Tag: 2011

Onderzoek: Minder Klantcontact levert je Meer op!

I.v.m. de 18e verjaardag van onze jongste was ik deze week met haar bij de bank om haar toegang tot internetbankieren en een machtinging te regelen. Vanuit mijn herinnering dacht ik ‘een fluitje van een cent’ want het gaat slechts om 2 formulieren, helaas…..

Hoe bijzonder de binnenkomst al was kon je lezen in mijn twitterberichten maar toen we vervolgens werden geholpen namen de beide(!) functionarissen dan ook bijna 1 uur de tijd voor ons. Naast mijn tweet-gedachte of dat dit niets anders kon, vroeg ik me ook af wat hier het verdienmodel was?

& Inderdaad: dit kan anders, veel anders zelfs! Dat blijkt uit een onderzoek door de Corporate Executive Board. De resultaten laten zien dat effectieve/succesvolle verkopers steeds minder tijd besteden aan het contact met de klant én toch meer resultaat weten te bereiken…..

ASML of: Het Nieuwe Werken is echt Uit, High Performance Working is In; Deel V

NL’s High Tech bedrijf ASML maakte vorige week record resultaten bekend. De vraag naar de producten is giga, de verwachtingen van werkgever ASML dito: ‘Werknemers werken vanaf februari langer door om de dynamiek bij te houden.‘ meldde Het Financieele Dagblad. Want dynamisch dat is het op het hoofdkantoor in Veldhoven zeker met een nettowinst van € 1 miljard, d.i. bijna 25% van de omzet.

ASML laat de medewerkers ook meedelen in deze winst met een gemiddelde bonus van € 8.000,-. Da’s niet mis, maar de verwachtingen van de werkgever zijn er vervolgens dan ook naar: overwerken & dat waarschijnlijk gedurende geheel 2011 e.v.

Bij zoveel dynamiek past ‘Het Nieuwe Werken’ niet: op eigen initiatief naar je werkplek, laat staan van huis uit werken.* De klant van ASML wil machines, wil High Performance & ASML wil dat ook. Is daar iets op tegen?

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Burst your Bubble Deel 2: De Rattige manier

Vele malen heb ik geschreven dat relaties verbanden zijn tussen mensen. Consensus is iets dat mensen, culturen, groeperingen, staten enz. bindt. Dit zowel op micro als macro vlak. Moet je daar slim voor zijn om dat te begrijpen? Nee, want het is een gegeven dat eenieder vanaf zijn geboorte gedoemd  is mee te doen aan de omgeving waarin hij/zij opgroeit. Dit begint al binnen het gezin. Hiermee wordt je al gelijk geconfronteerd bij welke cultuur, caste of status je thuishoort. Van ordinair tot deftig. Van kleur tot ras, van arm tot rijk en alles wat daar tussenin zit.  Ook voor groeperingen en clubs of verenigingen geldt dit, bijvoorbeeld bij sportverenigingen en hun aanhangers (waaronder hooligans). Dit geeft aan waar mensen toe bereid zijn in het volgen van consensus, ook al is dit niet ‘goed’.

Ook de bekendheid met misstanden en hoe daar zelf wijzer van te worden, getuige bijvoorbeeld het boek “Hoe Wordt Ik Een Rat”. Dit gaat erover dat je moet weten hoe mensen, in management, soms hogerop komen op een “Rattige manier”. Hier wordt beschreven hoe dat in zijn werk gaat en wat daarmee bereikt wordt. Als je dat zelf zou volgen dan zou je misschien ook wel zo’n functie of status bereiken.

Vacatures

Adviseur Asset Management (Arnhem)

Functieomschrijving   Adviseur Asset Management Elektriciteit Sweco zoekt een energieke adviseur Asset Management Elektriciteit. Ben jij iemand die energie krijgt van het ontwikkelen van een d... Bekijk alle vacatures

Advertorial

Fundamentele aanpassingen van geldsysteem zijn onontkoombaar

Politici en financiële toezichthouders hebben de plicht en de verantwoordelijkheid de economie tegen excessen van superkapitalisten, superspeculanten en slechte bestuurders te beschermen. Het is inmiddels duidelijk bewaarheid dat dit binnen het huidige geldsysteem kansloos is.

Helaas zijn de banken en verzekeraars geen buffers meer voor de economische stabiliteit maar aanjagers van financiële instabiliteit geworden. Daardoor waren de overheden genoodzaakt hun functie van “lender of last resort” over te nemen. Het waren de directeuren van de centrale banken, die de Ministers van de Financiën bij de hand namen en hen naar internationale vergaderingen leidden om onverstelbaar hoge kredieten voor de banken en verzekeraars los te peuteren. De burgers staan daarvoor via toekomstig belastinggeld garant; dat wordt wel eens vergeten.

‘T was me ’t 1e weekje van 2011 wel.

Met onderwerpen als Facebook, kantoorpanden, startersleningen, AOW en een nieuw INSEAD rapport, is in de 1e week van 2011 de toon voor het Nieuwe Jaar alweer behoorlijk gezet. Had je bedrijf nog geen Strategie dan kun je je PESTEL, 5 FORCES en SWOT schema’s nu al prima invullen: 2011: inderdaad een Jaar vol van Inspiratie!

De berichten rondom Facebook laten (ook) zien dat Web 2.0 een belangrijk onderdeel wordt van je business model. Dan was er de melding van DTZ dat er nu 6,5 miljoen m2 kantoorruimte leegstaat en dat deze omvang de komende jaren toeneemt. Belangrijker waren de berichten over het aantal van 120.000 nieuwe AOW-ers dat we dit jaar mogen verwachten en het lagere hypotheekbedrag dat starters nu kunnen lenen.

Maar de'”Knaller van de Week, Week, Week….” was toch wel het INSEAD rapport Economic Tigers: Sustaining the Roar met (opnieuw) een waarschuwing over (het gebrek aan) kennismanagement in onze regio …..

2011 (ook) het Jaar van het Inclusive Business Model?

Het ‘Inclusive Business Model’ impliceert dat je de onderste lagen van de bevolkingspiramide inzet bij het uitoefenen van je bedrijfsprestaties. De mensen die zich bevinden in deze ‘onderste lagen’ behoren tot de allerarmsten. Je betrekt hen nu bij je (nieuwe) businessmodel. Je laat hen hun bijdrage leveren & laat hen meeprofiteren door hen te belonen voor hun inzet.

Het Inclusive Business Model sluit aan op de praktijk van Corporate Sustainability, het is een vergevorderde vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het levert een constructieve bijdrage aan de bestrijding van armoede.

Dat binnen de ontwikkelingshulp het geven van geld c.q. goederen niet dé oplossing is om de allerarmsten van hun problemen af te helpen, is al veel langer bekend. Prins Claus merkte daarover op: ‘Mensen kun je niet ontwikkelen, zij ontwikkelen zichzelf.’ Het small loans initiatief, in het leven geroepen door de GRAMEEN bank van Muhammad Yunus, leverde voor de allerarmsten in India al een opmerkelijke economische verbetering op.

& Sinds enige tijd is daar dan het ‘Inclusive Business Model’. Voorzover ik dat nu heb kunnen achterhalen zijn er, los van het SNV blog, opmerkelijk weinig van deze Inclusive Business -initiatieven vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Je vindt een korte opmerking over IB in het verslag van een recente Global Leaders Summit waarbij een 10-tal grotere NL-organisaties vertegenwoordigd waren, maar dat was het dan wel. Dat kan in 2011 dus (veel) beter.

2011 wordt het Jaar om Jezelf te Ontslaan.

Sommige bedrijven groeien zo hard dat het onmogelijk is voor jou als oprichter, als manager, als directeur om dit bij te houden & allemaal in goede banen te blijven leiden. Die indruk krijg je ook als je kijkt naar recente foto’s van Mark Zuckerberg, de zéér succesvolle FACEBOOK oprichter.

Nu zijn bedrijf € 50 miljard waard blijkt te zijn (of is het toch een bubble?) & met de dag verder in waarde stijgt, zie je Mark steeds verbaasder in de camera kijken. Het winnen van een Oudejaars Staatslot is er niets bij. 😉

Mark vraagt zich nu ongetwijfeld ook af of hij dit mega-bedrijf nog wel succesvol kan blijven leiden? Geheel in het gedachtengoed van Larry Greiner zeggen wij dan: Nee! Iedere ontwikkelingsfase waar je organisatie doorheengaat vraagt om een andere stijl van leidinggeven. Het is nog maar zeer de vraag of dat jij het ‘situationeel leiding geven’ zo goed in je vingers hebt dat je jouw troetelkind met suc6 door iedere fase kan leiden.

Het advies is dan ook aan Mark ‘neem je ontslag’ & wellicht is dat ook een idee voor jou …..

2011 het Jaar van Investeren in je Medewerkers.

“Let op deze woorden: de organisatie die een paradigma-verandering maakt van steeds meer uit je mensen halen naar het investeren in je mensen zodat aan hun kernbehoeften wordt voldaan, zal in de komende veeleisende jaren een onoverbrugbare voorsprong opbouwen op de naaste concurrentie.” dat stelt Tony Schwartz, auteur van The Way We’re Working Isn’t Working: The Four Forgotten Needs That Energize Great Performance.

De komende jaren worden zeker veeleisend voor werkgevers. Wat te denken bijv. van de verandering in de balans van de arbeidsmarkt nu in de Westerse wereld meer werknemers het arbeidsproces gaan verlaten (nb; de zgn. babyboomers maar daarover later meer) dan dat er het komende decennium aan natuurlijk aanwas is.

Al op de eerste werkdag van dit jaar hoorde ik dat één van de grotere zakelijke dienstverleners van dit land de werknemers heeft opgedragen om direct deze week over te werken. Mijn reactie daarop was dat ‘met het oog op genoemde arbeidsmarktontwikkeling dit overwerken eerder een trend zal worden dan een incident zal blijken te zijn…..’; geen SHRM Beleid waarschijnlijk (& deze werkgever is duidelijk geen uitzondering).

Het is ook niet wat Schwartz bedoelt als ‘convergerend HR Beleid’ maar het illustreert zijn stelling wel.

2011 het Jaar van Rentmeesterschap?

“Rentmeesterschap: het is een schijnbaar ouderwetse term, vermoed wordt dat deze term voor het eerst werd gebruikt in de 15e eeuw. Op het eerste gezicht is rentmeesterschap misschien enigszins achterhaald in de bedrijfs wereld van vandaag van driemaandelijkse winsten en aandeelhouderswaarde.” zo stelt Randel Carlock het in zijn boek ‘When Family Businesses are Best’.

Met deze 1.455e entry starten we 2011 ‘Het Jaar van Vertrouwen’ zoals ik eerder opmerkte, nu wat mij betreft mag het daarnaast ook het Jaar van Rentmeesterschap worden!

Rentmeesterschap: het gaat erover je bedrijf achter te laten in een betere situatie dan waarin je het hebt verkregen. Waarschijnlijk kreeg/erfde/nam je het bedrijf al over in een goede vorm maar het kan altijd beter dit jaar; toch? 😉

Verbazingwekkend: Bank heeft echt niet in de gaten dat Tijden zijn Veranderd…..

Het einde van het jaar biedt je de mogelijkheid om alles nog eens op een rijtje te zetten, ook financieel & fiscaal zoals de fiscus van de ‘kleine zelfstandige’ verwacht.

Nu beschik ik sinds mijn start als zelfstandige over een Arbeids Ongeschiktheid Verzekering, zelfs los van de fiscale opties is dit feitelijk de duurste verzekering voor een ondernemer maar ja ‘Het zal je maar overkomen…’.

Het leek mij een goed moment om de AOV tegen het licht te houden, zo deed ik recent aan mijn bank/tussenpersoon een wijzigingsverzoek dat ik zelf had uitgewerkt. Handig is dat ik daarbij, vanuit mijn bancaire achtergrond, enig verstand van zaken heb over deze materie & ben ik zelfs in de ogen van mijn bank materiedeskundige: “U bent zelf in de bancaire sector werkzaam geweest zodat u, zoals u zelf aangeeft, weet waarover u het heeft.” Dankjewel.

Althans, ik dacht dat dit een compliment was. Dat was het ook tot dat ik vroeg om een alternatief voorstel op de wijziging die ik voor ogen had. Dat kon maar dan wel á raison van € 995,00 voor het bezoek dat de adviseur mij zou brengen……