Griekse toestanden in Nederland? It is gjing Bolle-Jarre mear.

http://www.youtube.com/watch?v=IzmFzVXrIpQ

Het is al lang niet meer met verbijstering dat ik naar de beelden kijk uit de Griekse hoofstad. Het is eerder met het besef dat wij niet alleen de bakermat van de democatie maar het gehele democratische gedachtengoed met voeten treden; zowel letterlijk als figuurlijk dus. Een besef dat wordt versterkt door een reflectie die filosoof Umberto Eco recent gaf aan La Stampa.

De vraag die dan toch bij je opkomt is: ‘Stel nu dat ons, hier in Nederland, dit overkomt ‘Griekse toestanden’?’ Een utopie? Er zijn signalen die er op lijken te wijzen dat het dat toch niet meer is….

Een 1e overeenkomst: Griekse jongeren, Griekenland’s beoogde toekomst, mag 32% van hun salaris inleveren (nb; pak er even je loonstrook bij & reken voor jezelf uit wat -/-32% betekent voor jou). Bijna tegelijkertijd komt VNO-NCW voorzitter Wientjens met de oproep de salarissen te gaan bevriezen…. De toon voor ‘Griekse toestanden’ lijkt gezet.

Nog een paar overeenkomsten: 

Het Griekse ambtenarenapparaat wordt verweten inefficiënt te opereren. Kijken we nu naar ons eigen ambtenarenapparaat & memoreer ik ‘slechts’ de miljarden die er inmiddels zijn besteed aan ICT-projecten c.q. de jarenlange lijdensweg van de samen-te-voegen Rijks Audit Dienst, dan kan de conclusie zijn dat het in ‘Den Haag’ ook allemaal ‘wat’ efficiënter kan.

De Griekse politici wordt eigenwaan en nepotisme verweten, wij lezen dat er in ons land ook politici zijn die de dagelijkse realiteit én hun bevoegdheden ver overstijgen.

De Griekse infrastructuur werkt niet meer naar behoren. Wij, het land met het wereldwijd op 1 na (nb; Japan) dichtste spoorwegennet, kennen dito problemen.

De Griekse bovenlaag wordt verweten het land kaal te plukken of op z’n minst geen bijdrage te leveren aan ‘de oplossing’. Daarvoor is ‘iets’ te zeggen maar het is niet eens zo heel lang geleden dat het woordje ‘bonus’ een dagelijks trending topic was binnen onze regionen. Verder blijkt dat we na de Bouwfraude en de Vastgoedfraude nu ook een Woningcorporatiefraude tegemoet kunnen zijn. Het zal de laatste fraude niet zijn….

De leegstand van Griekse winkelpanden en kantoren neemt hand over hand toe, in ons land lijkt ook dat al niet veel beter. DNB noemt dit risico zelfs ‘De 3e Financiële Crisis!’.

Pensioenen, de Grieken vragen zich inmiddels af ‘wat dat is?’. Bij ons komt die vraag nog niet op, maar we lijken ook hier v.w.b. de korting op pensioenen ‘al aardig op weg’….

In Griekenland tellen verschillen partijen hun knopen, in ons land ook. Zo zien de ziekenhuizen de investeringen in de zorg en verpleging enorm oplopen en reserveren zij ook voor zichzelf dat deel van de koek dat er nog over lijkt te zijn.

De Griekse banken functioneren niet meer of op zijn minst niet naar behoren. I.i.g. één NL bank kan hetzelfde worden verweten: veel winst maken & dat i.c.m. een slecht functionerend betalingssysteem (nb; waarschijnlijk is er hier geen causaal verband)

Je kan het lijstje moeiteloos langer maken maar voor nu tot slot nog Leiderschap, en dat in de vorm van de premier. De Griek Papandreou werd met pek & veren weggestuurd. Onze premier Rutte haalde vrijdag, naar ik neem aan ‘belangrijke’ want ‘regering van een land!’, agendapunten van de wekelijkse Kabinetsvergadering omdat de inhoud zou zijn gelekt. Vervolgens deelde hij de media verheugd mee: ‘Het werd toegejuicht en het werd gezien als een teken van leiderschap.’ Inderdaad, financieel-economische uitdagingen kunnen we best een weekje laten wachten, niet alleen in Griekenland……

Is het dan allemaal Kommer & Kwel deze week? Nee, zeker niet. Het Bestuur van De Friesche Elf Steden Vereniging liet zien dat goede bestuurders zich niet gek laten maken. Met de fiere, stoere, geharde kop in de ijskoude wind namen ze een besluit dat velen teleurstelde maar levens redde! Zelfs al kunnen we naar dat laatste alleen maar raden, zwarte zwaan, toch verdienen Wiebe Wieling & de zijnen een Groot Compliment. Zij zijn een voorbeeld, wellicht te laat voor de Grieken, maar (nog) niet voor ons……

NB; ‘Bolle-Jarre’ = Onzin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *