Tag: Innovatie

BCG over de HPO Productie Organisatie, over IiP.

BCG staat voor de Boston Consulting Group, bij de meesten van ons bekend met hun BCG Matrix. HPO staat voor de Hoge Prestatie Organisatie & welke organisatie/manager wil dat niet Hoog of op zijn minst Optimaal Presteren? IiP staat voor het Investors in People Model.

BCG komt met een interessante publicatie. De titel van de op onderzoek gebaseerde publicatie is ‘The High Performance Manufacturing Organization’. Nu gaat een deel van de publicatie inderdaad over productie maar de kern van de boodschap is voor ieder van ons interessant: Hoog (kunnen) Presteren; daarom een synopsis.

Willem was bij de bank, wachtte en wachtte, nog ff wachten om: niet te worden geholpen…..


(Willem is ff naar de bank…..)

Persoonlijk ben ik (1956) een groot voorstander van de technologische/digitale ontwikkelingen die in versneld tempo op ons afkomen & die ons functioneren een stuk eenvoudiger/efficiënter/effectiever kunnen(!) maken. Zo bestel ik de dingen die ik nodig heb wereldwijd, laat ik boeken eerder digitaal binnenkomen dan als hard-/softcover.

In ons dorp merk ik dat ook de gemiddelde middenstander meegaat in de vaart der volkeren. Zo heeft de A/V zaak een i-Phone app, het benzinestation een pinautomaat bij de pomp, de lokale supermarkt een scankassa, bij de bakker kan ik mijn bestelling digitaal plaatsen, zelfs de beide 70+sers die de stomerij bedienen hebben hun zaak zodanig ingericht dat je niet onnodig lang hoeft te wachten. Nee, wachten dat doe ik alleen nog in een pretpark. (nb; je merkt: ik maak geen gebruik van het openbaar vervoer 😮 )

Google Art Project of wanneer krijgen wij een 3D kijkje in jouw organisatie?

Het Google Art Project past uitstekend binnen het (‘nieuwe’) business model van free content sharing. Op een moment dat veel bedrijfstakken nog vertwijfeld vasthouden aan hun vermeende(!) bezittingen, bieden virtuele media en technieken meer en meer gratis content. Een aantal prestigieuze musea hebben zich nu aan dit virtual reality rijtje toegevoegd, w.o. ons eigen Rijksmuseum. Handig ook omdat het er sterk op lijkt dat ‘De nieuwe Rijks’ voorlopig nog niet opengaat….

Google Art Project is een voorbeeld van gratis content, iets dat tot voor kort nog werd afgedaan als ‘minderwaardig’. Wat te denken van Wikipedia binnen de Onderwijswereld? Gratis maar ook een site met content die steeds meer in waarde toeneemt. Vragen zijn dan: wat is het verdienmodel? & Zou jouw organisatie ook gratis content aanbieden?

Sterker nog: wat zou jij er van vinden als wij een, al dan niet 3D, kijkje kregen in jouw organisatie? (nb; wat te denken van de TUBANTIA in 3D) Ben je trots op de producten & diensten die je organisatie levert of zeg je ‘liever niet’……

Vacatures

Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris

Eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Bereiken van de doelstellingen. Zichtbaar en aanspreekbaar met charisma en bezieling. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Nu Steve ziek is wordt de Jobs-Methode relevant: met o.m. het Mac Team

Steve Jobs, APPLE’s CEO, heeft zich opnieuw ziekgemeld. De signalen, zoals de reactie van de beurzen op dit bericht, lijken deze keer mee te vallen wat zou kunnen betekenen dat wij ons geen zorgen meer mogen maken over Steve’s opvolging, hopelijk vindt die opvolging pas ‘t.z.t.’ plaats.

Omdat Steve er dus ‘even’ niet is, is het interessant om te kijken naar de “Steve Jobs Methode” ofwel: hoe pakt deze succesvolle entrepreneur zijn zaken aan? Daarvoor buigen we ons over een recent interview met John Sculley, Steve’s voormalig ‘dynamic duo’ partner. Sculley analyseert de “Jobs Methode” alsvolgt:

 • “Steve always believed the most important decisions you make are not the things you do – but the things that you decide not to do. He’s a minimalist.
 • He was able to work in multiple levels in parallel from “change the world,” to the details of what it takes to actually build a product. 
 • Steve had this perspective that always started with the user’s experience. The user experience has to go through the whole end-to-end system.
 • In each case, he always reached out for the very best people he could find in the field.
 • Steve had a rule that there could never be more than one hundred people on the Mac team: “The organization can become bigger but not the Mac team.”.
 • The one that Steve admired was SONY. The first thing he did with Sony’s new Walkman was take it apart and he looked at every single part. How the fit and finish was done, how it was built.
 • Steve was incredibly methodical; he believed in perfection.
 • What Steve’s brilliance is, is his ability to see something and then understand it and then figure out how to put into the context of his design methodology — everything is design.

Op deze manier, Sculley gebruikt verleden tijd, lijkt het wel een necrologie toch publiceerde ‘Cult of Mac’ het interview met John Sculley al in oktober 2010: John Sculley On Steve Jobs, The Full Interview Transcript; een aanrader, zeker nu……

19/01/11

Prof. Jeffrey Pfeffer komt vandaag met de volgende Jobs-lessons:

 • The first is the most inspiring: it’s that power can result from sheer drive, persistence, resilience, and the ability to tolerate conflict.
 • The next lesson to be learned is that power can come through the projection of an image of strength that may not yet be the reality.
 • This brings us to the third lesson: that likeability is not a prerequisite to power. While being liked can increase your influence, the equation works more reliably the other way around: being powerful will get you liked.

Zoals Pfeffer stelt: Jobs managementstijl wordt niet gedoceerd in managementboeken & MasterClasses maar da’s nog maar een kwestie van tijd. Pfeffer: ‘There are few careers more worthy of study than Steve Jobs’.

Lees ook Jeffrey Pfeffers blog ‘Without Steve Jobs, Can Apple Stay Powerful?‘.


Bookmark and Share

 

Douchen voortaan wettelijk verplicht, mooi maar wie doucht mij? (+poll)

Sinds 2008 kennen we de ‘Zeven Rechten voor Cliënten in de Zorg’. Aanvullend daarop wil het Kabinet de ‘concrete’ rechten van de patiënt/cliënt opnemen in ‘Beginselenwet Zorg’. ‘Geconcretiseerd’ betekent dat dan, bijvoorbeeld: “In de Beginselenwet komt het recht op dagelijkse lichamelijke hygiëne zoals een dagelijkse douchebeurt.”

Mooi inititiatief, passend bij een weldenkend land, een land waarin het welzijn van de burger centraal staat. Ik ben het er dan ook helemaal mee eens met dit initiatief vraag is dan alleen nog: wie doucht mij als het zover is?

De beginselenwet lijkt in ernstige mate voorbij te gaan aan het schreeuwend tekort aan medewerkers nu in de komende jaren. Aan de andere kant biedt dit de mogelijkheid om innovatie in de Zorg in versnelde vorm in te voeren. De volgende vraag is dan: komt er ook een ‘Beginselenwet’ voor de rechten van de consument-in-algemene-zin?

Innovatie in de Zorg, hoe lang nog? Patiënt of Idee?

http://www.vimeo.com/12184562

Nu innovatie, & dan hier m.n. in de Zorg, hoeft niet eens zo lang te duren. Het lijkt er alleen op dat ons omringende landen daarvoor eenvoudiger c.q. sneller oplossingen hebben gevonden dan wij. Zo is daar de Idepoliklinikken van het Oslo Universitetssykehus de vertaling is niet lastig, toch?

Dit Universiteitsziekenhuis hanteert een eenvoudige basisgedachte: wij behandelen ideeën in plaats van patiënten.

Houd die gedachte nog maar even vast. ‘Nee meneer, met uw prostaatkanker bent u voor ons geen patiënt. U levert ons nieuwe ideeen op!’ Alleen die uitspraak is al innovatief…..

Hoe is het na 10/06 met Kennis en Innovatie?

jawel, blijven leren & ontwikkelen ....

Iedere politieke partij besteedt in het politieke programma op de één of andere manier aandacht aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Variërend van het verbeteren van de werkomstandigheden van leerkrachten, ergo stemmentrekken door iedere partij, tot aan een meer ingrijpend onderwijsprogramma zoals D66 zich dat voorstelt. Maar aandacht voor Kennis en Innovatie, gerichte aandacht met een Strategisch Plan ‘hoe dit op te pakken’ in de komende 4 jaar, ontbreekt helaas.

Aandacht voor Kennis en Innovatie gaat dan ook veel verder. Het Onderwijs, van LO tot WO, legt daarvoor de basis, organisaties & ondernemingen dienen vervolgens dit stokje over te nemen zodat we kunnen gaan spreken van een leven lang leren,  kunnen gaan spreken van employability, van de beste Research & Development. Ons land is tenslotte nu nog vooral een Dienstenindustrie (nb; bij ongewijzigd beleid gaan we geruisloos over naar een Zorgindustrie), K&I spelen daarin een cruciale rol.

Business School INSEAD kwam vorig jaar met het, blijkbaar door onze politici nauwelijks gelezen, rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”, jammer. De COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION kwam deze week met het rapport “New Skills for New Jobs: the way forward”. Dat rapport is net te laat voor onze verkiezingen, zo (b)lijkt.

Kennisinvesteringen leiden tot hogere groei; zou ‘t?

innovatie, een appeltje voor de dorst...

Het Innovatieplatform stuurde vanochtend verheugd, opgelucht kan ook, het persbericht ‘Kennisinvesteringen leiden tot hogere groei‘ de wereld in. Het bericht werd vervolgens breed door de media opgepikt.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgroep KIA binnen het Innovatieplatform geeft als toelichting: “Dit onderzoek bewijst dat investeren in kennis geld oplevert. Juist nu we voor de taak staan de publieke uitgaven grondig te herzien is dit een belangrijke boodschap voor een volgend kabinet. Een sterke economie vraagt om hogere uitgaven aan kennis. De Kennisinvesteringsagenda, die door een brede coalitie van bijna 30 organisaties en instellingen wordt ondersteund, verdient het daarom onverkort uitgevoerd te worden.”

Mooi maar op zich is dit weinig nieuws. Al langere tijd & uit meerdere onderzoeken is bekend dat het Investeren in Mensen Rendeert.

Wat het rapport Intangible Capital in the Netherlands and its Implications for Future Growth van The Conference Board hieraan toevoegt dat is dat het onderzoek specifiek gericht is op de Nederlandse markt & dat de resultaten m.n. ingaan op de economische implicaties voor ons land.

Eenvoudig gezegd is de conclusie van de onderzoekers: ‘ieder % dat wordt geïnvesteerd in immateriële activa (nb; activa waarvan kennis & innovatie ook deel uitmaken) voegt op termijn ‘iets’ toe aan het Bruto Binnenlands Product c.q. aan de economische welvaart van ons land’. Dat zou kunnen, zou kunnen ….

Ergo, met dat ‘ieder %’ heb ik wat moeite. Wellicht is het verstandig dat het investeren in kennis & innovatie, het investeren in je medewerkers, gericht plaatsvindt. Dat de investering past binnen het Strategisch Plan (nb; Plannen, Uitvoeren, Beoordelen) van een c.q. van iedere organisatie in ons land. Op dat moment zal het rendement voor ons BBP vele malen groter zijn.

(nb; Zelfs al plukken we de 1e vruchten van de investering die we nu gaan doen ‘pas’ in 2020; zoals het rapport suggereert. Maar ook dat kan ‘gericht’ sneller….)

Over Digitale Rechters en Androïde Verzorgenden.

'Waarmee kan ik u van dienst zijn?'

'Waarmee kan ik U van dienst zijn?'

Vanochtend 2 berichten in een regionaal dagblad: ‘Scepsis over nieuwe digitale rechter’ en ‘Androïden gaan in ziekenhuizen drankjes inschenken’. Het lijkt er sterk op dat de virtuele toekomstvisie van AVATAR sneller op ons afkomt dan dat we dit nu voor mogelijk houden…..

Binnen relatief korte tijd, een decennium, zijn we al gewend geraakt aan het delen van kennis, nieuws, berichten en informatie op & over de digitale snelweg, kiezen we onze nieuwe producten op basis van een schat aan consumenten info online, winkelen we steeds meer online, staat de  actuele uitvoering van steeds meer beroepen op de tocht: zo lijkt het vak van vertaler virtueel te worden overgenomen door een gratis(!) digitale variant en staat het vak van uitgever op losse schroeven door de komst van print-on-demand.

Die nu als eerste volgen in de evolutie van actueel naar virtueel dat zijn de rechters. Met de komst van E-Court wordt voor het eerst in ons land aan de stoelpoten van de uitvoering van de rechtelijke macht gezaagd. & Zoals altijd bij nieuwe trends is er weerstand! Maar die tegenstand was er ook tegen de mededeling dat de Aarde rond was, de komst van de 1e auto, de melding dat de pc meer zou zijn dan een typemachine etc. Toch zal snel blijken dat deze digitale versie van rechtspraak toekomst heeft: de consument wil snelheid.

Iets meer relevant is dat waarmee de TU Eindhoven nu komt: een Androïde of robot die binnen ziekenhuizen de rol overneemt van verzorgende door drank en voedsel rond te brengen naar de patiënten en door de vloer te dweilen. TU/e projectleider Rene van de Molengraft verwacht dat deze Androïden over een decennium inzetbaar zijn. Dat lijkt mooi maar dat is het niet. De kans is groot dat deze Androïde nog sneller inzetbaar is. Motivatie is 2-ledig: – de personele zorg in de Zorg is groot, – kijkt u naar het Japanse filmpje hieronder (nb; de jongeman is nog geen echte patiënt maar die grijze zal, met de extreme vergrijzing in Japan, snel volgen).

NB; Wanneer komt het moment dat uw service is gedigitaliseerd?