Geen Discriminatie! (zelfs geen Positieve o.i.v. Diversiteit).

Nog geen 30% van de managers in Nederland zijn momenteel vrouwen, volgens het CBS. In de bestuurslagen van de diverse Grote Organisaties is dit % nog veel lager: een schamele 14% in de Raden van Commissarissen is vrouw en nog geen 3,5% in de Raden van Bestuur. Deze cijfers komen uit een recent onderzoek van Het FD. Genoeg reden dus voor de FD redacteuren Gaby de Groot en Franka Rolving om het Diversiteit dogma weer aan te scherpen: ‘Diversiteit voorkomt missers in Bestuur’.

Dat klopt, toch is hierbij mijn stelling: we doen niet aan positieve discriminatie!
Diversiteit, een diverse samenstelling van een team leidt tot een beter of op zijn minst evenwichtiger teamresultaat. Die stelling is al ruim voldoende bewezen door onderzoekers als De Bono, Belbin, de dames Meyers & Briggs e.d. Dus waarom nog gewacht, beste MT leden, benoem geen klonen van u zelf maar ga op zoek naar diversiteit!

Meer van hetzelfde levert altijd een warm bad op, een soort ons-kent-ons gevoel: je weet precies wat van je van de ander c.q. van de anderen in je team mag verwachten want zelf ben je ook zo. (nb: Volg eventueel voor een toelichting de bovenstaande links.) Dat kan prettig zijn, zo’n warm bad.

Toch vind ik dat er zo af en toe koud water bij moet, in dat warme teambad. Het is prettig om even opgeschrikt te worden door dat koude water, door die andere inzichten, door die andere mening, door die ander c.q. anderen in uw team. Wellicht dat u vervolgens in het weekeinde met geen van hen gaat golfen, want zij zijn zo anders (….). Maar daar gaat hét ook niet om toch? Het is toch het doel van het team om, tijdens werk- c.q. teamdagen, een goed teamresultaat neer te zetten? Daarvoor heb je ‘aanvallers, een middenveld, verdedigers en zelfs een doelman’ nodig. Laat nu juist die laatste vaak letterlijk en figuurlijk een buitenbeentje zijn…. Diversiteit in de teamsamenstelling dus!

Voor zover ga ik mee met het artikel van De Groot en Rolving van vorige week vrijdag in Het FD: ‘Diversiteit voorkomt Missers!’ Maar om dat nu vervolgens & alweer te koppelen aan de vrouwen en de allochtonen die nog steeds de carrière-boot naar MT land dreigen te missen, dat gaat mij toch wel wat ver. Ook in mijn praktijk kwam ik het nog niet eens zo heel lang geleden alweer tegen: een MT had op een samenstelling van 7 managers 2 vacatures en volgens de voorzitter werd het nu de tijd om zowel een vrouw als een allochtoon te gaan benoemen…… Op mijn ‘Waarom?’ was het antwoord: ‘Dat hoort nu toch zo.’ Mmmm….. Mijn voorstel: benoem de competenties waaraan binnen de beide vacatures dient te worden voldaan. Start een Werving & Selectie procedure en benoem vervolgens de besten die je kan vinden, ‘zonder aanziens des persoons’ (gelijke kansen voor de kandidaten, zonder te discrimineren, dus)! Als nu achteraf blijkt dat de beide Besten ook nog eens zowel een vrouw als een allochtoon zijn dan kan niemand daarmee een probleem hebben. Dit is zelfs geen probleem voor de beide teams waaraan zij nu leiding mogen gaan geven. U koos voor hen namelijk de Besten, de best beschikbare managers uit!

In dat laatste zit vaak een risico als u een vrouw benoemt als de manager van een team juist en met name omdat zij een vrouw is en omdat dit nu bon-ton is: het hele draagvlak om een goed manager te kunnen worden / te kunnen zijn haalt u daarmee direct onder haar voeten weg. ‘Ach, die van ons, onze manager, is die ene vrouw die ze hier nog nodig hadden.’

Onze 3 dochters zou ik dat niet willen aandoen: als zij na hun opleiding carrière gaan maken dan hoop ik van harte dat dit gebeurt op basis van hun competenties, competenties waar zij zelf (hard) aan hebben gewerkt. & Niet dat zij een manager worden om het sec ‘simpele’ feit dat zij een vrouw zijn, los van hun competenties. Ik hoop dat hen zelfs die discriminatie bespaard blijft.

1 thought on “Geen Discriminatie! (zelfs geen Positieve o.i.v. Diversiteit).”

Zeg eens, houdt u echt van een vrouw? 11 jaar ago

[…] toch door te laten stromen. Door te laten groeien sec. op basis van hun kwaliteiten!! Altijd nog beter dan positieve discriminatie toepassen, want hoe zit het dan vervolgens met hun […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *