Wisseling van de macht

Vanaf de voorhistorische tijden tot heden hing het goed functioneren van een groep mensen af van persoonlijke communicatie tussen de individuen die er deel van uitmaakten. Niettemin bestond ook de behoefte aan de mogelijkheid berichten uit te wisselen die tijd en ruimte konden overbruggen.

De oude Perzen beschikten over torens die als een soort “roepzender” functioneerden: erbovenop stonden mannen om berichten van de ene toren naar de andere te schreeuwen. De Romeinen exploiteerden een uitgebreid ordonnanssysteem. Tussen 1305 en het begin van de negentiende eeuw onderhield het Duitse vorstenhuid Taxis een ponyexpres voor heel Europa.

In de afgelopen eeuwen is de maatschappij veranderd van een agrarische naar een industriële samenleving. Wij leven momenteel in een transitoperiode die een gevolg is van de overgang van het Industriële Tijdperk naar het Kennis en Innovatietijdperk.

Deze overgang is uniek omdat een vergelijkbare omwenteling maar liefst 160 jaar geleden plaats vond. De fundamentele veranderingen die hiervan een gevolg zijn leiden tot duidelijke fricties in de maatschappij. De ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben bijvoorbeeld een wisseling van de macht zichtbaar gemaakt in de regiefunctie. Men neemt de regie over het leven in eigen handen, accepteert niet langer de regie die anderen op dit gebied voeren.

Waar jonge mensen hun leven en gedrag, denken, doen en handelen hebben aangepast aan de technologische mogelijkheden, zien ouderen deze technologische mogelijkheden als een onderdeel van hun bestaande gedrag. Ze moeten alleen maar leiden tot meer gemak en efficiency. Maar aangezien de jeugd de toekomst heeft, zullen we met zijn allen door dit complexe transformatieproces vol met crises, kansen en bedreigingen heen moeten.

Ons communicatiegedrag is door de nieuwe media (internet en mobiele telefoon) drastisch veranderd. Het grote voordeel van internet is dat het aantrekkelijke elementen van veel verschillende media combineert. Het is er altijd, je kunt er informatie zoeken, entertainment vinden, vrienden ontmoeten en je kunt je zelf laten zien. Maar de belangrijkste troef is dat internet interactief is. Je zit als gebruiker zelf aan de knoppen. Je kunt zelf bepalen wat je ziet of zoekt. Wij e-mailen, sms’en en bellen naar elkaar op ieder moment als ons dat uitkomt, in de bus, in de auto, op het werk en in de supermarkt. Wij zijn een integraal onderdeel geworden van een menselijk netwerk dat wij zelf vormgeven.

1 thought on “Wisseling van de macht”

Nico 10 jaar ago

Kun je nog eens uitleggen wat je nou eigenlijk bedoelt??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *