CRISIS is nog lang niet over: Hoge Jeugd Werkloosheid i.c.m. Tekort aan de Benodigde Vaardigheden.

“Als jongeren zich hebben ingezet voor het behalen van hun middelbare school of universitair diploma maar vervolgens geen baan vinden en ook niet het respect dat hen zo’n baan oplevert, dan dient de maatschappij voorbereid te zijn op hun protest, zelfs op geweld.” dat schrijft McKinsey deze week n.a.v. onderzoek dat men deed.

Mogelijk om de problemen met de Groningers te verdoezelen (….) meldde Minister Kamp gisteren dat ‘de groei van de Nederlandse Economie dit jaar meer dan 1,5% kan zijn!’. Het IMF meldde dezelfde dag een ‘herstel van de Eurozone’. Tijdens het World Economic Forum meldt PWC vandaag dat de ‘Top van het Bedrijfsleven vertrouwen heeft in de Wereldeconomie’. Deze berichten staan in schril contrast met de bevindingen van McKinsey.

Van meer realiteitszin lijkt ook de bijdrage te getuigen die Paus Franciscus levert aan datzelfde WEF dat nu plaatsvindt in Davos: “Nonetheless, the successes which have been achieved, even if they have reduced poverty for a great number of people, often have led to a widespread social exclusion. Indeed, the majority of the men and women of our time still continue to experience daily insecurity, often with dramatic consequences.”.

“Dramatische gevolgen.” De crisis is nog niet over helaas, nog lang niet zelfs….

In Japan an estimated 700.000 young people, known as hikikomori, have withdrawn from society, rarely leaving home. In North Africa restless young were at the vanguard of the demonstrations that toppled governments in Egypt and Tunisia.

In the United States, the still-faltering economy has been so difficult on Generation Y that there is even a television show Underemployed about a group of 20-something collegae graduates forced into dead-end or unpaid jobs. It is a comedy, but of the laughter-through-tears variety.” aldus de inleiding van McKinsey’s Education to employment: Designing a system that works.

Het is mogelijk dat het economisch optimisme zoals dat hiervoor is aangehaald, voortkomt uit een generatie die niet meer tot de jeugd behoort. Een generatie die mogelijk vruchten kan plukken uit een korte oprisping van de economie. Dat geldt echter niet voor de jongeren, hun uitdagingen zijn hardnekkig.

De bevindingen van McKinsey uit het gevoerde onderzoek:

  • Ca. 75 miljoen jongeren zijn werkloos;
  • De helft van de jongeren is er niet van overtuigd dat hun opleiding bijdraagt aan de kansen op het vinden van een passende baan;
  • Bijna 40% van de (potentiële) werkgevers geeft aan dat een gebrek aan vaardigheden de belangrijkste reden is voor het nog steeds hoge aantal vacatures.

The Economist voegt daaraan in het artikel: Coming to an Office near You nog een dimensie toe: “The effect of today’s technology on tomorrow’s jobs will be immense—and no country is ready for it.” Eenvoudig gezegd: je mag dan, ook als Overheid, angst hebben dat Roemenen en Bulgaren banen afpakken, bereid jezelf dan alvast maar voor op je nieuwe collega genaamd Robot.

& Dan hebben we het hier nog niet eens over de bijdragen die van werkende jongeren worden verwacht aan sociale voorzieningen en pensioenen. Dat laatste zal in de herfstdagen van hun leven een woord zijn dat zij dienen op te zoeken in de dan jongste variant van GOOGLE. 😮

Overigens, getallen als deze zeggen hier ook ‘iets’: Who’s still living with their parents?

De TIPS die McKinsey heeft zijn:

  • Leg in de opleiding nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden;
  • Investeer als werkgever continue in kunde;
  • Ondersteun jongeren bij het plaatsen in een baan.

Mogelijk dat het Onderwijs nog een lange weg te gaan heeft om bestaande programma’s aan te passen aan de eisen van de werkgevers, het is dan ook niet raadzaam dat je als werkgever daarop wacht. Daarom ‘Grow Your Own’ c.q. Kweek je Eigen Talent! Ofwel: doe zoals de Britten.

De Britse economie trekt aan met positieve gevolgen voor o.m. de (jeugd)werkloosheid: nu op het laagste niveau sinds 2007. Dat meldt (ook) vandaag het Britse Office for National Statistics  (NB; hoe anders de situatie in ons land). Maar ondanks commentaren op dit bericht als The UK is now officially the hottest economy in Europe, zijn zij er (ook) nog niet. Dat is één van de redenen dat de Britse Overheid in 2013 is gestart met het initiatief Valuing Your Talent. Eén van de producten die dit oplevert is het e-booklet Grow your own. How young people can work for you.

Hoe je de jeugdwerkloosheid en het tekort aan vaardigheden nu ook wendt of keert: op enig moment heb je als werkgever jonge talenten nodig om de continuïteit van je organisatie te waarborgen en tot het moment dat die borging gerealiseerd is is de crisis nog niet over, nog lang niet zelfs…..

*VID: er is niet veel voor nodig om jeugd in opstand te laten komen.

1 thought on “CRISIS is nog lang niet over: Hoge Jeugd Werkloosheid i.c.m. Tekort aan de Benodigde Vaardigheden.”

Rein Krantz 7 jaar ago

De jongeren hebben alle steun nodig, om aan het werk te raken. Dat is logisch, daarmee moeten zij hun leven opbouwen! Het zal in eerste instantie ten koste gaan van de vele ouderen, die nu ook zonder werk zitten. Helaas, maar dit is wel beter!

Wat kan er volgens mij hier aan gedaan worden:
– Creer werk-ervarings-plaatsen. Daar doet men werkervaring op in een Meester-Gezel-relatie. Dit is een oplossing voor het door de werkgevers zo vaak aangehaalde gat tussen de té theoretische en té algemene opleiding tegenover de behoefte aan praktisch geschoold personeel, dat direct aan de slag kan gaan. Aan de grote diversiteit aan de door de markt en werkgever gevraagde vaardigheden, etc., kunnen de opleidingen nooit en ‘never’ aan voldoen. En dat kan al helemaal niet in de huidige 3 a 4 jarige opleiding
Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat de diverse branches zelf een meer verdiepende branche-/sectorspecifieke kop-opleiding gaan opzetten. Daarna kan een bedrijf zelf ook nog zorgen voor verdieping in de praktijk. De werkgevers laten dit al jaren over aan de overheid, maar dat is afschuiven van verantwoordelijkheid.

– Een ander punt is, dat met name op de middelbare school, de leerlingen zich moeten kunnen laten leiden door wat hun talenten hun te bieden hebben. Dat wil zeggen, dat als iemand goed is in wiskunde en andere B-vakken, dat hij deze op VWO-niveau kan volgen. En dat de leerling voor mindere vakken een lager niveau kan kiezen, bijv. talen op Havo- of VMBO-niveau. Om door te studeren op HBO en WO heb je dan een soort minimale mix nodig, vb. 4 vakken op VWO en 5 op Havo = HBO en 6 VWO en 3 Havo voor WO. Dit lijkt op het Engelse schoolstelsel van A, B en O-levels! Hierdoor kan je doorgaan op het niveau je het beste in bent. Dit in tegenstelling van het huidige niveau in NL, hier wordt je geremd door het vak waarin je het slechtste bent. Lang leve de dislectici en de dis-calculisten én de vele anderen die hier onder lijden!

Deze actie ligt bij de Overheid én nog belangrijker vooral bij het bedrijfsleven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *