Emancipatiemonitor 2014: Meer Vrouwen in de Top! (voor 80% van het salaris van een man)

“Meisjes kiezen steeds vaker voor techniek, meer vrouwen dan eerst in topfunctie.” is de titel van het persbericht dat gisteren verscheen van het CBS n.a.v. de ‘Emancipatiemonitor 2014’. Vreugde alom, zo (b)leek want eindelijk neemt de positie van de jonge vrouw in de economie aan waarde toe!

Mooi maar lees je in het persbericht een stukje verder dan is alle euforie mogelijk misplaatst: “Vrouwen verdienen in het bedrijfsleven gemiddeld bijna 80% van het bruto-uurloon van mannen.” De Overheid vormt hier een positieve (sic.) uitzondering want daar ontvangen vrouwelijke medewerkers gemiddeld genomen tenminste nog 90% van dat wat hun mannelijke collegae op de rekening krijgen bijgeschreven.

Interessant is ook nog dat de verklaring voor deze verschillen worden gezocht bij: de vrouwen! Anders dan hun mannelijke collegae kunnen zij nl. niet onderhandelen….

(toch) Opmerkelijk dat lagere salaris als je weet dat GALLUP eerder wist te melden: “Women Are Better Managers Than Men.”

Vraag ik het vrouwelijke studenten die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, vraag ik het vrouwelijke managers, zelden hoor ik dat zij van mening zijn dat zij minder salaris ontvangen dan hun mannelijke collegae. M.n. binnen de Overheid is men er van overtuigd dat de classificaties voor iedereen gelijk zijn! Niet dus, hoewel: “Bij de overheid verdienen jonge vrouwen meer dan jonge mannen.” Vandaar, mogelijk, die 10% positief verschil met het bedrijfsleven.

Om (opnieuw) de discussie rondom vrouwen die vooral deeltijdwerken te voorkomen, dat dit de hoofdoorzaak voor de verschillen zou vormen, merkt het CBS nog op: “Een deel van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen is te verklaren uit verschillen in onder meer werkervaring, beroepsniveau, opleiding en leidinggeven. Ook als daar rekening mee wordt gehouden, blijft er een loonverschil over van 8% in het bedrijfsleven en 4% bij de overheid.”

Mogelijk dat vrouwen dit verschil inderdaad weinig interesseert, dat zij een andere motivatie hebben om aan het werk te gaan. De vraag is dan toch of dat je deze ongelijkheid als goed werkgever kan & wil toestaan? Past dit binnen je rol van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Omgekeerd kun je aan de vrouwelijke, maar ook aan de mannelijke, kandidaten voor een (Top)functie vragen: een werkgever die talenten, wellicht ook klanten, niet serieus neemt in een onderhandeling, is het raadzaam om daarvoor je talenten beschikbaar te stellen? Is er binnen die organisatie naast een diversiteitsbeleid ook sprake van gelijke behandeling?

Diversity: The cultural, social, gender or other differences between people, with reference to an organisational culture that encourages and values these differences. In addition, a culture of diversity is about recognising, valuing and taking account of different skills and life experiences.

Equality : Recognising that everyone is treated with dignity and respect, regardless of race, gender, disability, sexuality, religion or belief, age, marital status or other personal characteristics. In terms of learning and development, equality means recognising that different groups have different needs, and ensuring that they have appropriate and fair access to appropriate opportunities.” (Bron: IiP Framework, Investors in People Int.)

Overall, female managers eclipse their male counterparts at setting basic expectations for their employees, building relationships with their subordinates, encouraging a positive team environment, and providing employees with opportunities to develop within their careers.” stelt GALLUP in het hiervoor aangehaalde artikel. Vrouwelijke managers zijn beter in staat om te gaan met thema’s als gelijkheid, diversiteit én de betrokkenheid van hun medewerkers. Een betrokkenheid die, aldus (niet alleen) GALLUP, bijdraagt aan betere resultaten van de organisatie. Als dit je organisatie veel oplevert, dan is het toch onduidelijk waarom niet meer werkgevers deze thema’s omarmen?!?….

21 september jl. deed Emma Watson in een toespraak voor de Verenigde Naties de aftrap van de #HEFORSHE ‘A solidarity movement for gender equality.’. Er wordt een commitment gevraagd aan de mannelijke wereldburgers: “The HeForShe Commitment: Gender equality is not only a women’s issue, it is a human rights issue that requires my participation. I commit to take action against all forms of violence and discrimination faced by women and girls.” Nu 3 maanden later hebben zich al (of is het ‘slechts’?) 199.857 mannen wereldwijd gecommitteerd aan deze Missie, waarvan 1.828 in ons land.

Het lijkt er dan ook (sterk) op dat het thema gelijkheid nauwelijks leeft, ook of zelfs niet in ons land. Een bevestiging daarvan lijken we opnieuw te vinden in het CBS persbericht: “Uit een eerder verschenen CBS-publicatie blijkt dat onder werknemers met kinderen het loonverschil tussen mannen en vrouwen beduidend groter is dan onder degenen zonder kinderen, vooral in het bedrijfsleven.” Oops…. Gelijkheid en diversiteit, het lijken toch mooie, wellicht nog beter: cruciale, organisatiethema’s voor 2015.

Wil je rechtstreeks reageren? Dat kan: willem@willemscheepers.nl

1 thought on “Emancipatiemonitor 2014: Meer Vrouwen in de Top! (voor 80% van het salaris van een man)”

080315 Internationale #Vrouwendag: focus van IIP op Gelijkheid en Diversiteit. #IWD2015 | Willem E.A.J. Scheepers MBA, Author, Tutor, IiP Registered Specialist & Edut®ainer @ VirtualBusinessConsultant.eu 4 jaar ago

[…] Eind 2014 dacht het CBS daar (geheel) anders over toen men na onderzoek kwam met de conclusie “Vrouwen verdienen in het bedrijfsleven gemiddeld bijna 80% van het bruto-uurloon van mannen.” De argumenten dat ‘vrouwen vooral flex werken’ en ‘i.i.g. de Overheid […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *