Waar: Banken Belonen Goed. Niet Waar: Banken Trekken Uniek Talent Aan.

Since you’re so rich, you must be really smart.”

Crisis of niet binnen de financiële sector blijft de behoefte om topbeloningen te verstrekken aan het o-zo-broodnodige unieke talent, een continue thema. Er zou dan ook een kern van waarheid kunnen zitten in de uitspraak ‘Omdat jij zo rijk bent, zal je wel héél slim zijn.’

De uitspraak is de titel van een recent verschenen dissertatie op basis van onderzoek door Michael Böhm, Daniel Metzger en Per Strömberg. Uit hun onderzoek blijkt: – de beloningen in de financiële sector zijn hoog, nemen nog steeds toe maar zijn daarmee tevens voor een belangrijk deel onverklaarbaar. Ook blijkt: – het aantrekken binnen de financiële sector de laatste jaren van uniek talent is niet toegenomen maar ook niet verbeterd.

De vraag die dan bij je opkomt: welke ‘unieke talenten’ worden er hier nu zo goed beloond?

“De relatieve beloning in de financiële sector heeft recent een buitengewone stijging meegemaakt ten opzichte van de afgelopen decennia. Een verklaring voor dit patroon is dat de vraag naar getalenteerde werknemers in de financiële wereld meer dan in andere sectoren is gestegen.

We deden onderzoek naar de implicaties van deze hypothese voor de toewijzing van talent aan deze sector en de relatieve lonen in de financiële sector.

Wij vinden geen bewijs dat de selectie van talent in de financiële sector is verhoogd of verbeterd, noch gemiddeld, noch aan de bovenkant van het talent distributie. Bovendien kan een veranderende samenstelling van talent of hun rendement onvoldoende verklaring zijn voor de stijging van de financiële loon premie.

Deze bevindingen verlichten de zorgen over een “brain drain” richting de financiële sector ten koste van andere sectoren, maar ze suggereren ook dat de beloningen in de financiële sector hoog zijn, zich nog steeds verhogen, en grotendeels onverklaarbaar zijn.” aldus Michael Böhm, Daniel Metzger en Per Strömberg, professoren aan de Stockholm School of Economics.

Opmerkelijk natuurlijk dat uniek talent niet lijkt te vallen voor de (zeer) hoge beloningen die de financiële sector hen biedt. Voor de onderzoekers is dit ‘ruimte voor verder onderzoek’.  Om daarop nu toch al vast een voorschot te nemen: zit er dan toch een kern van waarheid in de hypothese dat jonge medewerkers, unieke talenten, uit de Generatie Y bij hun potentiële werkgevers op zoek zijn naar andere zaken en i.i.g. naar méér dan een goede beloning?

De financiële sector lijkt maar moeilijk aan geschikt, uniek talent te kunnen komen. Dat signaleert ook McKinsey in het recent verschenen artikel People and Talent management in risk and control functions.

The buildup of talent-management capabilities within risk and control functions has often struggled to keep pace with the new demands.”

McKinsey komt met 5 Strategisch Talent Management initiatieven:

  1. Attract and recruit talented employees with compelling stories for working in risk management.
  2. Train and develop employees by institutionalizing holistic learning and cross-company trainings.
  3. Groom employees into well-rounded leaders by offering clearly defined career paths.
  4. Reward employees effectively based on risk-specific and diverse performance measurements and incentive systems.
  5. Foster connectivity across the entire company with dedicated cross-functional initiatives.

NB; Waar las ik i.d. eerder?

Over ‘beloning’ merken McKinsey-anen Julia Brüggemann, Joyce Clark, Arno Gerken en Julia Graf nog op:

Across industries, many companies still lack the ability to effectively measure and reward outstanding performance in the field of risk management. Evaluation processes are often complex, time consuming, and, in some cases, perceived as highly subjective. Only one of the surveyed companies has performance metrics that explicitly reflect the adherence to the company’s risk culture. Rewards still rely heavily on financial incentives and, in some cases, perceived as “one size fits all,” that is, too vague and not suitable for risk roles.”

Belonen is meer dan alleen maandelijks een vorstelijke salaris overmaken……

Interessante dissertatie “Since you’re so rich, you must be really smart” Talent and the Finance Wage Premium. De uitkomst van het onderzoek zal niet direct de bank Bobo’s tot andere gedachten brengen maar voor andere sectoren is het vooralsnog niet nodig zich zorgen te maken over het aantrekkelijk kunnen zijn voor uniek talent. Mogelijk helpen hier voor hen ook de tips van McKinsey e.a.

*VID: bij ABNAMRO krijgt uniek talent de gelegenheid om dingen te doen die niet veel geld kosten; ook mooi.

3 thoughts on “Waar: Banken Belonen Goed. Niet Waar: Banken Trekken Uniek Talent Aan.”

Tony de Bree 6 jaar ago

Tja, is dit nu nieuws? Nee dus. Iedereen die in de sector werkt weet dat er geen sprake is van schaarste, dat er veel mensen ontslagen zijn en dat er dus een enorm, hooggekwalificeerd aanbod is in Nederland en daarbuiten. De lonen zijn dus gewoon veel te hoog. Behalve voor echte toppers.

En mbt ABN Amro. De realiteit is dat men in de Bank van Zalm ervoor heeft gekozen heel erg veel talent van boven de 45 op straat te zetten en veel onervaren (lees ‘goedkope’) jonge mensen in dienst neemt en heeft genomen. ‘Met geld van de Staat 50+ op straat’ zoals de cartoon op de voorkant van ‘Dagboek van een bankier’ laat zien.

Als je echt aan talent management wilt doen, moet je niet alleen naar korte termijn salariskosten kijken maar ook naar de langere termijn van het overdragen van kennis en ervaring van oud naar jong met b.v. leermeester gezelsystemen, coaching en naar training-on-the-job. Dan werkt je gelijk aan ‘duurzame inzetbaarheid’.

Vg
Tony de Bree

p.s. Zie ook: http://goo.gl/xp1Jma.

jan klamer 6 jaar ago

“ja maar als we ze niet 2 miljoen per jaar betalen dan krijgen we geen goede bankiers” (a la ING / ABN redenatie). Nee hoor, als je ze normaal betaald zonder bonussen krijg je verantwoordelijke, fatsoenlijke en gewetensvolle bankiers.

Maar misschien willen die gewoon niet in een cultuur werken die terecht door Joris Luyendijk als “amoreel” wordt bestempeld. Misschien niet tegen de wet, maar niet alles wat niet-crimineel is , is ook goed en van hoge moraal.

Maar ik dacht dat we het daar inmiddels wel over eens waren en dat Zalm gewoon oude vis verkoopt.

Nu dus aan beperkende maatregelen om de boefjes te laten vertrekken.

jan klamer 6 jaar ago

We zijn er inmiddels toch wel uit dat “maar als we ze geen miljoenen betalen krijgen we geen bankiers” van ABN / ING gewoon flauwekul is, namelijk dat je met de incentives die ook McKinsey weer propageert gewoon het verkeerde volk binnenhaalt – wat Joris Luyendijk terecht omschrijft als amoreel.

Want niet alles wat persé niet onwettelijk is , is moreel hoogstaand.

Maar de cultuur is altijd een weerbarstig iets. En de baniers gaan zichzelf natuurlijk niet bestraffen met een gedragscode ofzo.

Duurzaamheid bewerk je met langetermijn visie en doelen, die zich niet door bunussen laat sturen of belonen, maar die komt uit fatsoen, eerbaarheid, verantwoordelijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *