Beoordelingsvermogen, het is weer zo ver.

Het is al oktober en dus benaderen we weer de periode van het Grote Beoordelen, het beoordelen van onze managers en medewerkers, het beoordelen van onze Strategische Plannen, van onze activiteiten, van onze doelstellingen. ‘Wat deden we goed, dit jaar, en wat kan beter, volgend jaar?’

Voorafgaand aan al dat, essentiële, beoordelen is de vraag interessant: is beoordelen nu een (nb: vaak eenmalige) gebeurtenis: ‘Je constateert wat er is gebeurd, je neemt een besluit en je gaat verder.’ of is het beoordelen juist een proces? & Ga je, als beoordelaar, tijdens dat proces door diverse stadia, zet je verschillende stappen en neem je verschillende besluiten?

Volgens onderzoekers Noel Tichy en Warren Bennis is dat laatste het geval: “Good leadership judgment occurs not in a single moment but throughout a process.” Interessant, zeker nu.

Zoals dat hoort bij een goed onderzoek wordt er vervolgens een interessant artikel over de bevindingen geschreven en in dat artikel verschijnen dan aanbevelingen. Als je dat héél goed, en je hebt in het verleden ‘je sporen al verdiend’, dan is de kans groot dat de Harvard Business Review aandacht aan je ideeën besteedt. Deze maand gebeurt dat ook met aandacht voor het onderzoek van Tichy & Bennis in het artikel: ‘Making Judgment Calls’ Vooral het woord Call is hier interessant want het is zowel een ‘reactie’ en een ‘oproep’ als een ‘bezoek’. Dan gaat beoordelen al ‘iets’ verder dan een beoordelinggesprek of -vergadering van 1 á 2 uur. Zo wordt het beoordelen geen éénmalige gebeurtenis maar het wordt een serieus gesprek, het wordt een echt bezoek van de beoordelaar.

Tichy en Bennis zijn, dat mag duidelijk zijn, tot de conclusie gekomen dat het Beoordelen een Proces is. OK, ‘leuk’ wordt het nu als je tijdens dat beoordelingproces de Goede Managers / beoordelaars van de Minder Goede Managers / beoordelaars, kan onderscheiden. Daarvoor, voor dat onderscheid, vanochtend enige aandacht en dan m.n. op de ‘voorbereidingsfase’, de fase waarin je jezelf als beoordelaar voorbereidt op dé beoordeling. De meesten van ons gaan dat deze maand namelijk doen, zodat ze de volgende maand ook kunnen beoordelen.

De ‘Minder Goede Manager / beoordelaar’: – weet niet (goed) wat hij (nb: ‘zij’ kan ook) gaat beoordelen, – heeft (dus) geen idee van de realiteit, – volgt (helaas) niet zijn instinct, – trekt vervolgens foute conclusies, – definieert niet of onvoldoende de doelstelling van het beoordelingsgesprek c.q. -vergadering, – stelt geen duidelijke verwachtingen (‘hoe wel’, als iets beter kan), – betrekt er de verkeerde (mede-)beoordelaars bij en – leert niet van vorige fouten.

Jammer want een beoordelingsproces is juist zo belangrijk. Je kunt prachtige plannen maken voor 2008 maar als je daarin niet verwerkt de zaken die Beter kunnen en je verwerkt daarin niet dat wat je leerde van de dingen die dit jaar, 2007, Goed gingen (nb: er op ‘voortborduren’ dus) dan zijn dat gemiste kansen!

Daarom: hoe bereidt de Goede Manager / beoordelaar zichzelf voor? – zij (nb: ‘hij’ natuurlijk ook) pikt signalen op in haar omgeving (is sensitief voor die signalen die belangrijk kunnen zijn voor dit speciale proces), – is enthousiast over de toekomst van haar afdeling, team, organisatie (‘whatever the circumstances’), – weet de complexiteit te doorbreken om zo tot de kern van de zaak, van de beoordeling van de zaak, te komen, – zet duidelijke parameters, – schetst een kader waarin ‘het beoordelen’ past en communiceert daarover helder en duidelijk, – weet wie cruciaal zijn om bij deze beoordeling te betrekken (i.c. 180o – 360o feed back), – haalt de beste ideeën (nb: om de uitkomsten verder te verbeteren) ‘overal vandaan’ (de competentie ‘omgevingsbewustzijn’).

Dit artikel gaat nog verder, o.m. over de (ook) interessante Call Phase of: hoe krijg je de beoordeelde(n) nu weer mee, na deze beoordeling? Hoe krijg je hen weer mee nu jij hen zojuist ‘in de touwen hebt gejaagd’?

Eerst het 1, uw voorbereiding, dan het ander dus wellicht dat ik er later deze maand ook aandacht aan besteed aan deze, zeker niet Last, Call.

1 thought on “Beoordelingsvermogen, het is weer zo ver.”

Stakeholder Survey bij Beursgenoteerde Onderneming…. 14 jaar ago

[…] (nb: 10/07) schreven Warren Bennis en Noel Tichy het artikel ‘Making Judgment Calls’; ik besteedde aan dit artikel al eerder aandacht. Judgment Calls: dat je ook met een ’simpele’ enquête, zoals dit Coronel Rapport, een […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *