06 juni 2019, vandaag is het D-Day voor Vrouwen.

D-Day, 06 juni 1944, tussen de 150.000 mannen die op de stranden van Normandië landen bevindt zich één vrouw: de legendarische journaliste Martha Gellhorn. Nu, 75 jaar later, is het opnieuw D-Day en dat niet voor één vrouw maar voor miljoenen vrouwen. ‘D-Day’, niet omdat het hier vandaag oorlog is maar omdat banen die m.n. door vrouwen worden ingevuld, worden bedreigd door de gevolgen van kunstmatige intelligentie in dit ‘tijdperk van automatisering’.

“Tussen de 40 en 160 miljoen vrouwen over de hele wereld dienen voor 2030 over te stappen naar een ander beroep, vaak naar hoger opgeleide functies.” Dat concludeert het McKinsey Global Institute (MGI) na onderzoek over de invloed van het ‘tijdperk van automatisering’ op de huidige banen. Vervolgens worden er conclusies getrokken die m.n. ingaan op banen die momenteel voor een belangrijk deel door vrouwen worden ingevuld.  Het rapport is getiteld: “The future of Women at Work: Transitions in the age of automation.”

Martha Gellhorn was een verstekeling op één van de landingsboten. Ze verkleedde zich als een ‘hospik’ en door de hectiek van de dag had niemand de verwisseling in de gaten. Op eenzelfde manier, een verwisseling die nauwelijks iemand in de gaten heeft, kan de transitie plaatsvinden van je huidige baan: voordat je het goed en wel beseft ben je overbodig want ‘robot en zijn, haar kan dus ook, maten’ hebben je taken overgenomen, disruptie.

MGI: “This new research explores potential patterns in “jobs lost” (jobs displaced by automation), “jobs gained” (job creation driven by economic growth, investment, demographic changes, and technological innovation), and “jobs changed” (jobs whose activities and skill requirements change from partial automation) for women by exploring several scenarios of how automation adoption and job creation trends could play out by 2030 for men and women given current gender patterns in the global workforce.” Het onderzoek gaat uit van 3 scenario’s: banen die verdwijnen, banen die worden gecreëerd, banen die veranderen in het ‘tijdperk van automatisering’.

Dat het vooral de banen zijn die nu voor een belangrijk deel door vrouwen worden uitgeoefend, worden beïnvloed door kunstmatige intelligentie, heeft m.n. te maken met de aard en zwaarte van het beroep. In veel landen, w.o. Nederland, zijn vrouwen bijvoorbeeld goed voor meer dan 70 procent van de werknemers in de gezondheidszorg en sociale bijstand, de administratief ondersteunende beroepen. Maar minder dan 25 procent van hen werkt in de industrie, de agrarische sector, de visserij.

In het onderzoek richt MGI zich op zes volwassen economieën (Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) en vier opkomende economieën (China, India, Mexico en Zuid-Afrika). Samen zijn deze economieën goed voor ongeveer de helft van de wereldbevolking en ongeveer 60 procent van het wereldwijde BBP.

“In de tien bestudeerde landen zou gemiddeld 20 procent van de werkende vrouwen (107 miljoen) hun baan kunnen verliezen aan automatisering, kunstmatige intelligentie e.d. tegenover 21 procent van de mannen (163 miljoen) in 2030. Een stijgende vraag naar arbeid als gevolg van deze disruptie zou 20 procent meer banen voor vrouwen kunnen betekenen, vergeleken met 19 procent voor mannen, ervan uitgaande dat hun aandelen in sectoren en beroepen gelijk zijn.” Voor zover gaat de invloed van robotica, kunstmatige intelligentie, machine leren e.d. op hun banen, gelijk op voor vrouwen en mannen. Echter: “Er zullen ook volledig nieuwe beroepen worden gecreëerd, voor ongeveer 60 procent bevinden deze nieuwe beroepen zich op door mannen gedomineerde gebieden.” Dit betreft voor een essentieel deel de zgn. ‘STEM’ functies, functies in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde.

Maar er is in dit ‘tijdperk van automatisering’ niet alleen vraag naar kennis, ook naar vaardigheden, en dat geldt dan voor vrouwen én mannen: “De vraag naar technologische vaardigheden is sinds 2002 gegroeid, maar zal sneller gaan. De vraag naar sociale en emotionele vaardigheden zal ook sneller gaan. De behoefte aan basale cognitieve vaardigheden en fysieke en manuele vaardigheden zal echter verminderen.” Opleiden en ontwikkelen dus! Maar daarmee alleen zijn we er (nog lang) niet, aldus de onderzoekers.

Langdurig bestaande barrières vormen ook in de nabije toekomst een belemmering voor vrouwen om de overgang te maken naar een ander, nieuw beroep. In alle facetten van de samenleving w.o. politiek, onderwijs, bedrijfsleven is er, ook in Nederland, onvoldoende sprake van gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit. Beleidsmakers, w.o. de politiek, en bedrijven c.q. werkgevers dienen op gelijkheid, diversiteit, inclusiviteit, meer interventies te doen dan nu het geval is. Zij dienen beleid te maken én te implementeren om deze barrières te overwinnen. Hoge prioriteit dient er te zijn v.w.b. investeringen in opleiding, het aanpakken van stereotypen over beroepen, proactieve ondersteuning richting een nieuwe baan c.q. uitdaging, sociale ondersteuning zoals bijdragen aan een werk-leven balans resp. aan veiligheid op het werk in de ruimste zin van het woord.

De toekomst van vrouwen op het werk: hen laten navigeren in de overgang naar werk passend bij het tijdperk van automatisering kan vrouwen op weg helpen naar productiever, beter betaald werk. Als dat niet gebeurt dan kunnen bestaande uitdagingen voor het bedrijfsleven, voor de economie, op groei of op z’n minst voor continuïteit, de komende jaren een zware last worden. Het is D-Day, dus.

Willem E.A.J. Scheepers, trotse vader van 3 jonge vrouwen.

Ook op 06 juni 2019, een dag waarop schoolkinderen zich voor kunnen bereiden op hun toekomstige baan.

Bron: @Halfpennytweets

I think this letter, that came home with an upset 9 year old girl today. Shows that as a country/society, we have not progressed one cm in 30 years. Quarterpenny lives and breathes design & technology and can’t understand why she has to do cooking and drama.’ Bron: @Halfpennytweets.

Functies in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde zijn voor meisjes voorlopig nog niet weggelegd……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *