‘Wil jij geen opleiding volgen? Dan volgt er ontslag!’

Vandaag is het Jaarcongres van MKB Nederland. Tijdens dat Jaarcongres wordt vanochtend een onderzoek van TNS NIPO gepresenteerd, een onderzoek naar de beleving van werkgevers en werknemers rondom het volgen van opleidingen.

& De uitkomst van dit onderzoek is, volgens MKB Nederland, niet positief: het lijkt er namelijk op dat 40% van de werknemers in het MKB ‘niet te porren is voor het volgen van een opleiding’.

MKB voorzitter Loek Hermans is boos, hij slaat vanochtend met de vuist op tafel: ‘Wie geen opleiding wil volgen vliegt er uit!’ (nb: met dank aan het nieuwe ontslagrecht; opmerkelijk genoeg kwam de HBO Raad nu bijna 2 jaar geleden met een heel ander advies, maar dat lijkt iedereen vergeten). Of het nu binnen het MKB ook daadwerkelijk tot massa ontslagen zal komen?

Het Midden- en Klein Bedrijf kent momenteel 100.000 vacaturesbijna de helft daarvan kan niet worden vervuld. Alleen dit feit al maakt het lastig om te gaan roepen dat je de mensen die je (nog) hebt wil gaan ontslaan zodra er bij hen geen opleidingsbereidheid is. Althans, dat kun je als voorzitter vandaag wel roepen maar of je leden dat advies ook daadwerkelijk opvolgen……. Twijfelachtig.

Het MKB (& niet alleen het MKB) kent structurele P-problemen:

  • => niet alleen zijn er veel onvervulbare vacatures
  • => in onze kenniseconomie lijken we v.w.b. de opleiding van onze werknemers ‘achter de feiten aan te hollen’.

Dat laatste wordt ook weer bevestigd door dit TNS NIPO onderzoek. Voor het congres van vandaag zijn de meest aansprekende cijfers:

  • 40% van de MKB werknemers zijn niet te porren voor het volgen van een opleiding.
  • waaronder de 1/2 van de werknemers tussen 30 en 55 jaar oud.
  • maar: 3/4 van de 55+-ers is juist weer wél bereid om een opleiding te volgen.
  • opmerkelijk is ook dat in de afgelopen 3 jaar 8 van de 10 MKB werknemers een opleiding volgde….. Een aantal van hen zat daar dan blijkbaar ‘omdat het moest!’.
  • 93% van de werkgevers vindt het volgen van opleidingen, door hun werknemers, essentieel voor de verbetering van de productiviteit.
  • 6 van 10 werkgevers heeft een structureel scholingsbeleid. (nb: op het initiatief Corporate Warming kun je lezen dat dit ‘scholingsbeleid’ in de praktijk gemiddeld 3% van de loonsom betreft….)
  • bijna alle werkgevers betalen de investering voor de opleiding.

Volgens het onderzoek lijkt het probleem voor de weigerachtige werknemers vooral te zijn het feit dat zij de opleidingen niet kunnen/mogen volgen ‘onder werktijd’, maar dat er van hen wordt verwacht dat zij dit ‘in eigen tijd’ doen.

Er valt ‘iets’ voor te zeggen, die reactie van werknemers: ‘Work/Life Balance’ is tegenwoordig een hot issue, dus ook voor MKB werknemers.

Toch is de praktijk anders. Tijdens de MBA opleidingen die ik verzorg (nb: niet alle werknemers uit het MKB volgen een Master opleiding……, maar steeds meer van hun managers doen dat wel) zie ik zowel mannen en vrouwen op werkdagen verschijnen, ‘onder werktijd’ dus, maar ik zie er ook die dezelfde opleiding volgen in hun avonduren, ‘in eigen tijd’ dus. & Allemaal zijn ze gecommitteerd. Wellicht dat dit bij opleidingen op een lager niveau anders is, maar toch: is het hen ooit gevraagd?

Dit voorbeeldgedrag, ‘opleiding in eigen tijd’, van managers biedt m.i. een belangrijke bijdrage aan de oplossing van deze uitdaging. Los daarvan: we zitten in Nl. nu niet meer in de luxepositie dat we ‘zo maar’ mensen kunnen laten gaan, zeker niet als ze tot nu toe goed functioneerden.

Het volgen van gerichte opleidingen, opleidingen die passen bij het Strategisch Plan van de organisatie, is cruciaal. Dat ben ik met Hermans eens. Steeds zal er dan sprake zijn van ‘maatwerk’, ook v.w.b. het moment waarop de opleiding wordt gevolgd, in of buiten werktijd. Communicatie door werkgever en managers lost dit op, niet dreigende taal. Zeker niet als je die taal niet eens kan/wil nakomen…..

——————

NB: hier is de nota van het MKB Jaarcongres 2007 ‘Personeel op Peil’.

1 thought on “‘Wil jij geen opleiding volgen? Dan volgt er ontslag!’”

Ben 11 jaar ago

Mee eens, dreigen levert niets op. Voorbeeldgedrag is eigenlijk de meest logische manier.Als je wilt dat je kinderen hun rotzooi opruimen moet je dat zelf ook doen. In werkrelaties werkt het ook zo. In hoeverre realiseren managers zich dit? Zelf geen cursus volgen en wel je teamleden in de schoolbanken zetten? in dit artikel wordt gesproken over MKB….. In het onderwijs is het ook niet veel anders….. Leerkrachten en docenten moeten/ mogen bijscholen terwijl vaak de schoolleider al jaren op zijn post zit zonder te vernieuwen. Gaan we ook naar een arts die nog werkt met kennis uit het jaar priktol? In elk werkveld geldt dus:doe voor … en leef volgens de regels die je zelf predikt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *