Tag: China

Idee voor Ontwikkelingshulp van Azië voor EU is ook @occupy.

Op de dag dat Goldman ‘Wij doen het Werk van de Heere’ Sachs bekendmaakt dat hun medewerkers dit jaar ‘slechts’ $ 292.836 salaris pp ontvangen, tipt mijn collega Helga mij over de open brief die oud-IMF topman Johan Witteveen (90) schreef aan zijn opvolger Christine Lagarde. Deze brief met de titel ‘A bigger, bolder fund can stop the next crash’ verscheen in augustus o.m. in The Financial Times. Witteveen: “Unusual problems require unconventional solutions.”; inderdaad.

Witteveen doet daarin een oproep aan de vermogende BRIC landen om delen van hun miljardenoverschot te storten in het IMF fonds zodat daarmee de problemen in de EU & de VS verholpen kunnen worden. Noem het een hernieuwd Marshall Plan: de VS hielp na WO II de EU om ‘er weer bovenop te komen’ & uiteindelijk legde hen dat zelf ook geen windeieren. Tijden van langdurige internationale economische voorspoed braken aan.

Wisten de Griekse stakers van Witteveen’s plan, dan lag op dit moment hun economie waarschijnlijk niet stil….

Geen “Black Tuesday” helaas…. (versie 6. 090811)

Toelichting: i.p.v. steeds een nieuwe entry te besteden aan de zeker (zéér) interessante ontwikkelingen op de financiële Wereldmarkt, ontwikkelingen die in hoog tempo over elkaar heenvallen, pas ik voor dit moment deze entry van oorspronkelijk 010811 aan met relevante updates & pas dan ook de versie & de datum aan. Je kan meer berichten hierover ook volgen op de ManagementPro Twitter account.

010811

Het ziet er naar uit (nb; het is op dit moment nog niet definitief) dat na een zéér bedroevend machtsspel, waarbij egocentrisme centraal leek te staan, republikeinen en democraten in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat van de Verenigde Staten, tot een akkoord zijn gekomen over het verhogen van de zgn. debt ceiling; eenvoudig gezegd: het verhogen van de overeengekomen kredietlimiet. (nb; & wie van ons wil dat niet: af & toe een verhoging van de kredietlimiet? ;-))

De afgelopen dagen vielen de economen over elkaar heen bij de vraag: ‘wat als men niet tot een akkoord komt?, wat betekent dat voor de VS? maar erger nog: wat betekent dat voor de wereldeconomie?’ Paniek alom dus, niet alleen op de effectenbeurzen, zo bleek & dat terwijl er momenteel ernstiger menselijke crises zijn.

CRISIS in de Hoorn van Afrika. (brief & petitie van ONE.org)

“Terwijl we dit schrijven, lijden meer dan 11 miljoen mensen verschrikkelijk onder de ergste hongersnood sinds jaren in Afrika.” dat schrijven acteurs en artiesten als Bono, Bob Geldof, Stephen Fry en Eddie Izzard in een gezamenlijke brief die vandaag is vrijgegeven door ONE, een internationale armoede-campagne groep mede-opgericht door zanger en activist Bono.

Het is ongelooflijk dat in 2011 mensen sterven door honger. $ 600 miljoen is nu nodig voor onze medemensen. Niet een grote som voor de wereld, zelfs in een tijd van grote economische problemen.” staat in de brief te lezen, een brief gericht aan de Food and Agriculture Organization of the United Nations. De FAO begon ook vandaag aan een crisisbijeenkomst in Rome: “Today’s emergency meeting recognized that if this crisis is not quickly contained and reversed, it could grow rapidly into a humanitarian disaster affecting many parts of the greater Horn of Africa region and that it is of paramount importance that we address the needs of the people affected and the livelihood systems upon which they depend for survival”.

Delen van het continent Afrika zijn als crisisgebied niet voor het eerst in het nieuws, helaas. Om te voorkomen dat Afrika op deze manier in het nieuws blijft roept ONE.org op voor hulp op de zéér korte termijn maar streeft ook naar een meer permanente oplossing:

Vacatures

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken | 32-40 uur | Delft | WO | € 4.332,- tot €5.929 | Reageer direct Bekijk alle vacatures

Advertorial

Zo mag het in Nederland niet langer doorgaan

De huidige Nederlandse samenleving heeft alle kenmerken van toenemende preferentie voor vrije tijd boven arbeidstijd, meer nadruk op het verdelen van de welvaart dan op het creëren daarvan, een sluipende achteruitgang van de onderwijsprestaties etc. Van de Nederlandse doelstelling om in 2010 in de top 5 van de World Economic Forum te komen is helemaal niets terecht gekomen.

Ik acht dit gebrek aan visie, verandering, daadkracht en pragmatisme onverantwoordelijk jegens jonge generaties en de toekomst van Nederland. Maar zolang we als Nederlanders dit stilzwijgend accepteren en de politiek in beslag wordt genomen door de waan van de dag, zal er niets wezenlijks veranderen. Zo mag het in Nederland niet doorgaan.

I Ching

“Copy & Paste”: zou dit voor Westerse ondernemingen toepasbaar zijn voor de Chinese managementstijl?

Stijl = Cultuur: de roots van Chinese ondernemers liggen in de drie-eenheid van spiritualiteit, land en energie.

Het Chinese “I Ching” geeft dat verandering onvermijdbaar is. De kunst is om veranderingen op tijd te (h)erkennen, zodat ze gereguleerd kunnen worden. Confucius bracht de wijsheid al dat een gestructureerde maatschappij voort zal komen uit een moreel juist gedrag. Chinees management draait derhalve om de “groep”: voor het individu is dan geen plaats. Randvoorwaarde zal dan moeten zijn dat goed leiderschap samengaat met goed gedrag. De manager als groepslid, iets wat in het Westerse “baasjes”-model – “ego above all” – niet direct enthousiast ontvangen zal worden.

De Strategie van je organisatie, ook door een (6 punts) Stress Test.

Natuurlijk is het handig als ‘onze’ banken & EU landen door een stress test gaan, dan weten wij (nb; belastingbetalers) ook met welke risico’s dat we nog te maken kunnen krijgen; zo is ie fijn. 😉

Net zo handig kan het zijn als de Strategie van de organisatie waarvoor je werkt door een stress test gaat. Dan heb jij i.i.g. een idee of deze werkgever jou nog lang employment, beter nog employability gaat bieden! Mooi. Dienen we hierbij nog wel één ding in de gaten te houden: relatief veel organisaties beschikken niet over een Strategie avant la lettre, maar m.b.v. deze stress test kunnen zij wellicht toch een 1e aanzet daarvoor gaan doen of er helemaal van af zien……

VerENGelsing of niet?

Eens kijken of ik een column kan schrijven zonder gebruikmaking van Engelse terminologie. Struikel ik gelijk over het woord ‘column’; bedoel natuurlijk een kolom. So far, dus niet zo goed.

Hoe zit dat toch met de verENGelsing van onze Hollandsche taal? Toegegeven het bekt lekker, klinkt vaak seksie, is modieus en je kunt er natuurlijk prachtige woordcombi mee maken. Is verENGelsing nu zo rampzalig? Blijft natuurlijk wel een wereldtaal, maar dat geldt ook voor het Chinees (in al haar varianten).

Misschien wordt het dan ook tijd om een actiegroep in ’t leven te roepen welke een pleidooi gaat voeren voor een verCHINE(E)Sing (met alle respect) van ons management taalgebruik. Kunnen we gelijk toekomstige generaties klaarstomen om een rol te spelen in de nieuwe wereldeconomie. Mogelijk is er een Haags potje gratis geld (a.k.a. subsidie) te regelen ter bevordering van onze uitvoer in combinatie met de welbekende Hollandsche handelsgeest.

Nu is er geen Chinees alfabet in de vorm van ons bekende ABC’tje en het gebruik van Chinese tekens zal niet praktisch zijn. Een beetje goede (google) wil zal echter als altijd leiden tot mooie resultaten. Een eerste krijgt u gratis (on-Hollands, maar toch): ‘guanxi’ ofwel: “goede contacten”. Doe er uw voordeel mee, of niet, keuzes maken is gelukkig nog steeds vrijwillig. 继续 / wordt vervolg …..

Over een berichtje van Philips en over Rusland die het WK binnenhaalt.

Vandaag is één van die dagen dat er weinig gebeurt in ons land. OK, ik deed er vanochtend veel langer over dan gebruikelijk om op de plaats van bestemming te kunnen komen & met mij nog heel wat anderen, maar dat was het dan wel.

Toch verschijnt er dan een aardig berichtje: Philips verhuist deel directie van Amsterdam naar China. Als je er geen erg in had, dan zou ’t zo aan je aandacht kunnen ontsnappen. “De top van de consumententak van Philips verhuist de komende tijd gedeeltelijk van Amsterdam naar Shanghai, in China. Philips wil met dit belangrijke signaal aangeven waar de groei van het concern de komende jaren vandaan moet komen: Azië.” Philips is niet de enige Nl. multinational die er zo over denkt, Unilever bijv. heeft dito plannen.

Hadden we het hier eerder over de extreme vraag vanuit Azië naar productie– en luxe consumentengoederen waaraan EU organisaties nauwelijks kunnen voldoen doordat productiecapaciteit te klein (m.n. mankracht) & te duur (m.n. logistiek maar ook mankracht) is, dan is de logische stap dat je jezelf als organisatie verplaatst naar daar waar Het Nieuwe Geld is: naar het Oosten!

Dat doet ook de FIFA, naar het Oosten gaan, nu zij het WK 2018 hebben gegund aan Rusland. Ook de Russen bieden de in de EU gevestigde FIFA dat wat wij op redelijke termijn te kort lijken te gaan komen nl. geld.

Het zijn inderdaad kleine berichten, berichten waarvan de impact voor de (nabije) toekomst niet altijd direct duidelijk is…..

Ach we kunnen van de EU altijd nog één groot historisch pretpark maken & ik meen ’t nog ook. 😉

Bookmark and Share

Pragmatisme en Excellent Onderwijs

Het Chinese volk is een van de ijverigste ter wereld. Kijk alleen al naar het enorme succes van geëmigreerde Chinezen, waar ook ter wereld. Juist het zichtbare succes van Chinezen in het buitenland in combinatie met de lage productiviteit van de Chinezen in eigen land, overtuigde de Chinese leiders dat China het verkeerde economische stelsel had: het marxistisch-leninistische productiemodel. Daarom bracht China na de planeconomie het andere model voor economische groei in praktijk: de vrijemarkteconomie. Vooral sinds de hervormingen die Deng Xiaoping in 1978 introduceerde, heeft China een ongekend transformatieproces doorlopen.

De vooruitgang op het gebied van natuurwetenschappen en technologisch onderzoek is voor elk land afhankelijk van de hoeveelheid gepromoveerde onderzoekers. Uit het rapport Global Economic Prospects: Managing the Next Wave of Globalization van de Wereldbank blijkt dat het aantal Aziatische studenten dat Amerikaanse doctoraten behaalt op het gebied van Sciences and engineering (S&E) aanzienlijk is gestegen.. Van 1983 tot 2003 behaalden studenten van vier Aziatische landen ( China, Taiwan, India en Zuid – Korea) meer dan vijftig procent van de aan buitenlanders toegekend S&E – doctoraten : 89.700 van de 176.000, bijna vier keer zoveel als studenten uit Europa.

Verbod op Export Kindervoeding.

 http://www.youtube.com/watch?v=BaTAFPQeEc0

“Handelaren kopen enorme partijen Nederlandse flesvoeding voor baby’s op om die te verkopen op de Chinese markt. Nederlandse ouders komen hierdoor in de supermarkt steeds vaker voor lege schappen te staan.” Dat melden de media vanochtend. Omdat de bewuste handelaren niet altijd in staat zijn, blijkbaar, om voldoende handel rechtstreeks bij fabrikanten af te nemen, worden de supermarktschappen leeggeplunderd. Als dat gebeurt, als je bereid bent om de consumentenprijs te betalen, dan is de vraag inderdaad GROOT!

Nog geen week geleden was ‘China’, maar ook ‘India’, hier voor het laatst ‘onderwerp van gesprek’ dat nadat beide landen hier al regelmatig opduiken in entries: geen eenmalige gebeurtenissen maar een trend dus.

Er zitten 2 interessante aspecten aan dat wat er nu gebeurt namelijk: => de vraag vanuit Azië, hier m.n. China & => is het onder deze omstandigheden nog nodig om je met je MT/DT dagen terug te trekken op Cuba, in Californië, in Brazilië om je Strategisch Plan op te maken?