Werktijdverkorting & het Opleidingsplan

Dinsdagmiddag brak directeur Anton Hemerijck van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een lans om de medewerkers en managers van organisaties die gebruik maken van de huige Werktijd Tijd Verkorting, de gelegenheid te geven hun Kennis & Kunde te verruimen. Eenvoudig gezegd: deze mensen in de WTV-tijd die ze nu ‘over’ hebben op te leiden i.p.v. ‘lamlendig op de bank te laten zitten’. Goed idee. 🙂

‘Maar hoe doe je dat dan? Waar haal je zo snel een Opleidingsplan vandaan?’ Is een vraag die nu blijkbaar bij veel WTV bedrijven opkomt.

Raar, je zou verwachten dat organisaties dat Opleidingsplan ‘gewoon’  in de kast hebben liggen. Ze beschikken over een Strategisch Plan (toch?) & daaraan gerelateerd is een Opleidingsplan (toch?). Tuurlijk heeft Uw organisatie i.d., maar mocht nu de organisatie van 1 van uw vrinden dat niet hebben, zo’n Opleidingsplan, dan heb ik nog een paar tips.Je zou dus mogen verwachten dat organisaties (nb; vooruit: het Kleinbedrijf uitgezonderd) inmiddels toch wel over een Strategisch Human Resource Management Plan beschikken! Helaas, ‘zou mogen verwachten’ ja, maar dat blijkt in de praktijk toch niet altijd zo te zijn. SHRM is héél iets anders dan ‘P&O-‘ of ‘HR-activiteiten’, vandaar dat SHRM nog zo’n veelvoorkomend onbeschreven blad is, wellicht.

Om de WTV goed te benutten is het prima idee de extra ‘vrije’ tijd die je nu hebt te gebruiken voor de noodzakelijke ontwikkeling van je medewerkers én managers. Zo zijn ze straks gereed & beschikken ze over de juiste competenties om na de CRISIS het economisch pad omhoog weer op te kunnen. De tijd die nu beschikbaar is gebruiken om te Investeren in je Mensen! & in Je Zelf!, minstens zo belangrijk.

Waaraan dient een Strategisch Opleidingsplan te voldoen?

 • Allereerst: er dient een duidelijk link te zijn met het Strategisch Plan van de organisatie.
 • De Ist-situstie is dan al in beeld (als het goed is!!): ‘over welke Kennis, Kunde, Competenties beschikken we in onze organisatie?’ (nb; dat is meer dan ‘Hebben we kopieën van alle diploma’s?’)
 • & de Soll-situatie is in beeld: ‘over welke Kennis, Kunde, Competenties dienen we te beschikken om de Strategie tot een Succes te kunnen maken?’
 • Dat hiaat vul je vervolgens op in de horizon van de Strategische Planperiode, d.i. afhankelijk van de organisatie bijv. 3 jaar.

Het moment daarvoor zou dus ‘zo maar’ Nu kunnen zijn, in tijden van WTV!

De praktische invulling van het Opleidingsplan is dan:

 • Wat is Organisatie Doelstelling c.q. de Team Doelstelling?
 • Welke ontwikkeling/training is daarvoor aanvullend nodig?
 • Voor wie van de medewerkers/managers geldt dit?
 • Wanneer dient deze opleiding te zijn afgerond?

Zo simpel, toch? (Zo niet, bel/mail me dan!!! voordat het voor u te laat is.)

Vooruit, ik heb een site/een ander blog waarop u een GRATIS voorbeeld vindt. Dit voorbeeld laat zien dat dit Opleidingsplan-in-kwestie zelfs afgeleiden kent. Afgeleiden zoals: een aanvullend Plan voor Opleidingen die nodig zijn vanuit:

 • Regelgeving.
 • Feedback van Klanten (nb; voor verbetering van uw dienstverlening)
 • Kritische Incidenten (nb; om ze de volgende keer te kunnen voorkomen)
 • Planning van Opvolging (nb; want dat mensen eens, zelfs tijdens/na de CRISIS vertrekken, is duidelijk)
 • Resultaatmeting
 • Ontwikkeling in de Externe Omgeving.

Succes met uw Opleidingen, zorg er wel voor dat het door u gekozen Opleidingsinstituut uw organisatie ook voorziet van de Juiste Opleiding(en). Veel Ontwikkelingen zijn momenteel Maatwerk voor organisaties;  dat beseffen niet alleen veel opleidingsinstituten nog niet, veel organisaties ook niet.

& Da’s jammer, want zo kom je nog niet optimaal uit de CRISIS!  😮

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *