Bankiersverklaring, nog een Papieren Tijger?

‘Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de bank opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bankier van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.’

Zie hier de bankiersverklaring. Het is de bedoeling dat op 01/01/2010 alle bankiers in ons land deze Verklaring van de Bankier hebben ondertekend. Doen zij dat niet dan worden ze uit hun functie ontheven, dit laatste is i.i.g. de intentie van het Ministerie van Financiën. Die dreiging zal de bankiers dan ook zeker tot ondertekening aanzetten want welke bankier wil nu op de golfbaan vertellen aan zijn maten dat hij vanaf 2010 functieloos is; niemand, toch?

Maar zijn we er dan, met die ondertekening? Zijn dan alle problemen opgelost? Voorkomen we daarmee een volgende Financiële Crisis? Ik betwijfel het.

Gedragscodes c.q. Codes of Conduct, richtlijnen, normen & waarden, instructies, etc.etc. Organisaties worden er mee overspoeld. Om e.e.a. écht vast te leggen worden managers & medewerkers m.n. op Eindejaars- en Nieuwjaarsbijeenkomsten gevraagd om dit ‘waardevolle document’ te ondertekenen. De meesten doen dat dan ook direct, onder gejuich! Zij hebben soms geen idee wat ze nu écht ondertekenden, wat nu écht de betekenis is van de inhoud van het document voor hen zelf, voor hun functioneren. Maar de gedachte daarbij is ‘Het is CRISIS dus als dit helpt om mijn baan te behouden, vooruit maar.’

De iets meer kritische medewerker/manager neemt het document mee naar huis & bestudeert het inhoud. ‘Conflicteert dit misschien met persoonlijke normen & waarden?’, zou een vraag kunnen zijn. Maar vaak ligt dit veel dichter bij huis: ‘Mooi dat ze dit vragen maar kan het überhaupt wel? Is het ook écht uitvoerbaar? Past dit wel bij mijn, zelfs bij ons, functioneren?’

Twijfel al om dus, & als die twijfel te lang duurt dan klinkt er vaak vanuit de organisatie de dreiging om voor het behoud van de functie dit document toch maar vooral te ondertekenen! Geen enkele manager wil nl. van zijn/haar baas horen dat ie de medewerkers niet in de hand heeft…… Utopie, dit voorbeeld? Nee hoor, vorige week hoorde ik nog over e.d. scenario.

Op zich prima dat de medewerker/manager positief kritisch is voordat zij/hij iets ondertekent. Dit vormt de basis om te komen tot dat cruciale Commitment. Pas als je gecommitteerd bent aan de inhoud van een document, voel je het echt, beleef je het én communiceer je het; m.n. door je Gedrag. Wie zou er dan nog aan je twijfelen?

Tot nu mis ik dat Commitment bij de bankiers, een enkele uitzondering daar gelaten.

De Commissie Maas kwam tot de nota ‘Naar herstel van Vertrouwen’; dat dit nodig is, Herstel van Vertrouwen, was  voldoende duidelijk. Vervolgens volgden daarop allerlei reflecties zoals die van Hans Ludo van Mierlo in Het FD van 14/11 jl.: “Deze bankiersverklaring is misschien wel de belangrijkste innovatie in de financiële sector van de afgelopen vijftien jaar. Hoewel de tekst op zich eenvoudig en onschuldig oogt, is de betekenis daarvan enorm. De bankier van morgen verklaart zijn aantredende klant centraal te stellen, zijn verantwoordelijkheid voor de samenleving te nemen en zich open en toetsbaar op te stellen. Bankiers kunnen de verklaring straks niet naar de letter afvinken zoals veel van de nieuwe wettelijke regels en voorschriften van toezichthouders. De verklaring vraagt een permanente inspanning, waarop zij dagelijks kunnen worden aangesproken. De verklaring is daarmee een leidraad voor bankbestuurders, een inspiratiebron voor universiteiten en hogescholen die bankiers opleiden, een instrument voor de beoordeling van medewerkers en een referentiepunt voor toezichthouders, ombudsmannen en rechters. De bankier van morgen moet zich voortdurend afvragen hoe hij op zijn eigen plek vorm kan geven aan ethisch bankieren. Dat is niet iets wat zich laat afdwingen, maar wat voortkomt uit betrokkenheid en het vermogen tot zelfreflectie.” Mee eens & dan m.n. met de laatste zin want daarin ligt die link met Persoonlijk Commitment.

Als met deze gedachte in het achterhoofd: betrokkenheid + zelfreflectie = commitment, de bankiers verklaring wordt ondertekend dan ligt er een essentiële basis voor het herstel van vertrouwen.  Zo niet, dan is deze Verklaring weer een Papieren Tijger & daarvan hebben wij er in onze samenleving al meer dan voldoende.

6 thoughts on “Bankiersverklaring, nog een Papieren Tijger?”

André Baken 12 jaar ago

Een nobel streven, maar het zal wel bij de “papieren tijger” blijven. Oplegging en dreiging met ontslag zijn niet de beste instrumenten om een werkelijke gedragsverandering in gang te zetten. Een wat kromme PR actie dus?

Albert 12 jaar ago

Ik wil niet alle bankiers over één kam scheren en ik denk dat de bankiers in Engeland en de VS wat meer aangetast zijn door het Graaivirus, maar ik denk dat dit toch een moeilijke oefening wordt voor de Nederlandse bankiers.  Dit vraag een forse verandering van de state of mind van deze mensen en dat  zie ik niet gebeuren.  In een wereld waar het oude bankiersgedrag niet lanker geaksepteerd wordt heb je hele ander mensen nodig om dit vak uit te oefenen.

Ron 12 jaar ago

Dat wordt wel erg moeilijk, aan de ene kant mooie intenties laten onder tekenen en aan de andere kant zeggen, als je je er niet aan houd krijg je een grotere bonus.
Ra ra wat gaat er gebeuren?

Ron Ladage 12 jaar ago

Wederom een goed streven, maar er zitten geen consequenties aan, wanneer de code niet wordt nageleefd. Realiseer je dat het jarenlange gedrag van de bankiers uiteindelijk geleid hebben tot de huidige crisis. En hebben de bankiers enige excuses aangeboden, dat was al te moeilijk voor hen. Ook de controle vanuit de Nederlandse bank heeft geen enkel effect gehad op de bankiers en gezien de nog steeds heel lankmoedige houding van de directeur van de Nederlandse bank, verwacht ik niets van bovenstaand artikel.
Het graaien en zakkenvullen zit er bij bepaalde managers gewoon in gestampt.
Het lenen van vele miljarden aan ABN, ING en andere banken en verzekeringsmaatschappijen door Sinterklaas Bos, werkt zeker een andere houding van de bankiers tegen, want ze werden toch gewon gered. Daarna bleef het bonussen uitdelen en ontvangen.
Pas wanneer er een wet komt tegen deze witte borden criminelen, is er een kans dat de bankwereld kan veranderen.
 

Catrina van Paradijs 12 jaar ago

Kan je zelfreflectie afdwingen? Echte, eerlijke zelfreflectie vraagt dat je jezelf helemaal accepteert zoals je bent, ook de dingen die je liever niet ziet van jezelf, je niet-toegestane stukken. Die ontstaan zijn door opvoeding, cultuur e.d. Dat kan pijn doen of je kan ze zo niet toegestaan hebben, dat je ze niet kent en er niet bij kunt komen. Dan is ware zelfreflectie bijna niet mogelijk. Toelaten van de niet toegestane stukken lukt pas, als het al lukt, in situaties dat je er echt niet meer omheen kan, crisis dus, burn-out bijvoorbeeld. En dat is een punt dat ieder op zijn eigen moment bereikt, of nooit bereikt. Ik vermoed dat het ondertekenen van de bankiersverklaring dat omslagmoment niet oproept. Wellicht dat de dialoog die zou kunnen ontstaan tussen bankiers n.a.v. de verklaring, wel positief bijdraagt aan de zelfreflectie. Dat zal voor een groot deel afhangen van de heersende cultuur in het bedrijf. Is het onderling toegestaan om over je twijfels en dilemma’s te praten?
Druk vanuit de consument kan ook helpen. Als maar genoeg consumenten hun bankier direct aanspreken of lastige vragen stellen, zal het voor de bankiers ook gemakkelijker en gewenster worden om tot zelfreflectie over te gaan.  De bankiersverklaring is een eerste stap in een proces dat niet meer tegen te houden is. Wel ben ik benieuwd naar wat dan als ‘klantbelang’ en ‘maatschappelijk belang’ gezien wordt door de bankiers. Daarom zijn ook positief kritische consumenten onmisbaar in dit proces. 

Is Discriminatie uit te bannen? Jawel. 12 jaar ago

[…] Maar nu de praktijk nog, die blijkt vaak, zelfs recent nog, toch ‘iets anders’ te zijn dan de vaak theoretische codes, codes die zo ook verworden tot papieren tijgers. Jammer. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *