Moeten Politici de Waarheid vertellen? (placebo-taal)

rekenen was nooit mijn force

Met het ene debat na het andere worden wij klaargestoomd voor de verkiezingen op 09 juni a.s. Zo gemakkelijk als onze heren en dames politici zich naar de politieke arena begeven, zo eenvoudig draaien zij één dag later hun woorden alweer terug.

Zo stelde Job Cohen gisteren dat de door zijn PVDA bij het CBP aangeleverde info niet correct was. Dat kan, maar Cohen is met deze vergissing niet de enige. Ook andere politici slaan elkaar om de oren met zoveel cijfers dat het de ander rood voor de ogen wordt; zo zagen we dinsdagavond o.m. op NED 1

Het is zelfs bon ton om de ander te confronteren met teksten uit het programma van die ander. Menig politicus haalt tijdens de uitzending een opgefrommeld stukje papier uit zijn zak c.q. haar tas. Een tekst afkomstig van de ander, maar die ander is oprecht verbaasd, lijkt het niet te weten & brabbelt maar wat voor zich uit. De kijker/kiezer in verwarring achterlatend.

Vraag is nu: moet je in het rechtstreekse debat de waarheid spreken, niets anders dan de waarheid & dat omdat de kiezer dat wil?

Of kun je beter het antwoord schuldig blijven & daarvoor je verontschuldiging aan de kijker aanbieden?

Vooraf gesteld, het is ook lastig om je politieke programma van A-Z van buiten te kennen. Laat staan dat je jezelf over de consequenties daarvan bewust bent. Het zou mooi zijn, die kennis, maar dat te veronderstellen is een utopie.

Dan draaien we het maar om: zit de kijker/kiezer er eigenlijk wel op te wachten, dat een politicus eerlijk is?

Wat ons hierbij helpt dat is het stuk Truth-telling and Withholding Information van de University of Washington School of Medicine. Deze informatie hoort bij hun opleiding Ethics in Medicine.

“When physicians communicate with patients, being honest is an important way to foster trust and show respect for the patient. Patients place a great deal of trust in their physician, and may feel that trust is misplaced if they discover or perceive lack of honesty and candor by the physician.” (Nb; Verander ‘voor het gemak’ physician door politicus en patient door kiezer.)

We lezen hier de, binnen de ethiek cruciale, woorden vertrouwen & respect. Merkt de patient (hier de kiezer) bij de dokter (hier de politicus) een gebrek aan eerlijkheid & moed, dan is het gedaan met het vertrouwen. Laat staan dat we nog spreken over zoiets als respect.

Univ of W.: “Yet there are situations in which the truth can be disclosed in too brutal a fashion, or may have a terrible impact on the occasional patient.” Ik zie de politici onder de lezers alert worden.

Politicus: ‘De informatie die ik je zou willen vertellen is té gevaarlijk! Dus kan ik je maar beter iets anders vertellen.’ Daar is ‘iets’ voor te zeggen, zeker in tijden van ‘crisis’…..

Univ. of W. komt met een voorstel nl. het inzetten van de placebo en vraagt zich af: “Is it justifiable to deceive a patient with a placebo?” Is het toegestaan dat je de patiënt (Nb; hier nog steeds de kiezer) voor de gek houdt?

Reactie van Univ. of W“A placebo is any substance given to a patient with the knowledge that it has no specific clinical effect, yet with the suggestion to the patient that it will provide some benefit. The placebo effect is powerful, in many cases providing measurable improvement in symptoms in 20-30% of patients.”

Dat zijn nog eens mooie resultaten: je belooft ‘iets’ dat feitelijk niet werkt, dat niet waar is & toch levert het goede gevoel bij de kiezer 20 – 30% verbetering op! Dat is wat we noemen een economic boost!!

Overigens, voordat jij binnen je organisatie nu ook in ‘placebo-taal’ gaat communiceren laten we eerst nog even kijken naar dat wat er in Truth-telling and Withholding Information als slotopmerking wordt geplaatst: “In general, the deceptive use of placebos is not ethically justifiable.”

Oops, het is ethisch niet verantwoord de kiezer voor de gek te houden……

5 thoughts on “Moeten Politici de Waarheid vertellen? (placebo-taal)”

Tweets die vermelden Moeten Politici de Waarheid vertellen? (placebo) — Topsy.com 12 jaar ago

[…] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Willem Scheepers, ManagementPro. ManagementPro heeft gezegd: Nieuw bericht: Moeten Politici de Waarheid vertellen? (placebo) http://bit.ly/caSk2d […]

Patrick Loman 12 jaar ago

Als kiezer moet je weten waarvoor je kiest. Als politici continue om de antwoorden heen praten en geen uitsluitsel geven over hun standpunt, dan word ik als kiezer achterdochtig.

Ik denk dat politieke partijen het aan de kiezers verschuldigd zijn om te zorgen voor een helder programma dat in ieder geval woordelijk te begrijpen is voor alle Nederlanders. Jip en Janneke taal om het zo te zeggen. Aan de andere kant vind ik het de verantwoordelijkheid van de kiezers om ervoor te zorgen dat zij zich verdiepen in de programma’s van de partijen om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Zeg eens eerlijk hoeveel mensen nemen nou de moeite, de tijd om zich hierin te verdiepen? Ik ken er maar weinig in mijn omgeving.

Max E. Kopijn 12 jaar ago

Willem, mooie column! Een van de belangrijkste kenmerken van leiderschap is integriteit. Zonder dat krijg je geen vertrouwen van potentiele teamleden of aanhangers, en kun je dus je [gezamenlijke] doel niet realiseren. Integriteit staat hierbij los van moraliteit, ethiek en wetmatigheid. Integriteit staat voor zuiver, onbeschadigd, compleet. Voor personen betekent dit dat ze het complete verhaal vertellen en bovendien OF hun beloftes nakomen, OF zodra blijkt dat ze dat niet kunnen, dit direct laten weten aan al diegenen op hun woord hebben gerekend. Tevens moeten zij in dat geval alle schade repareren die het gevolg zijn van hun woordbreuk.  Deze definitie uit een Research Paper van Harvard Business School uit 2009 houdt in dat een politicus in de praktijk per definitie bijna niet te vertrouwen is. Vandaar het stormachtige succes destijds van Pim Fortuyn bij de kiezer, die als eerste politicus het integriteitsvraagstuk van de kiezer helder beantwoordde met: “Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat ik zeg”. Dat spreekt eerder bedrogen kiezers aan. Helaas weten we niet of hij daadwerkelijk woord had gehouden, dan wel direct de verwachtingen had bijgesteld zodra was gebleken dat zijn beloften in de praktijk niet haalbaar waren.

Moeten Politici de Waarheid vertellen? (placebo) | Web Mirror 12 jaar ago

[…] Met het ene debat na het andere worden wij klaargestoomd voor de verkiezingen op 09 juni a.s. Zo gemakkelijk als onze heren en dames politici zich naar de politieke arena begeven, zo eenvoudig draaien zij één dag later hun woorden … Moeten Politici de Waarheid vertellen? (placebo) […]

Hoe is ‘t met ethiek op onze werkplek? 12 jaar ago

[…] het verlengde van recente entries als Excusez-Moi & de consequenties van Ethisch Leiderschap, Moeten Politici de Waarheid vertellen? (placebo-taal) & Nog meer openhartige email, Goldman Sachs: Love & War, komt Deloitte USA met de […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *