De Nederlandse sprong op de Global Innovation Index 2012 is er 1 van: 2 vooruit, 3 achteruit….

“Nederland heeft een sprong gemaakt op de innovatieranglijst die de wereldpatentorganisatie Wipo en de Franse zakenschool Insead dinsdag hebben gepubliceerd. Stond Nederland vorig jaar nog negende, nu neemt het een zesde plaats in. De stijging is opmerkelijk, gezien de veelgehoorde kritiek op het innovatiebeleid.” dat meldde Het Financieele Dagblad gisteren nadat business school INSEAD i.s.m. de World Intellectual Property Organization het onderzoeksrapport The Global Innovation Index 2012 openbaar maakten.

Die 6e plaats lijkt zo op het 1e gezicht mooi, bij nader inzien is het dat toch niet. Lees je het rapport dan zie je inderdaad dat wij goed zijn in innovatie efficiëntie: beschikken we over ‘iets innovatiefs’ dan weten we daarvan ook optimaal te profiteren (kijk bijv. naar ICT-dichtheid, gebruik van het Web, Clouds e.d.), maar over een gezonde basis om voor de jaren die nog komen ook tot nieuwe innovaties te kunnen komen, beschikken we veel minder. 🙁

Wellicht is die 6e plaats dan ook ‘2 stappen vooruit om vervolgens 3 stappen schteruit  te gaan’, je weet hoever dat we daarmee dan komen….

Het commentaar van de onderzoekers op ons land is, in het kort: “The Netherlands ranks 6th, up from 9th in 2011, and with a clear relative advantage in outputs, where it is ranked 3rd. The country does less well in inputs, however, achieving a 15th position resulting in a 9th place in innovation eff iciency.

The Netherlands has made particularly strong use of ICT, with top 10 rankings in press freedom, ICT access, government’s online service, online e-participation, computer software spending, and all four indicators included in online creativity, a sub-pillar introduced this year to Creative outputs: generic top-level domains (gTLDs), country-code top-level domains (ccTLDs), edits on Wikipedia, and video uploads on YouTube.

One area where there is room for improvement is Human capital and research (34th), and more specif ically a 66th rank in tertiary education. In spite of a relatively good level of enrolment (ranked 24th, at 62.7%), its scores in the remaining indicators are rather low: 14.0% of graduates in science and engineering (83rd), 3.8% of inbound mobility (37th), and a 1.1% of gross tertiary outbound enrolment (69th).” (pg. 14)

De ‘kwaliteit’ van ons Onderwijs & van Opleiding & Ontwikkeling van medewerkers (nb; ‘Input’), vormen een zwakke tot zéér zwakke basis om in de komende jaren nog tot ‘iets innovatiefs’ te kunnen komen; jammer.

Het rapport geeft een mooi overzicht van sterke & zwakke punten die landen hebben in de GII 2012. Sterke punten voor ons land zijn o.m.: regelgeving, persvrijheid, infrastructuur, bevolkingsdeelname in ICT wat o.m. al jong leidt tot online creativity, kennisniveau van de medewerkers, export van creativiteit (zie bijv. ook mode & kunst).

Mooi, maar de Zwakke punten zijn daarentegen interessanter, noem het “verbeterpunten”:

  • de ratio leerling/onderwijzer c.q. leraar (nb; in onze klassen heb je teveel leerlingen om hen al jong goed ontwikkelingsaandacht te kunnen geven);
  • het beperkt aantal studenten in de technische en Beta-vakgebieden;
  • de beperkte financiële investering die werkgevers doen in de ontwikkeling van hun medewerkers;
  • de onvoldoende op een Beleid afgestemde investeringen die werkgevers doen in hun medewerkers.

Zwakke punten zijn er kwantitatief niet veel, anders behaal je voor 2012 (natuurlijk) ook geen 6e plaats, maar wil je die 6e plaats op zijn minst vasthouden, dan vraagt dat om structurele investeringen in je (jonge) mensen; een kwaliteitsverbetering dus. Dat zijn dan zowel de investeringen in jongeren als in je oudere medewerkers, de zgn. babyboomers.

Om hier nu maar met dat laatste te beginnen is een artikel dat vandaag verschijnt in The Wall Street Journal, leerzaam. In dat artikel met de titel Online Education for Boomers wordt aandacht besteed aan Empowered’s UCLA Extension van de University of California. Aanleiding van deze cloudtoepassing binnen onderwijsland is dat (ook) in de VS babyboomers langer door zullen werken. Hun up-to-date kennis is dan relevant voor de blijvende innovatieve ontwikkeling van de industrie in de VS. EUE is daarbij volledig gericht op de specifieke doelgroep.

Mooi voorbeeld, maar wat je ook doet: Investeer in je Mensen, niet alleen ons land ook je organisatie zal het nog Hard nodig hebben al was het maar om bij te kunnen blijven met de innovatieve ontwikkelingen elders op onze Globe, de zgn. runners-up. Want ook hun opkomst laat de Global Innovation Index 2012 ‘mooi’ zien….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *