Een financiële Tob-Opleiding?

We krijgen in ons land volgend jaar een financiële Top Opleiding en dat onder de naam ‘Duisenberg School of Finance’ (hoe krijg je de naam zo verzonnen?). Deze school past uitstekend binnen het Overheidprogramma ‘een Leven Lang Leren’, maar misschien is die vergelijking navrant.

Minister Bos verklaart dat deze nieuwe opleiding niets te maken heeft met de uitverkoop van Nederlandse organisaties!

Nu kan ik me echter goed voorstellen dat deze nieuwe opleiding juist studenten aantrekt die hun carrière willen maken in dat deel van het Nederlandse bedrijfsleven dat ‘te koop’ staat, recente gebeurtenissen leren je nl. dat zeker dan je persoonlijke toekomst is gewaarborgd!

Toch één kanttekening: DISNEY laat deze weken weten dat het niet het (financiële) management is wat hét verschil maakt voor het (ook financiële) succes van hun onderneming maar: DISNEY’s straatvegers!!

Misschien toch maar een andere, ook ‘prestigieuze’, opleiding opstarten?Nederland raak achterop in Europees (en Wereld) verband als het gaat om de Opleiding en Ontwikkeling van onze managers en medewerkers. De doelstellingen die we als Nederlanders dienen te realiseren in 2010 op het vlak van Opleiding en Ontwikkeling, halen we bij lange na niet ook al zetten we er nu nog enkele tandjes bij (nb: dat laatste zou m.n. in deze periode passend zijn).

Of het nu dan ook het juiste moment is om naar buiten te treden met het Plan om bij Schiphol een Financiële Top Opleiding te starten, da’s nog maar zéér de vraag.

In landen waar het Opleiden van mensen in de afgelopen jaren (toch) tot Grote Hoogte is gebracht, denk aan Groot Brittannië, USA, Frankrijk, Zwitserland en het aanstormend ‘talent’ Zweden, met China als runner up, zal waarschijnlijk meewarig worden gereageerd op deze plannen. Het niveau van hun (financiële & top) opleidingen is al zo hoog, dat het voor ons land een tour de force zal worden om dat niveau te kunnen evenaren, laat staan te overtreffen. Let wel: met alle respect voor onze universiteiten en opleidingsinstituten (ten slotte ben ik er zelf ook aan verbonden 😉 ): het niveau is zeker niet slecht, het is ‘passend’ aan onze economie kun je zeggen, maar om nu te spreken van ‘op weg naar’ Top?

Misschien dienen we daarom deze zaak, deze kansen(!), van een geheel andere kant te bekijken: wie zijn er pivotal of essentieel voor het succes van een organisatie? Wie zijn de talenten waarin we, noodzakelijk voor ons succes, dienen te investeren? Het management van DISNEY is hier recent door HARVARD naar gevraagd, hun reactie:

“Let’s take Disney’s approach to talent management as an example. Which group of employees at Disney’s theme parks would you think are the most pivotal to the parks’ success? If you are like me, you answered “the people who dress up as Disney characters” — Mickey Mouse in particular. Everything revolves around them, right? Wrong. It turns out that Disney’s most pivotal talent is their street sweepers — the workers who direct screaming children to the best spots to see the parade, who locate shady spots for tired parents, who provide assistance to lost patrons. Among all Disney employees, street sweepers have the biggest impact on the customer experience — perhaps the most critical element to Disney’s success. Understanding this, Disney places a greater emphasis on developing and nurturing these employees and their careers than they do any other group.”

Dus, een Top Opleiding naar Nederland halen: uitstekend, prima zelfs! Maar start er dan 1 op die écht het verschil maakt! (& 1 waar niemand in de concurrent-landen nu aan denkt….. ‘onderscheidend vermogen’)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *