Kenniseconomie komt er slecht vanaf in de Miljoenennota. (tijd voor kennisimmigratie?)

“Ook andere structurele veranderingen zoals globalisering, technologische ontwikkeling en klimaatproblemen vragen om structurele  aanpassingen die de concurrentiekracht van Nederland bevorderen  en onze positie als kenniseconomie verbeteren.’ lezen we op pagina 39 van de NOTA OVER DE TOESTAND VAN ’S RIJKS FINANCIËN 21/09/11. Da’s de enige keer dat het, voor onze toch vooral diensteneconomie, kernbegrip ‘kenniseconomie’ voorbijkomt in deze beleidsnota; jammer.

Wel komen we het begrip ‘kennisintensief’ tegen: “Opkomende economieën worden steeds kennisintensiever. China produceert tegenwoordig hoogwaardige ICT, de Europese  hoogovens zijn in Indiase handen, en India bouwt een auto die maar 3 000 euro kost.” (pg. 20 ‘meer concurrentie’) Dat gaat dus niet over ons.

Het (deel)woord ‘kennis’ komt vervolgens nog 1x voorbij in deze miljoenennota: “Ook waarborgen voor een gezond vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat, een goede kennisbasis en een goed opgeleide beroepsbevolking dragen bij aan toekomstige economische groei en vormen daarmee een essentieel onderdeel van een verantwoord begrotingsbeleid.” (pg. 41 ‘naar een nieuw evenwicht)

Mee eens, maar hoe gaan we dit nu doen met als basis een nota bomvol bezuinigingen???

Bezuigingen en doemscenario’s alom in dit beleidsstuk maar hoe we nu verder gaan?, hoe we de komende jaren Nederland weer ‘op de wereldkaart zetten’?, hoe we nu geldstromen creëren om balans te brengen in ons uitgavenpatroon? niemand van de huidige beleidsmakers die er ook maar één voorzet voor doet. Zij zijn al blij als ze hun achterban ‘buiten schot (lijken te kunnen!) houden’; héél jammer.

In een wereldeconomie waarin de nieuwe (BRIC) concurrentie in staat is beter/effectiever/efficiënter/goedkoper te produceren (nb; daarbij geholpen door Westerse kennis…., mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe JAGUAR C-X16), wordt een ontastbaar aspect als (unieke) kennis voor de (v/h?) rijke Westerse landen een belangrijk ‘bezit’ & onderscheidend vermogen in diezelfde wereldmarkt.  (nb; lees o.m. het INSEAD rapport uit 2009 ‘Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe.’)

Omdat, zoals INSEAD schrijft, kennisontwikkeling in de EU, maar ook in de VS, de laatste jaren lijkt te hebben stil gestaan, wordt de input van kenniswerkers (ook) vanuit de nieuwe economieën, een belangrijk aandachtspunt. & Inderdaad, dan hebben we het over kennisimmigranten.

De VS kent dito uitdagingen als de EU alleen hebben zij door hun gerenommeerde universiteiten én hun flegmatieker beleid t.a.v. kennisimmigranten een voorsprong t.o.v. de EU. Zij hebben al ervaring opgedaan v.w.b. de inzet van kennisimmigranten binnen hun organisaties. Onderzoek laat nu zien dat dit beleid die bedrijven maar ook de economie van de VS geen windeieren legt.

“Many debates about immigration focus on the potentially deleterious impact of low wage immigrants on the domestic workforce. However, Foley and Kerr point out that immigrants who are skilled enough to engage in innovative activity generate benefits for firms that are seeking to do business abroad. Key concepts include:

  • Immigrant scientists and engineers enhance the competitiveness of U.S. multinational firms in their home countries.
  • The input of ethnic innovators makes the input of local partners less valuable and lowers entry barriers to foreign countries. U.S. multinationals are more likely to enter foreign countries with wholly-owned subsidiaries, as opposed to partially-owned ones, with the domestic support of immigrant scientists and engineers.
  • Firms with more innovative activity performed by inventors of a certain ethnicity are more likely to conduct R&D and patenting in countries associated with that ethnicity. There is a particularly sharp rise in collaborative R&D that utilizes inventor teams spanning the United States and foreign countries.”

Bron: Ethnic Innovation and US Multinational Firm Activity.

Dit is maar een deel van het verhaal, ook daarom vermoed ik dat de genoemde resultaten ook realiseerbaar zijn voor onze organisaties. Vraag is nu ‘slechts’ nog: wie maakt het Beleid om dit mogelijk te maken c.q. om dit (immigratie)proces soepeltjes te laten verlopen? Horen we dat dinsdag van de Majesteit?

1 thought on “Kenniseconomie komt er slecht vanaf in de Miljoenennota. (tijd voor kennisimmigratie?)”

Marcel Wiedenbrugge 12 jaar ago

Er zit nog genoeg innovatief vermogen in Nederland, maar Nederland of Europa zijn niet bepaald een stimulerende omgeving als je denkt met iets innovatiefs bezig te zijn. Je wordt eerder tegengewerkt of vol onbegrip naar het volgende kastje gestuurd. China heeft dat beter begrepen, maar niet voor ons. Daar willen ze de kennis graag – bij voorkeur onbetaald – hebben. Zie je ook terug in de mentaliteit ter plaatse: ouders liggen letter krom om hun kinderen maar te kunnen laten studeren op goede (buitenlandse) universiteiten. Net zo lang tot ze zelf op het juiste niveau gekomen zijn. Nederland en Europa begrijpen er in mijn ogen helemaal niets van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *