Zeg’s eerlijk: Pest U?

 € 1.500.000.000 dat kostte onze economie vorig jaar het ‘fenomeen’ Pesten op het Werk. 100.000 werknemers die stelselmatig worden gepest op het werk, waren samen ‘goed’ voor 4.000.000 verzuimdagen. De totale directe en indirecte kosten van dit pesten levert de genoemde € 1,5 miljard op.

Het bedrag is nog altijd minder dan de € 2,2 miljard die de dagelijkse files ons op jaarbasis kostte. Het menselijk drama dat achter het pesten schuilgaat is echter vele malen groter dan het dramagevoel dat je krijgt in een file…..

Er is nog wel 1 ‘heugelijk feit’ verbonden aan al dat Pesten op het Werk: samen met Finland scoort Nederland het hoogst! Landen dus waar op de werkvloer het meest wordt gepest; ‘proficiat’.”!!” Het gaat hier nl. om veel meer mensen dan de 100.000 die stelselmatig worden gepest. Uit het onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat 650.000 werknemers (10% van het totaal) met dat ‘gepest worden op het werk’ in meer of mindere mate te maken heeft.

Vraag is dan ook: Zeg’s eerlijk: Pest u?

Toch een opmerkelijk fenomeen: ons op het oog zo schone & rustige landje, waar iedereen achter de dijken in pais & vree samenwoont, spant de kroon als het gaat om Pesten op het Werk. Daarmee scoor je geen punten als je buitenlandse werknemers aan wil trekken voor het voortbestaan van je economische welvaart…… Zembla besteedde gisteravond aandacht aan het TNO rapport.

We hebben een ARBO wet. In die Wet staat o.m. dat een werkgever Veiligheid op het Werk dient te waarborgen. Die Veiligheid gaat verder dan een los hangend stopcontact of wankele stellingen. De verantwoordelijkheid van de werkgever voor zijn werknemers wordt in deze Wet in de brede zin van het woord behandeld. Of een direct leidinggevende nu wel of niet persoonlijk betrokken is bij dit Pesten, er aan deelneemt zo te zeggen. Het is een feit dat hij ervoor verantwoordelijk is dat het niet gebeurt. Dat: jouw Veiligheid als werknemer is gewaarborgd.

 Toch laat het onderzoek ook zien dat er weinig maatregelen lijken te worden genomen door de werkgevers richting de pesters. In de Zembla uitzending is de Zeeuwse Gemeente Hulst daarvan een ‘mooi’ voorbeeld. A.h.v. het personeelsdossier laat de verantwoordelijk wethouder zien ‘dat er echt niets aan de hand is!’. Toch lijkt de praktijk het tegendeel te bewijzen. Conclusie: het personeelsdossier is in ieder geval ‘goed’ opgebouwd. (sic.) Dat zal wel vaker voorkomen.

Wat kan een organisatie doen met de Arbo wet in de hand:

  • een vertrouwenspersoon aan stellen; iemand waar de gepeste medewerker de situatie kan melden. Die vertrouwenspersoon heeft voldoende zeggings- & daadkracht om de situatie vervolgens anoniem in het MT aan te kaarten.
  • een beroeps- of klachtencommissie in stellen; een gremium dat de zaak van het pesten en gepest worden zoveel mogelijk objectief kan onderzoeken & beoordelen ook om tot een bindend besluit te komen.
  • mediation aangaan als een poging om de pest-situatie, die nu in een vroegtijdig stadium is ontdekt(!), op te lossen. Lees ook Conflicthantering met Mediation.

Pesten voorkomen op het werk vormt zo een 1e aanzet tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. (nb; MVO begint altijd intern, nooit extern.)

Wilt u nu met uw organisatie ons land uit die Top van landen halen waar het meest wordt gePest op het Werk, dan is het laten uitvoeren van de Investors in People Module ‘Gezondheid & Welzijn’ een aanrader. Want uw Medewerkers Pesten, & de gevolgen daarvan aanvaarden, dat wilt u toch helemaal niet.

2 thoughts on “Zeg’s eerlijk: Pest U?”

Excusez-Moi & de consequenties van Ethisch Leiderschap. 15 jaar ago

[…] maar’ 2 reacties op mijn entry ‘Zeg eens eerlijk: Pest U?’ die ik ook plaatste op LinkedIn. Mooi. Maar opmerkelijk is nu dat er toch nog relatief veel […]

Het (bijna) Vrolijkste Land van de Wereld. 15 jaar ago

[…] Nederland en Finland ook hoog ogen scoren in een ander onderzoek. Meer daarover leest u in de entry ‘Zeg’s eerlijk, Pest U?’. Los van dat alles is het natuurlijk interessant om te weten: hoe houden we onze Vrolijkheid vast […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *