Tag: Kenniseconomie

Expanderende organisatie leidt 40.000 leerlingen op!

De Draak komt er aan......

De Draak komt er aan......

‘Een van de sterke punten van GEELY is het tempo waarin het de kwaliteit van zijn medewerkers opvoert. Educatie is dan ook iets waarvoor topmannen Zhao en Shufu zich enorm sterk maken. Het bedrijf heeft vier eigen hogescholen met bij elkaar opgeteld 40.000(!) leerlingen. Van alle geslaagden vindt 95 procent een baan. Vooral Zhao is sterk bij het scholingsprogramma betrokken en het laat zich raden waarom.  GEELY kan machines en grondstoffen kopen, maar het kan zijn groei nooit volhouden als het niet beschikt over goede mensen, vooral ingenieurs.’ Bron: Autovisie van 07/01/10.

GEELY is een nog relatief jonge (1986) Chinese autoproducent en 1 van de groeibriljanten die bijdragen aan de sterke groei van de Chinese economie. Frank Zhao is Chief Technical Officer. Hij deed zijn ervaring op bij het Amerikaanse CHRYSLER. In 2006 trad Zhao in dienst van GEELY, bij zijn aantreden had de organisatie 400 ingenieurs nu 1.400 & Zhao wil nog meer ingenieurs, wil nog meer kennis, veel meer kennis.

Nu lijkt het er voor ons misschien nog op dat China, zoals voorheen Japan e.a. Aziatische landen, het Westen kopieert, op korte termijn wil men echter een technologische én kennis voorsprong opbouwen op het Westen. (nb; & dat op een moment dat de Westerse automobielindustrie verloren lijkt, zie SAAB)

Chinese topmanagers als Frank Zhao lijken op de goede weg. Ze beseffen i.i.g. dat kennis cruciaal is voor innovatie en expansie.

Het lijkt er verdacht veel op dat Chinese managers wel het in april vorig jaar verschenen INSEAD rapport Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe lazen; nu wij nog……

Een Nieuw Jaar, een Nieuw Decennium, een Nieuw Boek!

Leer o.m. over + 76% Rendement!

Leer o.m. over + 76% Rendement!

Beste vrinden, beste relaties, beste lezers: allereerst & uiteraard zeker op dit tijdstip: onze Beste Wensen!! Dat het u & de uwen, zowel privé als zakelijk, in 2010 én in het komende, nieuwe decennium op zijn minst uitermate Goed mag gaan!

Vandaag verschijnt mijn nieuwste boek ‘Investors in People, Vergelijk & Leer’; ook ter Inspiratie voor dit nieuwe decennium. Volg deze link dan kun je de TASTER van de eBook versie downloaden. Wie weet brengt het boek je naast inspiratie ook nieuwe c.q. andere inzichten.

De volledige eBook versie is beschikbaar voor € 5,00 & uiteraard is ‘Investors in People, Vergelijk & Leer’ ook als softcover te bestellen, beiden via mijn boekwinkel; de prijs voor de fysieke versie is € 17,50.

Het boek wordt ondersteund door een filmpje.

Nog een prettige dag vandaag & in het komende jaar gaan we samen op zoek naar nog meer managementtrends! Wie weet creëren wij ze zelf?! 😉

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Is Dienstverlening ook een Zwaar Beroep?

Gisteren bleek dat de definitie van een ‘Zwaar Beroep’, zoals de bij de AOW discussie betrokken partijen die voor ogen hebben, steeds inzichtelijker wordt. Waarbij ik overigens niet kan zeggen dat ie ook duidelijker wordt. Er spelen nu naast lichamelijke factoren zoals de belasting van het lichaam ook salariseisen een rol nl. max. € 35.000/jr.

De vraag is nu of een dienstverlener zoals een notaris, een accountant, een advocaat, een consultant, zelfs een bankier ook een Zwaar Beroep kan hebben? Zij voldoen gemiddelde genomen namelijk niet aan de huidige definiëring ‘Zwaar Beroep’.

Als we één van de weinige openbare cijfers van een dienstverlener: de RABO nu even voor het gemak als uitgangspunt nemen voor de gehele Dienstverlening dan is de gemiddelde dienstverlener: een man, 43 jaar oud, MBO+ opgeleid & verdient hij € 43.000/jaar. Verondersteld wordt dat hij een zittend beroep heeft waarbij het lichaam nauwelijks wordt belast.

Al voldoet hij niet, toch veronderstel ik dat er voldoende redenen zijn om ook hem, dienstverlener, onder het Zware Beroep te schuiven; al was het maar in het belang van ons, consumenten & hun cliënten!

Waar de gehele discussie nu aan voorbij lijkt te gaan dat is de broodnodige kennisontwikkeling: kan mijn huidige nu nog maar 43 jaar oude dienstverlener mij over 20 jaar, in zijn nog steeds werkzame leven(!), voorzien van een optimaal advies? Ik betwijfel het. Op dit moment blijkt Kennisontwikkeling binnen ons land, zelfs binnen Europa, niet al te best te staan aangeschreven, dit belooft ‘wat’ voor de toekomst. Voor dat je het weet, als cliënt, krijg je over enige tijd een advies waarbij het debakel van DSB nog maar een vingeroefening blijkt te zijn geweest.

Maar misschien hebben wij, cliënten, 1 “geluk”: de digitalisering van informatie neemt inmiddels & in snelheid zodanige vormen aan dat de functie van menselijk dienstverlener binnen enkele jaren volledig kan worden vervangen door die van de virtuele dienstverlener. Dienstverlenende organisaties hoeven er daarvan maar 1, digitaal, te ontwikkelen i.p.v. een heel scala aan ouder wordende personen/dienstverleners die nu al moeite lijken te hebben om zichzelf  te ontwikkelen c.q. bij te schaven. 

Het zou ‘zo maar’ kunnen: Dienstverlening als Zwaar Evoluerend Beroep.

Vacatures

Locatiemanager (werkplaats treinen)

Als locatiemanager ben je veel in beweging. Je bent regelmatig in de werkplaats te vinden voor overleg met de medewerkers, leveranciers, collega’s van buiten de locatie en vanzelfsprekend met onze klanten. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Is er nog behoefte aan Autoriteit?

In de weekend bijlage van Het FD, dit weekeinde, schreef Michiel Goudswaard de bijdrage ‘De Snelle Erosie van het Gezag’ & dan m.n. in ons land. De Nederlander lijkt mondiger te worden, alles dat & iedereen die maar ‘iets’ met Gezag van doen heeft roept bij de gemiddelde Nederlander rode vlekken in de hals op; zo blijkt.

Het meest duidelijk komt dat nog naar voren in het recent verschenen CPB onderzoek door Sijbren Cnossen ‘Hoe Beschaafd is Nederland?’. Nu, dat antwoord weten we eigenlijk al, toch? Cnossen komt tot de volgende, ‘verhelderende’, cijfers: het meeste vertrouwen hebben wij nog in de autoriteit van de Politie (nb; scoort de Politie binnen 1 week voor de 2e keer opmerkelijk goed): 59,4%. Da’s een stuk beter dan ons vertrouwen in de Politiek, dat doet maar 29,7% van ons, maar da’s altijd nog meer dan ons vertrouwen in de Ambtenarij: 27,1%…. Wat is nu de oorzaak hiervan?

Manager: Digitaliseren of Niet? That’s the Question.

Gisteren in ‘De Wereld Draait Door’ verschijnt Nalden, de normaal goedgebekte Van Nieuwkerk wist even niet hoe hij het had. Tegenover hem zat iemand die voor hem niet alleen van een andere generatie leek te zijn, sterker nog: voor de toch zeer modern ogende, slechts 49-jaar oude, Van Nieuwkerk leek Nalden op een extraterrestrial, op iemand van een andere planeet.

Terwijl hij in gesprek was onderhield Nalden contact met zijn achterban, 5.700 volgers op Twitter en bleken zijn gadgets niet alleen een onderdeel te vormen van zijn presentatie maar van zijn gehele ‘Zijn’. Van Nieuwkerk gaf spontaan toe dat hij voor het eerst volledig van zijn àpropos was. Ondanks dat Halina Reijn hem hielp had Van Nieuwkerk oprechte verbazing over iets als Twitter. Zie hier de exponent van de gedigitaliseerde, vaak jonge, ondernemer.

In college- en vergaderzalen verschijnen steeds meer gadgets zoals Nalden die gebruikt, gadgets die niet alleen contact houden met de achterban, gadgets die niet alleen het leven een stuk eenvoudiger kunnen(!!!) maken, maar gadgets ook die je communicatie wel héél transparant maakt. Een waarschuwing is hier dus op zijn plaats, niet zo zeer om de gadgets te doen verbieden (da’s een zich versnellend, onomkeerbaar proces & dus een onmogelijke taak) maar om er rekening mee te houden: ze Zijn er.

Vraag is nu: wat kun je er als manager mee, met deze digitalisering van de samenleving? De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse manager komt in de buurt van die van Van Nieuwkerk. Zij tonen waarschijnlijk dezelfde verbazing als ze types als Nalden ontmoeten. Mijn tip: blijf vooral je zelf! Pas die nieuwe ontwikkelingen toe die voor jou iets toevoegen & blijf van de rest af.

Weet: het is het Darwin jaar & digitalisering is een nieuwe (r)Evolutie: iedereen die oude technieken blijft omarmen sterft uiteindelijk uit maar zit daar zelf nu niet mee (gelukkig) …….

Nb: Pink Floyd vroeg zich op 09/08/1980 al af ‘Is There Anybody Out There?’ & ik was er bij. 😉

Er is hoop voor de ZP-er!

Er is hoop voor de ZP-er, de Zelfstandige Professional! Dat blijkt uit het vorige week door ABN AMRO gepubliceerde rapport: Update Human Capital in de 21e Eeuw.

M.n. de flexibiliteit van de ZP-er, de wijze waarop de ZP-er zijn-haar kennis up-to-date houdt & het Commitment aan het werk wat logischerwijs aan de ZP-er verbonden lijkt, blijken unieke KPI’s te zijn voor de organisaties die hen (kunnen) inhuren 

“Individuele kennis wordt steeds belangrijker voor de productiviteit van organisaties en deze kennisintensieve arbeid wordt door de vergrijzing schaarser. Dit betekent dat het individu machtiger wordt binnen het geheel van de organisatie.” het rapport citeert hier onderzoeker Arjen van den Born.

Het rapport breekt een lans voor de ZP-er, de zelfstandige professional. Het blijkt dat m.n. het hebben van een flexibele schil relatief veel organisaties door de huidige ‘CRISIS’ helpt; overigens, lang niet altijd  in het voordeel c.q. het belang van de ZP-er….. 

De onderzoekers vragen zich dan ook af: “‘Wat is een bedrijf?’ Misschien is het beter te vragen: ‘Wat is het verschil tussen een project en een bedrijf?’” Ja, wat is c.q. wat wordt het verschil?

Enterprise 2.0, Employee 2.0

Je kan ook zeggen ‘Onderneming 2.0, Medewerker 2.0’ maar omdat deze hype wordt aangezwengeld vanuit de VS hanteren we hier de Engelse term: Enterprise 2.0. Eenvoudig gezegd: the social platform onderneming, een vorm van ondernemen & organiseren die een essentiële invloed zal hebben op de nieuwe manier van werken.

Enterprise 2.0 maakt gebruik van de nieuwste IC-T technieken/-ontwikkelingen; technieken zoals social software (zie Wikipedia) en social platforms (zie LinkedIn), social communication (zie Twitter). De voorwaarden bij het hanteren van deze technieken zijn dat ze: direct toegankelijk zijn, de laatste ontwikkelingen laten zien & niets is verplicht.

Doel van Enterprise 2.0: zo efficiënt & zo snel mogelijk de laatste kennis delen, delen zowel met collegae, met klanten, met stakeholders. Je bent vanaf nu dus een Open Organisatie! Juist in dat laatste, openheid, zal voor de meeste organisaties de grootste uitdaging liggen, zelfs al biedt dit je de toegang tot die broodnodige innovatie.

Andrew McAfee schreef Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest Challenges & dat zullen we weten!

76% Meer Winst per Medewerker/jr., wie wil dat niet?

Recent verscheen de 4e editie van het boek  Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change van Joe Tidd en John Bessant.

Over het boek zegt Professor Arnoud De Meyer, Director, Judge Business School, University of Cambridge, U.K.: Tidd and Bessant’s text has become a standard for students and practitioners of innovation. They offer a lively account on innovation management full of interesting and new examples, but one that at the same is rigorously anchored in what we have learned over the last thirty years on how to manage that ultimate business challenge of renewing products, processes, and business models. Those who want to innovate must read this book. “

& Een ‘must read’, dat is het. Ook voor degenen die, zoals ik een (bovenmatig?) interesse hebben in het Investors in People Model. 😉 In deze nieuwste editie besteden Tidd en Bessant namelijk aandacht aan de financiële aspecten van het IiP-ModelOp pg. 485 van het boek halen ze onderzoek aan dat aantoont wat het een organisatie oplevert zodra je aandacht besteedt aan een Kwaliteits Cirkel zoals het Investors in People Model. Waarbij IiP, volgens de auteurs, ook nog eens het (extra) voordeel heeft dat hierbij duidelijk de medewerkers betrokken zijn. ‘Medewerkers die, met hun kennis, kunde & competenties, aan de basis staan van zoveel innovaties.’ (nb; misschien wel alle…)

De resultaten zijn, zelfs voor een IiP-practitioner zoals ik, opmerkelijk:

  • de RRC of Return on Capital is bij een Investor in People 77% hoger dan bij een reguliere organisatie,
  • de omzet per medewerker is 33% hoger,
  • de winst per medewerker is 76% hoger.

Om stil van te worden…. Daarom: goed weekeinde!

Nb; wordt lid van de Investors in People in Nederland Groep op LinkedIn & je ontvangt periodiek onze nieuwsbrief met deze e.a. info gerelateerd aan het IiP-Model.

Youp Twittert Niet Meer & andere tweet-tips

“Laatste tweet. 500 is meer dan genoeg. Ga nu weer andere zinloze dingen doen. Dank voor aandacht!” dit meldde Youp van ’t Hek gisteren in zijn laatste twittertweet. Zelfs 20.461 volgers hebben Youp er niet van kunnen weerhouden zijn twittertweet aan de wilgen te hangen.

In een radio interview met Frits Spits meldde Van ’t Hek dat hij het na 500x wel gehad had met Twitter. Zelf had hij nooit iets anders ge-tweet dan grapjes, niets over zijn persoonlijke leven. ‘En dat terwijl anderen juist alles met je delen van het feit dat ze koffie drinken tot het moment dat ze de vrouw een beurt gaan geven. Of ik daar in geïnteresseerd ben.’, aldus Van ’t Hek.

Van ’t Hek stapt uit op het moment dat organisaties zichzelf juist gaan buigen over de zakelijke Twitter-mogelijkheden. Zo zet het Amerikaanse BestBuy op Twitter de Twelpforce in om met hun klanten in contact te zijn & te blijven. Social business design expert David Armano plaatst dit initiatief onder ‘kostenbesparing’ & onder een ‘meer effectieve vorm van klantenservice’. Zijn advies aan organisaties: opvolgen!

Armano heeft nog een paar tips:

  • Social business becomes serious play, dit is dus meer dan alleen tweeten! Dat social networking, iets dat ooit begon met MSN, Hyves, LinkedIn, Facebook e.d., in rap tempo evolueert da’s zeker.
  • Your company will have a social media policy (and it might actually be enforced), wil je het zelf niet zo’n sociale media beleid, dan leggen anderen dit je wel op; je klanten bijv. of stakeholders zoals bij de financiële dienstverlening de Commissie Maas dat doet. Wellicht helpt hier een Netiquette.
  • Mobile becomes a social media lifeline, Armano: “With approximately 70 percent of organizations banning social networks and, simultaneously, sales of smartphones on the rise, it’s likely that employees will seek to feed their social media addictions on their mobile devices. What used to be cigarette breaks could turn into “social media breaks” as long as there is a clear signal and IT isn’t looking. As a result, we may see more and/or better mobile versions of our favorite social drug of choice.” Inderdaad, een nieuwe management uitdaging, dat social networking. Als je dat vervolgens dan niet met Beleid doet & uitvoert, dan leert een recent vliegtuig incident je al snel wat er van een gebrek aan Plannen, Uitvoeren & Beoordelen van dat Beleid kan komen……

Maar weet: je kan altijd nog stoppen met je Beleid! Dan is het handig als je daarbij je doelen stelt, zoals Youp dat deed. 😉

Record 2.036 lezers/1 entry en 299 ManPro-leden, wie wordt nr. 300???

De entry ‘3 Redenen waarom Jan Peter Balkenende President van Europa wordt (en 7 verrassingen voor zijn opvolger)’ leverde nog diezelfde donderdag het record aantal lezers op van 2.036!! Héél mooi. Met deze wetenschap ‘in het achterhoofd’ mag je er van uitgaan dat er donderdag a.s. weer een ‘3 redenen’ entry verschijnt & zéér waarschijnlijk ook weer gelinkt aan JPB & zijn mannen/vrouwen/kornuiten. 😉

De ManagementPro Group op LinkedIn kent ook een gestage groei met gisteren het 299e ManPro lid! Dit is nog niet zo extreem als onze collega’s van DelaatsteMeter (424), OplossingsgerichtManagement (521) of InnovatiefOrganiseren (678) maar we zijn in de achtervolging!

Word jij ManPro-lidnummer 300? Je bent van harte welkom om je ideeën en inspiratie te delen én op te doen, natuurlijk.

=============================

03/11: & Jawel, LinkedIn ManPro lid Nr. 300 is ingeschreven, Berrie Buter!