nou ja, hoe je het ook wendt of keert: ook het familiebedrijf mag aan het Strategisch Mensenmanagement Beleid! ‘Het ken nog net.’ 😮

*1 1/2 verdiener => bij hen werkt de een voltijd en de ander deeltijd (CBS).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *