Tag: Cultuurverandering

Zorgen over de Zorg maar geen invoering van een kwaliteitssysteem.

De Algemene Reken Kamer komt met het volgende, toch trieste, bericht: “Weliswaar zijn negen van de tien Nederlanders tevreden over de zorg, maar in de internationale vergelijking is de Nederlandse zorg niet meer dan gemiddeld. Relatief veel mensen sterven in Nederland binnen dertig dagen na een ziekenhuisopname, de zuigelingensterfte is relatief hoog, de overlevingskans van kankerpatiënten is relatief laag. Voldoende personeel blijft een probleem en medewerkers in de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten vinden zelf dat de kwaliteit van de zorg tekortschiet.”

Het is dat er ‘Nederland’ bij staat ander zou je denken dat we in een achtergesteld land terecht waren gekomen. Een land waar je zou zeggen, als je daar op bezoek was & plotseling ziek werd: ‘Laten we maar snel naar huis gaan, het is niet raadzaam dat je hier wordt opgenomen.’ De oorzaak van dit disfunctioneren kan niet liggen bij het feit dat we samen te weinig uitgeven aan de Zorg. Dit is namelijk nog altijd een bedrag van bijna € 80.000.000.000. De oorzaak ligt dan waarschijnlijk bij de geboden Kwaliteit & dat ondanks dat er een Kwaliteitswet Zorginstellingen is.Vandaar ook dat de ARK zich hierover heeft gebogen.

Het Zorg inhoudelijke aspect van dit rapport ga ik hier niet bespreken, dat mogen mijn collega-bloggers van Zorg Beter Maken doen. Wat mij intrigeert is het feit dat de verantwoordelijke bewindslieden de voorstellen van het ARK niet allemaal overnemen & dan m.n. niet het voorstel voor ‘het laten uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen certificering van kwaliteitssystemen en de kwaliteit van de zorg’. Ik was benieuwd geweest naar die uitslag.

Discriminatie op de Werkvloer, een praktijkvoorbeeld.

Had ik hier gisteren een voorbeeld van positieve discriminatie, heb ik nu een voorbeeld van negatieve discriminatie. Handig daarbij is een recent gepubliceerd rapport met de titel: “Onderzoek discriminatie Haagse Hogeschool in opdracht van de Commissie Gelijke Behandeling”. Of de Haagse Hogeschool zelf zo blij is met deze vorm van openbaarheid, toegepast door de Commissie Gelijke Behandeling, is nog maar de  vraag. Intussen levert het rapport voor ons leerzame lesstof op.

Discriminatie is een ruim begrip met een scala aan interpretaties, zo blijkt ook uit het overzicht van ‘encyclo’. Dat maakt het er voor ons beoordelingsvermogen voor het al-dan-niet aanwezig zijn van vormen van discriminatie niet eenvoudiger op. Maar juist daar helpt nu dit rapport over de handel & wandel van de Haagse Hogeschool. Om te beginnen geeft het een antwoord op de vraag: ‘Is er onderscheid in de beleving van discriminatie tussen allochtonen en autochtonen?’ & Dat is er.

Ook geeft het rapport een antwoord op de vraag ‘Waar ging het fout?’. Da’s in dit verband zeker relevant omdat de Haagse Hogeschool al jaren een Diversiteitsbeleid propageert. De uitvoering van dit Beleid in de dagelijkse praktijk blijkt vervolgens toch wat lastiger te zijn….

Boek van de week

De Irrationele kant van Verandering Management

(al) In 1996 kwam John Kotter tot de conclusie dat slechts 30% van de veranderingen in organisaties tot een succes leidden. (nb; maar vaak leidde zelfs die 30% niet eens tot het vooraf gedefinieerde succes!) Dit verleidde Kotter (toch) tot het schrijven van zijn boek Leading Change, met daarin 8 tips hoe veranderingen wél succesvol zouden kunnen zijn.

‘Zouden kunnen zijn’, dus niet ‘zijn’, omdat in 2008 uit een onderzoek van McKinsey bleek dat nog steeds slechts 30% van de organisatieveranderingen succesvol is. & Dat ondanks (of dankzij?) het scala aan boeken en artikelen dat ook nog eens verscheen na Kotter’s publicatie van Leading Change.

Datzelfde McKinsey zag daarin een uitdaging en zo verschijnt deze maand in de McKinsey Quarterly het artikel ‘The Irrational Side of Change Management’. Gezien het aantal reacties dat dit artikel van Carolyn Aiken en Scott Keller nu al oproept zou het ‘zo maar’ het succes van Kotter c.s. achterna kunnen gaan.

Vacatures

Teamhoofd Omgeving

Het Team Omgeving is gericht op vergunningverlening en de uitwerking en implementatie van ruimtelijk en planologische ontwikkelingen. Jouw team draagt letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het verwezenlijken van een energiepositief werk, woon en leef klimaat in Horst aan de Maas. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Wat als het Grootste Bedrijf in je woonplaats verdwijnt?

“Detacheerder Welten gaat Vessem verlaten.” Geen Wereldschokkend nieuws zou je zeggen, zo’n verhuizing. Dat is het echter wel voor Het Financieele Dagblad. Zij ruimden gisterochtend voor dit bericht zelfs plaats in op hun voorpagina! & Je kan toch niet zeggen dat het voor de media nu al komkommertijd is.

Omdat de lokale papa & mama neringdoenden in Vessem nu getroffen lijken te gaan worden door het vertrek van de detacheerder, is dit voor mij een mooie metafoor voor dat wat Philips onder Boonstra in 1997 voor had, namelijk vertrekken uit Eindhoven, dat wat er in Detroit kan gebeuren als GM onverhoopt haar deuren sluit en dat wat er in Delfzijl gebeurt nu de sodafabriek Brunner Mond failliet is. Wat betekent dat voor de lokale economie?

Vergaderen, maar dan anders.

Vergaderen, de Amerikaanse Ayers Group heeft enkele jaren terug berekend dat er in ‘Corporate America’ 25 miljoen vergaderingen plaatsvinden, dagelijks! Soms kreeg ik de indruk dat wij, hier in Nederland, met veel minder bedrijven, dat aantal moeiteloos kunnen benaderen.

‘Kreeg’ want het huidig tijdsbeeld lijkt een compleet andere kijk op vergaderingen los te maken, bij veel organisaties. Het is ‘CRISIS’ dus ‘all hands on deck’: aan het werk! Nu is de beperkte tijd die we beschikbaar hebben Hard nodig voor onze cliënt, zelfs in de financiële dienstverlening: ‘Eureka, bank ontdekt klant’.

Mooi, dat laatste, toch zijn er zo af en toe toch nog vergaderingen nodig. Al was het maar om je mensen te commiteren en te motiveren. Maar hoe doe je dat dan????

Ben blij, er is nu een mooi voorbeeld beschikbaar!

ICT: Boontje komt om zijn Loontje?

Getronics schrapt 1.400 banen‘. ‘Marge onder druk’. & ‘Jarenlang is aan de kant van de grote IT-dienstverleners sprake geweest van arrogantie en een gebrekkige dienstverlening. En daarvoor krijgen deze partijen nu de rekening gepresenteerd.’ wordt er, vanuit de ICT sector zelf(!), opgemerkt. OK, in het 2e bericht is er dan nog sprake van het ‘binnenhalen van grote orders’, toch kan dit niet camoufleren dat het niet goed gaat in de ICT sector & zelfs die opmerking is nog een understatement.

Dat het tot kort voor de CRISIS de ICT Sector ‘hard voor de wind’ ging blijkt wel uit het CBS rapport ‘Digitale Economie 2008’: “De ICT-sector profiteerde sinds 2004 gretig van het aantrekken van de economie, vooral de ICT-dienstensector. Ook stegen de binnenlandse ICT-investeringen tot bijna 15 miljard euro in 2006.’

Als je nu kon zeggen dat zo’n investering van € 15.000.000.000 (nb; in 2008 waarschijnlijk véél meer) de ICT cliënten ook nog dito Rendement opleverde, wat zeur je dan? Niets blijkt echter minder waar, zo bleek uit een NRC Focus artikel ‘IT Mislukkingen’ dat vorig kwartaal verscheen. 

Valt er hier nog iets te leren voor de klanten van ICT-ers? Waarschijnlijk wel.

AOW-er: naar het Budgetbejaardenhuis of emigratie naar ZO-Azië?

Uit het BD 280613

Bron: Brabants Dagblad

Bron: Brabants Dagblad

Zoals hierna blijkt is het niet verrassend dat steeds meer AOW-ers naar ZO Azië emigreren, alleen verwachtte ik in 2009 (nog) dat dit sneller zou gebeuren. 😉

===============================

Picture this: We horen een kakofonie aan tropische geluiden. Een zwoele oceaanwind waait de kamer binnen door de openstaande terrasdeuren. De veelkleurige gordijnen worden opgetild en raken mijn gezicht. Ik ontwaak, sta op, pak de linnen kleren van mijn stoel. ‘Gelukkig’ denk ik, ‘hoef ik dat geitewollenondergoed nooit meer aan.’ Terwijl ik me aankleed laat ik plotseling wat lopen. ‘Sorry’ zeg ik nog, maar het is al te laat. Achter me hoor ik ‘No problem sir.‘ & met een mop wordt mijn ongelukje opgeveegd. Ik zal eens gaan kijken wat het ontbijt me vanochtend brengt in het guesthouse, ik heb wel zin in verse ananas, papajas en mango. Ik ben een AOW-er in de Gordel van Smaragd.

Change camera position: Ik zit in mijn kamer, 4 bij 4, en kijk naar buiten door het enige raam. Het weer lijkt me wat somber vandaag, ik schat dat het buiten een graad of 10 – 12 is. Vanochtend had ik nog wel even willen blijven liggen, maar ja het protocol is dat iedereen voor 09.00u uit bed is. Sinds ongeveer een half uur zit ik in mijn volle incontinentieluier. Ik weet het, het personeel is aardig en van goede wil maar pas over ongeveer 1 uur is er tijd om me te verschonen. Maar goed dat ik mijn geitewollenondergoed aan heb, dan blijf ik tenminste nog wat warm. Ik ben een AOW-er, ergens in Nederland.

Wat denkt u: welke van beide hiervoor genoemde zorgscenario’s is het goedkoopst? Doreen, mijn  partner, & ik hebben al vast een plaatsje gereserveerd; u mag raden waar.

Postbus 51 of: Hoe MultiCulti bent u eigenlijk?

In onze wijk wordt momenteel glasvezel aangelegd (nb; ik weet het: de provincie hé, jullie hebben dat natuurlijk al lang. 😉 ). Dat aanleggen gebeurt door een multicultureel team van zo’n 50 medewerkers. Los van het feit dat je ’s ochtend op alle mogelijke manieren ‘goedemorgen’ wordt toegewenst (nb; da’s mooi, toch? Het feit dat ik dan met onze Kangal rondloop draagt daar ook aan bij, m.n. het Turkse deel van de medewerkers is van haar onder de indruk.), is het interessant om te zien hoe de werkvoorbereiders de taken verdelen. Weet: het team bestaat uit 2e & 3e generatie Turkse Nederlanders, uit Polen, uit autochtone Nederlanders & nog een enkele andere ‘verdwaalde’ nationaliteit.

Wat in ieder geval direct duidelijk wordt als je het groepsoverleg in ogenschouw neemt: voor het aansturen van het team, is het spreken van de (oorspronkelijke) landstaal een essentiële voorwaarde! Dit de nieuwe Postbus 51 – spot ‘ten spijt’. 

& Verdorie: het werkt! Sterker nog: ruim binnen de oorspronkelijke planning raast het team door de wijk, ze zorgen daarbij alleen voor de voor-de-werkzaamheden-noodzakelijke-overlast & na afloop zie je niet eens meer dat er is gegraven. Je vraagt je af of ze toch wel écht zijn geweest: ‘Werkt de tv? & de pc?’ Yip, ook dat nog…..

We zijn een multiculturele samenleving, da’s duidelijk. Maar hoe MultiCulti bent u eigenlijk? Een Test!

Anouk redt ING.

Het is laat op de avond, donker, fris, slechte verlichting, sinister. 2 jonge vrouwen lopen angstig & gehaast door de bedrukkende straat. Ze kijken daarbij regelmatig schichtig achterom. Achter hen aan komt een onduidelijke figuur in een trenchcoat, een gleufhoed op het hoofd. Beide jonge vrouwen, Kim & Ellen, lopen één van de weinige verlichte gebouwen binnen. Het is duidelijk: ze hebben nog steeds schrik ……

De geïnteresseerde kijker beseft opeens dat de dames terecht zijn gekomen in de ontvangsthal van het hoofdkantoor van de ING. De achtervolger verschijnt ook in de bankhal, neemt de hoed af & schudt een weelderige bos blond haar los. Wie zien wij daar? Geen enge man maar Haags rockfenomeen Anouk!

Wonder Woman to the Rescue, zo gezegd.

Noord-Zuid Lijn & Leren van Mis-Management

‘Wij zijn trendsetters!’, ‘Wij zijn koplopers in Risico Management!’, ‘Eén van mijn medewerkers aan dit tracé is zojuist benoemd tot Professor in Leiden.’

Die euforische opmerkingen plaatste nog maar enkele jaren geleden de toenmalig Amsterdams wethouder voor Infrastructuur Mark van der Horst, toen hem werd gevraagd naar de activitiviteiten rondom de Noord-Zuid Lijn. We leren hier al direct 2 dingen: – ‘je moet de huid niet verkopen als de beer nog niet is geschoten’, zeker niet bij risicovolle & nauwelijks te overziene ‘schietpartijen’;  &  – het is te hopen dat ‘de professor’ alsnog goed is terecht gekomen.

De Noord-ZuidLijn, er is veel over te vinden op het web. ‘Veel’ zoals de nog steeds enthousiaste site van Amsterdam zelf. Maar zo is er ook de site van enkele georganiseerde criticasters verenigd onder de naam ‘de Bovengrondse’. Alles precies passend binnen het nieuwe media tijdperk.

Wat er ook over kan & mag worden gezegd: de Noord-Zuid Lijn levert in ieder geval nu al interessante studiestof op over Risico Management & Mis Management.