Fusie, Succes of Crisis?

Twee provinciale voetbalclubs hebben het voornemen om te gaan fuseren. Motivatie: als dit niet gebeurt dan zal de kleinste van de 2 geen overlevingskansen hebben. ‘This town isn’t big enough for the both of us.’

Het lijkt dan logisch dat je achterban geen enkele moeite heeft met deze fusieplannen want: je continuïteit is gewaarborgd! Helaas, niets is weer eens minder waar. Er is revolte! Vooral onder de stakeholders van de kleinste partij. Maar ook de aanhangers van de grote jongen zijn niet echt blij. & Dat terwijl de bestuurders toch écht van mening zijn dat ze het Beste voorhebben met de nieuwe organisatie.

Wie heeft er nu gelijk? Wordt de fusie een Succes of eindigt het in een Crisis?

Overigens, zelfs wetenschappers zijn het er nog steeds niet overeens wat nu de succesratio is van een fusie. Is het succes % minder dan 60% zoals Michael Porter ooit onderzocht of is de kans op slagen bijna 90%, zoals vorig jaar uit Frans onderzoek bleek? (nb; zoals u verwacht: beiden gebruiken een andere onderzoeksmethode)Fusies, in onze Kennisbank vind je een schat aan informatie over dit fenomeen. Vaak blijkt dan dat het megalomane gedrag van een enkele manager aan de basis staat van zo’n overname excuus: fusie.

Ook al is het Franse onderzoek zeker de moeite waard & laat het zien dat er bij fusies grote voordelen te behalen zijn, toch lijkt mij dat de praktijk halstarriger is. Kijk maar eens naar dat wat er recent in het Haagse gebeurde met Meavita. (nb; of nog niet iedereen las dit Franse onderzoek…..)

De kans op een CRISIS, na de fusie, is dus groot; medewerkers & managers zijn soms net ontevreden supporters. Daarom een paar tips waarbij ik put uit het artikel Managing the Crisis You Tried to Prevent (nb; ‘hoe waar’ als men fusieplannen heeft) van Norman Augustine.

Augustine’s stappen & let u op de quotes, sommige zijn hilarisch:

Stage 1: Avoiding the Crisis; Next week there can’t be any crisis. My schedule is already full. -Henry Kissinger while secretary of state

Stage 2: Preparing to Manage the Crisis; Today my stockbroker tried to get me to buy some 10-year bonds. I told him, “Young man, at this point I don’t even buy green bananas.” -the late congressman Chet Holifield, when he was getting on in years. 

Stage 3: Recognizing the Crisis; If you can keep your head when all about you are losing theirs, it’s just possible you haven’t grasped the situation. -humorist Jean Kerr.

Stage 4: Containing the Crisis; When you come to a fork in the road, take it. -Yogi Berra When you come to a fork in the road, take it.

Stage 5: Resolving the Crisis; Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there. -Will Rogers

Stage 6: Profiting from the Crisis; Experience is the name everyone gives to their mistakes. -Oscar Wilde

 Of de nieuwe fusieclub in de Eredivisie zal overleven? Laten we het op zijn minst hopen.

NB; ManagementPro Fanclubs zijn er op LinkedIn, Plaxo & Xing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *