Onderzoek: Non-Conformisme helpt je bij je Geloofwaardigheid.

Saudische bedelaar blijkt steenrijk’, meldden de media vorige week. Een 100-jarige Saudische vrouw overleed waarbij het ogenschijnlijk er op leek dat zij straatarm was. Bij nader onderzoek was niets minder waar, het oudje bleek te beschikken over een vermogen van ruim € 700.000. Als rijke oude dame had zij zich zeker niet geconformeerd aan het gangbare patroon van de gesettelde pensionado…..

Het voorval doet denken aan onderzoek van Harvard doctoraal student Silvia Bellezza. Recent publiceerde zij onderzoeksresultaten met de titel The Red Sneakers Effect: Inferring Status and Competence from Signals of Nonconformity. Je status en je competenties worden afgeleid van de manier waarop je jezelf presenteert, voor zover niets nieuws. Maar wat blijkt uit onderzoek van Bellezza: als je jezelf juist niet(!) conformeert, dan kan dit aan je geloofwaardigheid ten goede komen!

In een tijd van individualisering slaat het onderzoeksresultaat direct aan. Zo meldt The Wall Street JournalAnyone who has felt like the odd duck of the group can take heart from new research from Harvard Business School that says sticking out in distinct ways can lend you an air of presence or influence.”

BellezzaA series of studies demonstrates that people confer higher status and competence to nonconforming rather than conforming individuals. These positive inferences derived from signals of nonconformity are mediated by perceived autonomy and moderated by individual differences in need for uniqueness in the observers.” Autonoom & Uniek, ‘Standing out of the crowd’, noemen we dat ook wel.

Maar er is een keerzijde: “We identify boundary conditions and demonstrate that the positive inferences disappear when the observer is unfamiliar with the environment, when the nonconforming behavior is depicted as unintentional, and in the absence of expected norms and shared standards of formal conduct.”  Kortom: je dient jezelf er (zéér) van bewust te zijn op welke momenten dat je jezelf niet conformeert!

De status die ons wordt toegekend wordt voor een belangrijk deel bepaald door de manier waarop we ons kleden en gedragen. Van een oudje dat er niet alleen uitziet als een zwerver maar zichzelf daar ook naar gedraagt, kun je op het 1e oog (….) niet anders concluderen dan: da’s een zwerver…… NB: in de begeleidende video zie je Sir Ian McKellen (o.m. Lord of the Rigs & The Hobbit) in zijn meest recente zwerversrol. Ter promotie van zijn nieuwe theatertour had hij zich op straat begeven als een bedelaar & met succes; non-conformisme maar dan ‘the other way round’.

De meest eenvoudige manier om succesvol te kunnen zijn lijkt het conformeren aan de bestaande norm: iedereen in je organisatie draagt een donkerblauw (mantel)pak. Durf dan maar eens een grijs aan te trekken, laat staan een rood.

Opvallend aan Bellezza’s onderzoek is nu juist dat afwijkend maar daarbij ook persoonlijk én authentiek(!) gedrag niet alleen op prijs wordt gesteld door de toehoorders maar dat dit ook bijdraagt aan de professionaliteit zoals die wordt ervaren. “Students afforded more respect to a fictitious bearded professor who wore a T-shirt than to a clean-shaven one who wore a tie. Candidates entering a business-plan competition who chose to use their own PowerPoint presentation background were tabbed more likely to win than those who used the standard background.” Let wel: Kennis, Kunde, Ervaring van degene die ‘de boodschap’ brengt dient zeker aanwezig te zijn. Anders dreigt non-conformisme te verzeilen in een verkleedpartij.

Hoe dan ook, leuk onderzoek. Wie weet brengt het je er toe om je m.n. in het zwart te kleden, je baard te laten staan c.q. je haar kort te knippen. 😉

Bron: The Red Sneakers Effect: Inferring Status and Competence from Signals of Nonconformity.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *