Tag: 2011

Wordt 2011 het Jaar van Vertrouwen?

Met de recente Overheidsactie ‘eerst arresteren dan rechercheren’* wordt 2010 op ‘gepaste wijze’ (sic.) afgesloten: we hebben onze onschuld verloren (nb; ‘verloren onschuld’ als in de vermeende naïviteit genaamd vertrouwen).

Zo verloren we dit jaar het vertrouwen in de betrouwbaarheid van producten, verloren het vertrouwen in de dienstbaarheid van een Helpdesk, vertrouwen er nauwelijks nog op dat we zelf een goede Zorg ontvangen als ‘het zo ver is’, vertrouwen er niet meer op dat het nog wat wordt met ons pensioen.

Verder bleken managers geen vertrouwen te hebben in Het ‘Nieuwe’ Werken, vroegen zij zich af of je nog kan vertrouwen op de eigen gedragscodes, ook weten zij door de WIKILEAKS affaire niet meer wie zij in- en extern nog kunnen vertrouwen.

Eenzelfde probleem kennen de bankiers: was hun CFO nog te vertrouwen? Tegelijkertijd verloren juist zijzelf het vertrouwen in de bankklant…..

& Zo gebeurden er dit jaar in onze samenleving nog meer zaken die hier niet behandeld zijn maar waardoor veel Nederlanders toch hun vertrouwen, het vertrouwen in de ander, bijstelden. 2010, het was me het jaartje wel…..

Kerstcadeau: draag je bedrijf over aan je medewerkers (ESOP).

 http://www.youtube.com/watch?v=VoQcXUOTjd4

In de Verenigde Staten kennen ze het fiscaal vriendelijke ESOP programma Employee Stock Ownership Plans. Weet je niet waar je met je bedrijf naar toe moet als je pensioen nadert, dan kun je het altijd nog overdragen aan je medewerkers. Het directe voordeel voor je medewerkers, ervan uitgaande dat zij goed hun best blijven doen, is dat hun pensioen is gewaarborgd! & Wie wil dat niet, tegenwoordig?

Het filmpje laat zien hoe Foss Miller op 10 december jl. zijn bedrijf Sawbones Worldwide overdraagt aan zijn 135 medewerkers en hun gezinnen. Wat er eerst nog uitziet als een standaard (‘saaiiii…..’) eindejaarsfeest wordt een complete verrassing voor de feestgangers (let op hoe iedereen stilvalt zodra Foss zegt dat hij zijn bedrijf verkoopt).

Zou het ook ‘iets’ voor ons zijn, zo’n ESOP?

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Inspiratie 2011

‘Wanneer iemand zoekt dan kan het licht gebeuren dat hij alleen oog heeft voor hetgeen hij zoekt, dat hij zichzelf niet toestaat om iets te vinden, verblind is omdat hij alleen maar aan datgene denkt waarnaar hij op zoek is, omdat hij een omschreven doel heeft, en van dat doel bezeten is.

Zoeken betekent: een doel hebben. Vinden daarentegen: vrij zijn, open staan, geen doel hebben.’ aldus Siddhartha in Herman Hesse’s gelijknamige boek.

De vraag die vaak wordt gesteld is dan ook terecht: ‘Waar vind jij je inspiratie?’ Inspiratie om nu alweer bijna 7 jaar te bloggen, inmiddels ook te vloggen, met als werkmotto ‘Kennis Delen is Kennis Geven’. Mijn tip is: ga nooit op zoek naar inspiratie, als het goed is dan weet Inspiratie jou te vinden….

Een ‘beetje’ inspiratie kan handig zijn nu we 2011 ‘voor de deur hebben staan’. De ‘crisis’ lijkt nog niet over, toch doen zich alweer Nieuwe Kansen voor! Hoe daarop in te spelen? Vraagt om Inspiratie! Vraagt om een eindejaarsbenadering/(korte) -toespraak als: ‘wat ging Goed & wat kan Beter?’ (nb; dat er iets ‘slecht’ zou zijn gaan, daarvoor gaat niemand enthousiast op de banken staan….)

ManPro wenst je Prettige Dagen & nu al een Inspiratievol 2011! 🙂

Bookmark and Share

Vacatures

Adviseur Asset Management (Arnhem)

Functieomschrijving   Adviseur Asset Management Elektriciteit Sweco zoekt een energieke adviseur Asset Management Elektriciteit. Ben jij iemand die energie krijgt van het ontwikkelen van een d... Bekijk alle vacatures

Advertorial

Business as usual: per 01/01 7 miljard bonus.

Dachten de ruim 2.000 NL.  ambtenaren en werknemers bij semipublieke instellingen dat zij goed zaten met hun beloning boven de ‘ministersnorm’ (nb; ca. 180 m.). Da’s echter nog nix vergeleken met de bonussen die ca. 2.500 bankiers uit de Londonse City op Nieuwjaarsdag op hun rekening krijgen bijgeschreven: GBP 7 miljard. Voor de bankiers is het dus weer business as usual; da’s snel. 

Op zich is dit niet zo verrassend: de banken draaien weer als vanouds met winst, veel winst. Je zou dan ook kunnen denken dat de financiële dienstverleners de ‘crisis’ als één van de eersten wonderwel hebben overleefd.

Toch is hier een kanttekening op zijn plaats: de financiële markt is niet meer wat ie is geweest ……

Stuwt een Diversiteits Code je Beurskoers Omhoog?

Vanaf 01/01/11 introduceert the Australian Security Exchange een herziene versie van de door hen gehanteerde Corporate Governance Principles and Recommendations Code. Dit document maakt m.n. voor investeerders en beleggers transparant welke aan de ASX beursgenoteerde organisaties voldoen aan Corporate Governance richtlijnen zoals vastgelegd in dit doc.

Het recente verleden heeft geleerd dat de ondernemingen die zich bewezen(!) kunnen confirmeren aan deze ‘principes & aanbevelingen’, want dat zijn het, op deze beurs beter presteren. Da’s mooi & tevens een reden voor de ASX om de inhoud verder te verfijnen.

Dit per 01/01 a.s. herziene doc. heeft 2 interessante aanpassingen: het hebben én toepassen van een diversiteitbeleid wordt een belangrijk aandachtspunt. Ook is nu toegevoegd het kopje ‘please explain’: ‘verklaar ons, beter nog’: leg uit aan de investeerders, waarom uw organisatie (nb; zoals in dit voorbeeld) niet beschikt over een diversiteitbeleid?’

‘Onze’ EURONEXT biedt inzage in het CSR c.q. MVO Beleid van de aan de A’damse Beuers genoteerde onderneming maar gaat daarin niet zo ver als de Australische collegae. Zou dit voorbeeld ook ‘iets’ zijn voor ons?

Web 2.0 betaalt zich terug, tenminste aan de networked organization!

‘Web 2.0 opent nieuwe grenzen voor het coördineren van werk, het is de voorbode van een revolutie in innovatie en productiviteit.’ dat stelde Andrew McAfee 1 jaar geleden bij de presentatie van zijn boek ‘Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest Challenges’. Intussen deed McKinsey, waarschijnlijk mede getriggered door de inhoud van McAfee’s boek, onderzoek naar het effect van Web 2.0 & wat blijkt? Web 2.0 betaalt zichzelf terug(!), zelfs sneller dan verwacht.

“New McKinsey research shows that a payday could be arriving faster than expected. A new class of company is emerging—one that uses collaborative Web 2.0 technologies intensively to connect the internal efforts of employees and to extend the organization’s reach to customers, partners, and suppliers. We call this new kind of company the networked enterprise.”

Wellicht draagt dat resultaat bij om je organisatie net zo interactief te maken zoals, bijv., Steve Jobs’s APPLE ….

Uniek: De Baas neemt Zelf Contact op met de Klant!

Youp kan tevreden zijn: als klant, ontevreden of niet, hoef je niet meer langs een tijdsverslindend telefoonteam. Nee je kan rechtstreeks contact opnemen met de Baas & hij geeft je nog een persoonlijke reactie ook!

Je zou denken dat we hier te maken hebben met de kleine zelfstandige of met de Baas van een familiebedrijf. Helaas, of juist niet, het betreft hier de CEO van één van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in de VS: APPLE’s Steve Jobs. Stuur Steve een mail & als je vraag bekopt, to-the-point is gesteld & je het antwoord niet kan vinden op één van APPLE’s fora dan ontvang je zijn, vaak ook beknopte, antwoord. Kom daar maar eens om bij T-Mobile and the likes.

Pensioenen: een hopeloze zaak, bijna…..

 http://www.youtube.com/watch?v=VhO3d7c9fIU

‘De oplossing is een combinatie van er meer geld in stoppen, langer te gaan werken en korten op de pensioenuitkeringen.’ tot die conclusie komt de Wharton University in Pennsylvania, US n.a.v. onderzoek naar oplossingen voor de pensioenproblematiek in de VS, de EU en Japan.

Een al decennia eerder ingezette trend van afname in het aantal geboortes naast een toename in ouderdom van de pensioengerechtigden, stookt het pensioenvuur van 2 kanten op. Die trend is de komende decennia niet snel om te keren. Oplossingen zullen dan ook niet de meest eenvoudige zijn.

Op zich vertellen ze bij Wharton niet veel nieuws over de pensioenproblematiek, toch is het goed dat zij dit nog eens doen want het ziet er naar uit dat wij dit Probleem (nb; een Uitdaging is het al niet meer, helaas) niet onder ogen willen zien…..

From Chicago to the Champs-Elysees and beyond, distressed retirement plans these days face a set of bleak options.” Inderdaad: voor een belabberd pensioensysteem resteren er slechts sombere opties als oplossing.

Commissie Burgmans: Klant (al) Centraal bij banken?

Op de dag dat ex-topvoetballer Eric Cantona bekend maakt een bankrun te willen organiseren omdat hij (nb; en volgens zijn volgers op facebook velen met hem) ontevreden is over het klantgerichte beleid van banken, besteden wij hier aandacht aan het tussentijds rapport van de Commissie Burgmans ‘Voortgang Implementatie Code Banken’. Eenvoudig gezegd: dat gaat niet voortvarend, het invoeren van die Code.

“De Commissie hoort van banken vaak terug dat men worstelt met een aantal thema’s uit de code. Een voorbeeld bij uitstek is het thema Klant Centraal. De Commissie beschouwt dit als positief. Tenslotte wordt er een geheel nieuwe aanpak gevraagd die moet leiden tot een cultuuromslag en uiteindelijk tot gedragsverandering. Het ligt voor de hand dat dit tot een worsteling leidt. Als het eenvoudige materie betrof dan was het al lang opgelost.” stelt voorzitter Antony Burgmans in zijn ‘conclusies’. Feitelijk is daarmee alles al gezegd….

Raar ook, want banken zijn toch vooral dienstverleners. Dat is toch hun core business? Dat kun je toch alleen & met suc6 doen als je altijd je klant centraal stelt & blijft stellen?

Over een berichtje van Philips en over Rusland die het WK binnenhaalt.

Vandaag is één van die dagen dat er weinig gebeurt in ons land. OK, ik deed er vanochtend veel langer over dan gebruikelijk om op de plaats van bestemming te kunnen komen & met mij nog heel wat anderen, maar dat was het dan wel.

Toch verschijnt er dan een aardig berichtje: Philips verhuist deel directie van Amsterdam naar China. Als je er geen erg in had, dan zou ’t zo aan je aandacht kunnen ontsnappen. “De top van de consumententak van Philips verhuist de komende tijd gedeeltelijk van Amsterdam naar Shanghai, in China. Philips wil met dit belangrijke signaal aangeven waar de groei van het concern de komende jaren vandaan moet komen: Azië.” Philips is niet de enige Nl. multinational die er zo over denkt, Unilever bijv. heeft dito plannen.

Hadden we het hier eerder over de extreme vraag vanuit Azië naar productie– en luxe consumentengoederen waaraan EU organisaties nauwelijks kunnen voldoen doordat productiecapaciteit te klein (m.n. mankracht) & te duur (m.n. logistiek maar ook mankracht) is, dan is de logische stap dat je jezelf als organisatie verplaatst naar daar waar Het Nieuwe Geld is: naar het Oosten!

Dat doet ook de FIFA, naar het Oosten gaan, nu zij het WK 2018 hebben gegund aan Rusland. Ook de Russen bieden de in de EU gevestigde FIFA dat wat wij op redelijke termijn te kort lijken te gaan komen nl. geld.

Het zijn inderdaad kleine berichten, berichten waarvan de impact voor de (nabije) toekomst niet altijd direct duidelijk is…..

Ach we kunnen van de EU altijd nog één groot historisch pretpark maken & ik meen ’t nog ook. 😉

Bookmark and Share