Nederland & Innovatie, hoezo?

Er is weer een bericht van de ERASMUS Concurrentie en Innovatie Monitor en da’s niet positief. Als je de 1e berichten over de resultaten van recent onderzoek leest dan kun je je zelfs afvragen of Nederland en Innovatie überhaupt wel samen kunnen gaan?

We investeren nauwelijk in onze kenniseconomie, investeren onvoldoende in onze mensen, leiding geven aan innovatie is ook al niet onze force en het netwerken, toch een basis om tot innovatie te kunnen komen, daarin lopen we ook al achter op veel andere meer innovatieve landen; een (bijna) gemiste kans dus. ‘Bijna’ want misschien is er (toch) nog hoop!
Citaat uit het persbericht:

“RSM Erasmus University heeft dit jaar voor de tweede keer een grootschalig onderzoek verricht onder 9000 bedrijven en organisaties in Nederland. In de
Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2006/2007 is onderzocht in hoeverre
verschillende management- en organisatiefactoren bijdragen tot succesvolle innovaties. De
resultaten zijn opnieuw opvallend te noemen:

 • – Op innovatie-indicatoren scoort Nederland niet goed; steeds meer kennisintensieve
  activiteiten worden verplaatst naar opkomende economieën zoals China, India en
  Brazilië;
 • – De sectoren bouw en industrie scoren in Nederland slecht op innovatie, maar de zakelijke
  dienstverlening is wèl innovatief;
 • – Ondanks de oplevende economie richten de meeste bedrijven zich nog steeds op
  kostenverlaging, herstructurering en efficiencyverbetering;
 • – Een vitale kenniseconomie vereist toenemende aandacht voor sociale innovatie;
 • – Ondanks de krappe arbeidsmarkt blijven investeringen in menselijk kapitaal achter;
 • – Leiderschap is hoofdzakelijk gericht op korte termijn resultaten;
 • – De mogelijkheden voor open innovatie en netwerken met kennisinstellingen worden
  onvoldoende benut.”

Nog een citaat met tevens de belangrijkste aandachtspunten voor organisaties die tóch innovatief willen zijn:

Drie hefbomen voor sociale innovatie: menselijk kapitaal, leiderschap en open netwerken De tabel vat de belangrijkste bevindingen samen. Drie hefbomen om het rendement van het
innovatievermogen van Nederlandse bedrijven op te voeren komen naar voren. Ten eerste,
investeer meer in medewerkers (menselijk kapitaal). Door de focus op kosten in de
bedrijven zijn de investeringen in mensen achtergebleven. Ten tweede, strategisch
leiderschap faciliteert duurzame innovatie en helpt bij het veranderen van management- en
organisatieprocessen. Die veranderingen leiden tot het beter benutten van de bestaande
technologische kennis. De derde hefboom is het operen in open kennisnetwerken. Niet alle
kennis voor innovatie hoeft immers ‘in huis’ geproduceerd te worden.”
Wat gaan we nu doen? Sterker nog: wat gaat U nu doen?

Natuurlijk is het voor collegae bij ERASMUS nu mogelijk om voorzetten te doen maar uiteindelijk bent (toch) u aan zet, aan zet met uw organisatie om tot broodnodige (nb: figuurlijk én letterlijk) Innovatie te kunnen komen.

En er is hoop: zoals blijkt uit de aandachtspunten: héél moeilijk e/o lastig is het allemaal niet, die aandachtspunten…..  Gelukkig maar, toch?

(nb: begint u eens met het Investeren in uw Mensen, bijvoorbeeld)

1 thought on “Nederland & Innovatie, hoezo?”

Edwin Lambregts 16 jaar ago

http://www.innovatieforganiseren.nl is een partnersite van Management Pro. Wij publiceren met grote regelmaat artikelen over sociale innovatie en vernieuwende vormen van organiseren. Daarbij staat niet productinnovatie centraal, maar de organisatie zelf. Kijk bijvoorbeeld op http://www.innovatieforganiseren.nl/2007/01/03/innovatieforganiseren/innoveren-is-mensenwerk-2/ en http://www.innovatieforganiseren.nl/2006/09/04/innovatieforganiseren/wat-is-sociale-innovatie/
Groet, Edwin Lambregts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *