Tag: Kenniseconomie

Talent als Export artikel

handle with care: TALENT!

Krijgen wij vandaag berichten dat de 1e signalen voor een herhaalde krapte op de arbeidsmarkt weer de kop opsteken, kunnen we ook lezen dat India zichzelf voorbereidt op de export van talent als nieuw middel om de handelsbalans op te krikken. Dat melden de media n.a.v. de recente USIBC 35th Anniversary Summit and Gala.  (Nb; USIBC: U.S. – India Business Council)

Kwamen we hier enkele dagen terug met de entry dat de Britten als 1 van de weinige Europese landen beschikken over een Dept. for Business Innovation and Skills, de Indiërs gaan nog een stapje verder. Zij beschikken al enige tijd over een Ministry of Human Resource Development. Dat Ministerie ziet nu ook kansen om op termijn(!) talent te gaan exporteren.

Motivatie daarvoor & de door de Indiase regering te nemen maatregelen zijn interessant.

Hoe is het na 10/06 met Kennis en Innovatie?

jawel, blijven leren & ontwikkelen ....

Iedere politieke partij besteedt in het politieke programma op de één of andere manier aandacht aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Variërend van het verbeteren van de werkomstandigheden van leerkrachten, ergo stemmentrekken door iedere partij, tot aan een meer ingrijpend onderwijsprogramma zoals D66 zich dat voorstelt. Maar aandacht voor Kennis en Innovatie, gerichte aandacht met een Strategisch Plan ‘hoe dit op te pakken’ in de komende 4 jaar, ontbreekt helaas.

Aandacht voor Kennis en Innovatie gaat dan ook veel verder. Het Onderwijs, van LO tot WO, legt daarvoor de basis, organisaties & ondernemingen dienen vervolgens dit stokje over te nemen zodat we kunnen gaan spreken van een leven lang leren,  kunnen gaan spreken van employability, van de beste Research & Development. Ons land is tenslotte nu nog vooral een Dienstenindustrie (nb; bij ongewijzigd beleid gaan we geruisloos over naar een Zorgindustrie), K&I spelen daarin een cruciale rol.

Business School INSEAD kwam vorig jaar met het, blijkbaar door onze politici nauwelijks gelezen, rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”, jammer. De COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION kwam deze week met het rapport “New Skills for New Jobs: the way forward”. Dat rapport is net te laat voor onze verkiezingen, zo (b)lijkt.

Kennisinvesteringen leiden tot hogere groei; zou ‘t?

innovatie, een appeltje voor de dorst...

Het Innovatieplatform stuurde vanochtend verheugd, opgelucht kan ook, het persbericht ‘Kennisinvesteringen leiden tot hogere groei‘ de wereld in. Het bericht werd vervolgens breed door de media opgepikt.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgroep KIA binnen het Innovatieplatform geeft als toelichting: “Dit onderzoek bewijst dat investeren in kennis geld oplevert. Juist nu we voor de taak staan de publieke uitgaven grondig te herzien is dit een belangrijke boodschap voor een volgend kabinet. Een sterke economie vraagt om hogere uitgaven aan kennis. De Kennisinvesteringsagenda, die door een brede coalitie van bijna 30 organisaties en instellingen wordt ondersteund, verdient het daarom onverkort uitgevoerd te worden.”

Mooi maar op zich is dit weinig nieuws. Al langere tijd & uit meerdere onderzoeken is bekend dat het Investeren in Mensen Rendeert.

Wat het rapport Intangible Capital in the Netherlands and its Implications for Future Growth van The Conference Board hieraan toevoegt dat is dat het onderzoek specifiek gericht is op de Nederlandse markt & dat de resultaten m.n. ingaan op de economische implicaties voor ons land.

Eenvoudig gezegd is de conclusie van de onderzoekers: ‘ieder % dat wordt geïnvesteerd in immateriële activa (nb; activa waarvan kennis & innovatie ook deel uitmaken) voegt op termijn ‘iets’ toe aan het Bruto Binnenlands Product c.q. aan de economische welvaart van ons land’. Dat zou kunnen, zou kunnen ….

Ergo, met dat ‘ieder %’ heb ik wat moeite. Wellicht is het verstandig dat het investeren in kennis & innovatie, het investeren in je medewerkers, gericht plaatsvindt. Dat de investering past binnen het Strategisch Plan (nb; Plannen, Uitvoeren, Beoordelen) van een c.q. van iedere organisatie in ons land. Op dat moment zal het rendement voor ons BBP vele malen groter zijn.

(nb; Zelfs al plukken we de 1e vruchten van de investering die we nu gaan doen ‘pas’ in 2020; zoals het rapport suggereert. Maar ook dat kan ‘gericht’ sneller….)

Vacatures

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken

Secretaris bedrijfsvoering Onderwijs en Studentenzaken | 32-40 uur | Delft | WO | € 4.332,- tot €5.929 | Reageer direct Bekijk alle vacatures

Advertorial

€ 720.000.000.000 (720 miljard)

inderdaad .....

Wij Europeanen hebben ieders nek uitgestoken om onze Europese economie te gaan redden & dat voor het astronomische bedrag van € 720 miljard. Dat is bij 493 miljoen inwoners van de EU € 1.460 pp of wel 6,5% van ieders Bruto Binnenlands Product. Sinds 2008 is het tekort van de Europese Unie verdrievoudigd & het ziet er niet naar uit dat dit snel minder wordt.

Op 17 maart jl. meldde ik hier dat ik begin 2011 een blauwe envelop kan verwachten t.b.v. € 8.750 voor mij & mijn gezinsleden. Daar komt er nu dus nog 1-tje bij van € 7.300. Hij is fijn.

Los van al dat doemdenken is natuurlijk interessanter om na te gaan: ‘Wat kunnen we hier aan doen? Hoe komen we hier uit?’ Dat is nog niet zo eenvoudig. Toch lijken wij één geluk te hebben: als je zo over straat loopt / over de snelweg rijdt dan lijkt niemand écht wakker te liggen van de recente gebeurtenissen. Mooi.

Provincie Noord Brabant of: levert dat nog wat op, tijdelijk personeel?

hoeveel tijd zijn we hiermee kwijt?

In de Provincie Noord-Brabant is ophef ontstaan nu uit de jaarstukken van het provinciebestuur blijkt dat er in de eerste 6 maanden van 2009 € 29 miljoen is uitgegeven aan de inhuur van extern personeel. ‘Dat was ruim de helft van de 47 miljoen die provincie aan vast personeel kwijt was.’ meldde het Brabants Dagblad zaterdag.

Dit soort bedragen en dan m.n. de verhouding “tijdelijk/vast” roept reacties op. Zeker in tijden waarin binnen de Overheid juist het afscheid nemen van vaste krachten centraal lijkt te staan. (Nb; binnen dit provinciebestuur zijn dat volgens planning 165 voltijd, vaste, banen). De kans dat de opengevallen plaatsen vervolgens worden bezet door tijdelijke krachten is opeens heel reëel.(Nb;  Waarschijnlijk zijn dat dan dezelfde ambtenaren, maar nu als ZZP-er.)

SP-er Nico Heijmans vanochtend over dit fenomeen: ‘Het provinciebestuur doet er verstandiger aan te investeren in kennis en kunde van de eigen ambtenaren. Goed personeelsbeleid bespaart ook een hoop geld.’.

Mee eens, maar als vraag blijft dan nog staan: ‘Wat leverde die investering van € 29 miljoen, de 1e 6 maanden van 2009, de provincie Noord Brabant eigenlijk op?’ Als het goed is veel meer dan die geinvesteerde 29 mio. natuurlijk, ben benieuwd…..

Surplus aan Kennis, wat doen we er mee?

kennissurplus => innovatie => ....

CEDEFOP, the European Centre for the Development of Vocational Training, komt in haar jongste rapport ‘Skills Supply and Demand in Europe; medium-term forecast up to 2020’ tot 2 essentiële uitspraken die zo langzamerhand bij de meeste besluitvormers wel bekend zijn, hoop ik: – de behoefte van de EU aan meer kenniswerkers, ‘kennis’ waartoe ‘ons’ MBO ook behoort, – de behoefte van de EU aan vervangende werkkrachten, gezien de uitstroom van ouderen.

Voor die items hoef je dit rapport dan ook niet te lezen. Maar wat dit jongste rapport deze keer interessant maakt dat is de aandacht voor het kennissurplus, overskilling, waarover relatief veel Europese kenniswerkers blijken te beschikken!

Het rapport signaleert dat bij de meeste Europese ondernemingen medewerkers onder hun niveau werken. De door medewerkers in het verleden gevolgde, of juist nu gevolgde, opleidingen, trainingen e.d. worden niet optimaal benut. Het rapport spreekt zelfs over een mismatch; jammer….

Ben jij een vriend van de Kenniseconomie?

het symbool voor de Lerende Organisatie

Alexander Rinnooy Kan, o.m. voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda (KIA), vraagt zich af of de Kenniseconomie in ons land vrienden heeft, echte vrienden?

Nu, als je het gisteren gepubliceerde KIA rapport ‘Bouw op Talent’ leest dan krijg je sterk de indruk dat de Kenniseconomie in ons land op begrip kan rekenen maar zeker niet op vrienden; helaas.

Ondanks alle ‘goede bedoelingen’ zoals het Leven Lang Leren project zijn wij er in ons land niet in geslaagd om potten te breken met de vurig gewenste ‘kenniseconomie’. KIA vindt dat er nu toch écht wat dient te gebeuren!!! & KIA vindt dat niet alleen…..

Maar wil je hierin ‘iets’ veranderen dan heb je vrienden nodig, échte vrienden!

Wij staan op 11, tijdens Internationale Vrouwendag.

het rapportHet World Economic Forum onderzocht de Gender Gap: het ‘gat’, of de afstand, tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. & Ondanks dat wij een modern land zijn (toch?) blijkt er binnen onze organisaties sprake te zijn van een gapend gat.

“The most important determinant of a country’s competitiveness is its human talent—the skills, education and productivity of its workforce. Women account for one-half of the potential talent base throughout the world and therefore, over time, a nation’s competitiveness depends significantly on whether and how it educates and utilizes its female talent.”

Zo opent The Corporate Gender Gap Report 2010 dat het WEF vandaag publiceert ‘ter ere van’ de Internationale Vrouwendag. In de ranglijst van landen met het kleinste ‘geslachtgat’ staan wij op 11, maar da’s niet iets om trots op te zijn.

Vandaag hebben we nieuwe Wethouders maar hebben zij ook Talent?

Ik stem alleen nog op Talent!

Ik stem alleen nog op Talent!

Vanochtend ziet de Wereld er héél anders uit dan gisteren, althans zeker in een aantal Gemeenten en m.n. voor een respectabel aantal betrokkenen; pos. dan wel neg. Maar ja, is niet iedere dag anders dan de vorige? Word je niet iedere dag blij verrast door enkele onverwachte gebeurtenissen? Ik help ’t je hopen. 😉

Toch is soms enige Planning op zijn plaats, dat maakt het leven wel zo overzichtelijk. Terwijl voor veel organisaties Talent & Talentmanagement zo’n vraagstuk is waaraan Planning vooraf gaat, lijkt dit niet op te gaan voor de lokale Overheden. Overheden waarvoor de uitdagingen met de dag in complexiteit toenemen, maar ook dat kan verrassend zijn. De cycli van verkiezingen is redelijk voorspelbaar, toch wordt menig politieke partij (en niet alleen de lokale…..) ook verrast door vragen als: ‘Waar halen we Nu Talentvol kader vandaan? Hoe krijgen/ontwikkelen we zo snel de capaciteiten, noodzakelijk voor het meest effectieve Bestuur van onze Gemeente?’.

Laten nu deze politici-in-spé niet de enigen zijn die met deze vragen rondlopen. Sterker nog: onderzoek van McKinsey laat deze week zien dat zij zich kunnen aansluiten bij een scala aan organisaties op zoek naar oplossingen voor deze uitdagingen; want dat zijn ‘t!

Slechts 1/3e van de door McKinsey onderzochte organisaties investeert gericht in de capaciteiten c.q. het talent dat nodig is om waarde toe te voegen aan de geplande prestaties van hun organisaties; da’s inderdaad niet veel. 

Kunnen we hier ‘iets’ van leren, al was het maar voor de volgende verkiezingsronde? (nb; & dan bedoel ik de verkiezingen over 4 jaar; voor die over 3 maanden is zelfs dit te kort)