Zit er ook een Psychopaat in de Bestuurskamer van jouw organisatie? (S.O.B.)

Om maar direct duidelijkheid te geven: de afkorting SOB heeft meerdere betekenissen, voor deze entry hanteren we Seductive Operational Bully. Vrij vertaald is dat zoiets als een “verleidelijk opererende pestkop”; maar daarover later meer.

Zaterdagavond deed CDA politicus Eddy van Hijum een oproep tot een cultuuromslag bij de banken. Aanleiding voor zijn oproep is de miljardensteun die wij uitgeven voor de redding van SNS. “Er is een cultuur nodig waarin professionele en ethische standaarden weer leidend zijn in het dagelijkse werk.” De huidige leidinggevenden lijken daartoe niet, of op zijn minst nauwelijks, in staat. In de geciteerde zin ontbreekt gelukkig ‘de financiële sector’ als dominant begrip want met de voorbeelden die we over de laatste jaren hebben lijkt een cultuuromslag wenselijk binnen meerdere, zo niet alle, sectoren….

In een artikel dat vrijdag verscheen bij INSEAD ziet Nicholas Bray het allemaal ook wat breder: “Corporate genius or psychopath? It’s a thin line that divides them. Some rise to astonishing heights, and they can cause enormous damage.” Inderdaad, enorme schade aanrichten…..

Het ene moment ben je geniaal! Het andere moment lijk je veel op een psychopaat…. Het verschil zal voor jezelf, als leidinggevende, niet direct bespeur-/voel-/merkbaar zijn maar i.i.g. wel voor je omgeving. Bray: “Most people who work in companies run afoul of such a person at least once during their career.” Je komt ze tegen in je carrière de genius zowel als de psychopaat…..

“Psychopaat” is wellicht een zware karakterisering voor je maar dat zijn de gevolgen van affaires zoals binnen de sociale woningbouw, binnen het onderwijssysteem, binnen het financiële systeem e.a., voor de samenleving ook.

In zijn recent verschenen boek The Generals: American Military Command from World War II to Today stelt Thomas E. Ricks dat je ‘mooiweerzeilers’ hebt en ‘slechtweerzeilers’, zelden zijn dat dezelfde personen. Neem je niet tijdig genoeg maatregelen, door de (nb; tot dan toe succesvolle!) mooiweerzeiler op zijn/haar hoogtepunt te vervangen door een dito slechtweerzeiler, dan krijg je ongetwijfeld ook organisationele problemen. Een citaat uit de zaterdag verschenen Persoonlijk bijlage van Het Financieele Dagblad.

Bron Het Financieele Dagblad

Het niet tijdig ingrijpen door ‘Hoger Hand’ draagt er volgens Kets de Vries aan bij dat leidinggevenden psychopaten worden. Feedback op je gedrag krijgen én (willen) ontvangen is dan ook essentieel wil je niet worden opgenomen in een kliniek….. al dan niet met bonus. 😉

In zijn recente Working Paper ‘The Psychopath in the C-Suite’ beschrijft Manfred Kets de Vries de Seductive Operational Bully alsvolgt: “SOB’s don’t usually end up in jail or psychiatric hospital but they do thrive in an organizational setting. SOB’s can be foud wherever power, status or money is at stake. Outwardly normal, apparently successfull and charming, their inner lack of emapthy, shame, guilt or remorse has serious interpersonal repercussions and can destroy organizations.

Their great adaptive qualities means they often reach top executive postions, especially in organizations that appreciate impression management, corporate gamesmanship, risk taking, coolness under pressure, domination, competitiveness and assertiveness. The ease with which SOB’s rise to the top raises the question whether the design of some organizations makes them the natural home for psychopatic inviduals.” Zie hier de link met de door politicus Van Hijum gewenste cultuuromslag…..

Een cultuuromslag of cultuurverandering is lastig, daarvan hebben we in onze Kennisbank meer dan genoeg voorbeelden, mogelijk zelfs onmogelijk als de cultuurdragers c.q. de leidinggevenden hun consequenties niet willen trekken door op hun (tot dan toe succesvolle) ‘mooiweer-‘toppunt te stoppen. Mocht de SOB dat echter niet doen, opstappen, dan luidt het advies van Kets de Vries aan de medewerkers van de psychopaat :  “Cut your losses, preserve your self-esteem, and move on.”

Mogelijk dat dan ook andere stakeholders (zoals klanten maar ook de Overheid….) dit voorbeeld kunnen volgen. 😮 Al was het maar omdat het goed is voor je self-esteem……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *