Noodkreet 48 CEO’s: RED GRIEKENLAND!!!

“De Monetaire Unie is verzand in een crisis, de Euro blijft onder vuur van critici. Dit is het resultaat van de vele discussies die hebben plaatsgevonden in de afgelopen maanden. Als vertegenwoordigers van Duitse en Franse ondernemingen, verantwoordelijk voor 1.500 miljard euro omzet en werkgever van 5.000.000 werknemers wereldwijd, maken wij ons zorgen over de toekomst van de euro, de Economische Unie en de Monetaire Unie.”

Zo begint de open brief die dinsdag in Le Monde verscheen, ondertekend door 48 CEO’s. Het is een noodkreet die mij aan het hart gaat, zeker na alle doemscenario’s die er in de media verschenen; overigens, ook binnen ons eigen KennisNetwerk. Voor de inleiding nog een enkel citaat:

“Met de Euro, waardoor er een gemeenschappelijke markt met één munt en zonder schommelingen in de wisselkoersen is gekomen, is er rijkdom en welvaart voor ons allen gekomen. (….) De terugkeer naar een stabiele financiële situatie kost vele miljarden euro’s, maar de Europese Unie en onze munt is die moeite waard. Daarvan dienen we onze burgers te overtuigen.” Inderdaad: RED GRIEKENLAND!!!

Na de intro gaat de brief verder:

“De geschiedenis van de Euro is een succes. Wie had gedacht, toen de Euro twaalf jaar geleden werd geïntroduceerd, dat vandaag de dag de waarde van de Euro is toegenomen ten opzichte van de dollar en vele andere valuta?

De Euro heeft zich gevestigd als tweede referentievaluta naast de dollar en versterkt de rol van Europa als een economische macht. Met de Euro, waardoor er een gemeenschappelijke markt met één munt en zonder schommelingen in de wisselkoersen is gekomen, is er rijkdom en welvaart voor ons allen gekomen. Sinds de introductie, werden er bijna 9 miljoen nieuwe banen gecreëerd in de eurozone. Europese bedrijven profiteren van deze ontwikkeling. Zij hebben prima financiering mogelijkheden en verhoogden hun concurrentiepositie op internationaal vlak.

De vertraging van de wereldeconomie heeft er toe geleid dat de schuldenpositie van sommige landen van de Monetaire Unie is toegenomen. Op korte termijn moeten deze landen worden geholpen om hun financiële onafhankelijkheid terug te krijgen en om opnieuw de voorwaarden te scheppen voor een betere toekomst voor hun volk.

In ruil moeten effectieve maatregelen worden uitgevoerd. De terugkeer naar een stabiele financiële situatie kost vele miljarden euro’s, maar de Europese Unie en onze munt is die moeite waard. Daarvan dienen we onze burgers te overtuigen.

Strengere regels.

We hebben een Europees economisch beleid en een stabiliteit door strenge regels. Om te voorkomen dat in de toekomst een crisis, zoals we momenteel beleven, opnieuw plaatsvindt moeten we de bestaande stabiliteit en de handhaving daarvan verstevigen. De aangedragen oplossingen, zoals bijvoorbeeld, de uitsluiting van landen van het eurogebied of de splitsing tussen een Unie van Noord en Zuid, zijn niet goed. Dit zou moeilijk te voorspellen gevolgen hebben. Dergelijke demagogische voorstellen sluiten niet aan op de ernst van de situatie.

Echter, er moeten snel en efficiënt maatregelen worden genomen. Daarnaast moeten de lidstaten beter hun onderlinge binnenlandse economische beleid coördineren dan voorheen, en met één stem spreken ten aanzien van de buitenwereld.

Als vertegenwoordigers van Duitse en Franse ondernemingen, willen wij de enorme voordelen die een gemeenschappelijke munt onze Unie biedt benadrukken. Wij sturen een boodschap van steun aan de beleidsmakers, zodat zij in staat zijn tot het opstellen van voorwaarden voor een permanent euro stabiel en concurrerend beleid. Dit is de basis voor de toekomstige welvaart in Europa. Voor de Monetaire Unie is voor een lange termijn noodzakaleijk dat er gezonde overheidsfinanciën zijn, er duidelijke aansprakelijkheidsregels gelden, er transparante structuren zijn en voor iedere lid van de Unie een gelijkwaardig speelveld.

Alleen onder deze voorwaarden kan de Euro sterker sterker uit de crisis komen. Er is geen serieus alternatief voor de Euro c.q. voor het Euro-eenheids-symbool in het Europa van vandaag. Het falen van de euro zou een fatale tegenslag zijn voor Europa.”

Dit is, vrij vertaald, de inhoud van de open brief zoals die dinsdag in de Franse krant Le Monde verscheen, een open brief ondertekent door 48 CEO’s van Franse & Duiste multinationals.

N.a.v. de open brief had één van de ondertekenaars (nb; de enige Nederlander), als CEO van het Franse ALCATEL, Ben Verwaayen een interview voor Nieuwsuur met EU correspondente Saskia Dekkers. In dat interview merkt Verwaayen o.m. op:

  • “De 5.000.000 medewerkers van onze organisaties hebben recht op duidelijkheid over de Euro.”
  • “Ons allergrootste zorgenpunt is het gebrek aan besluitvorming. Leiderschap dient zich nu te laten zien en initiatief te tonen’.”
  • “De Euro is hét symbool van Europa, Europa is zo’n groot goed daar moeten we achter staan.”
  • “We moeten ons niet in de val laten lokken door makkelijke oplossingen, er zijn hier geen makkelijke oplossingen.”
  • “We hebben een geweldige Europese verworvenheid te verliezen, dat moeten we niet doen.”
  • “Uiteindelijk betaalt de burger maar uiteindelijk krijgt diezelfde burger ook weer de revenuen terug. Het is niet alleen betalen, dat is een valse voorstelling. Doen we nu niets dan zal die prijs weleens hoger kunnen zijn.”
  • “We kunnen niet op maandag ‘ja’ zeggen en op dinsdag kijken we dan de andere kant op. Dat kan niet. De basis van de Unie vormt solidariteit.”

Natuurlijk kun je nu zeggen dat deze multinationals voor eigen parochie preken, een sterke Euro legt hen zeker geen windeieren. Aan de andere kant profiteren wij, burgers van de EU, van hun successen: werkgelegenheid, innovatie, welvaart, welzijn. Da’s nog altijd beter dan dat zij hun werkterrein verplaatsen buiten de EU, ze zeggen het niet maar het lijkt de verborgen boodschap.

(ook) Daarom: RED GRIEKENLAND!!!

5 thoughts on “Noodkreet 48 CEO’s: RED GRIEKENLAND!!!”

Nederland 2020 Employment Performance Monitor (test fase) « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen. 11 jaar ago

[…] groter dan die van ouderen t.w. 55+ nl. 53,7% (nb; nog altijd beter dan het EU gemiddelde van 46%, Griekenland?, maar toch) & de participatie van vrouwen is ook groter dan die van […]

Nu de talenten in de PIGS geen werk hebben, wat doen wij dan? « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen. 11 jaar ago

[…] nadruk bij de PIGS (Portugal, Ierland, Griekenland & Spanje) ligt nu (te) sterk op de financieel economische problemen. Ernstig, maar dat wat we zien op tv c.q. in de media is nog ernstiger: jonge mannen & vrouwen […]

Italië Zien & Sterven*. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] De probleemlanden in het €-gebied dragen een te grote broek, Italië ook. Dat de VS zich i.d. kan permitteren wil niet zeggen dat dit (landen van) de EU ook lukt. Kortom: miljarden vliegen van hier naar daar, maar i.d. hadden we kunnen weten op het moment dat we met de Europese (monetaire) Unie begonnen (nb; & dat niet alleen ‘met de kennis van nu’….). Ik ben het dan ook met Verwaayen c.s. eens: ‘afmaken waaraan we zijn begonnen’. […]

Geen “Black Tuesday” helaas…. (versie 6. 090811) – ManagementPro 11 jaar ago

[…] EFSF-potje toe weten te voegen dat het voor de Tweede Kamer nu een fait accompli is….. Ach in nood helpt men z’n buren, toch? AKPC_IDS += […]

Synopsis van 2011 in 15 ManagementPro entries. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] Wat de Politiek niet lukte (& nog steeds niet lukt…), probeerde Europese CEO’s te doen: Noodkreet 48 CEO’s: RED GRIEKENLAND!!! […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *