Tag: Overheid

‘Samen Werken Met Water’, als dat maar goed gaat…..

Het begint al direct goed. In de film, die de Delta Commissie II maakte om hun gisteren gepubliceerde rapport ‘Samen Werken Met Water’ te ondersteunen, komt de voorzitter aan het woord. Prof.Dr. Cees Veerman stelt zichzelf in de film na 10′ de vraag ‘Is het probleem van de waterstijging Acuut? Nee. Is het probleem Urgent? Ja.

Gaan we nu naar ‘de Dikke Van Dale’ dan lezen we daar bij ‘Acuut’: dringend. Bij ‘Urgent’ lezen we: ook dringend…. OK, Veerman probeert me nog gerust te stellen met deze ‘ontkenning/bevestiging’ maar 2x: da’s te veel van hetzelfde. Ergo, dat het overschot-aan-water-probleem dus dringend dient te worden opgelost da’s mij nu wel duidelijk!

Hoe gaan we dat dan oplossen? Er volgen 12 aanbevelingen, voor ieder van de 11 waternatuurgebieden 1 en ook nog enkele politiek-bestuurlijke, juridische en financiële tips. & Wat lees ik daar ook: ‘Bewoners/gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van gevolgbeperkende maatregelen.’

Zandzakken voor de deur dus! Als dat maar goed gaat bij mij én bij u!!!

Dus houd ik mijn hart vast. Daarom heb ik enkele tips gehaald uit het nieuwe boek Billion Dollar Lessons. Een boek dat recente mega-fouten behandeld. Fouten die miljarden kostten! Dat ook een overstroming, zelfs het voorkomen daarvan, miljarden kost mag duidelijk zijn.

Open Brief aan Staatssecretaris Drs. Jack de Vries

“Geachte heer De Vries,

Met interesse volgde ik vanochtend het interview dat u gaf aan de NOS. U meldde daar dat uw organisatie kampt met een tekort aan 7.000 mensen of wel 14% van uw militairen (m/v). Dat is een fors tekort of, anders gezegd, een forse uitdaging.

Voor die uitdaging heb ik een advies voor u: wordt een Investor in People!  

Nu is uw Ministerie niet zomaar een Investor in People (IiP), het lost uw uitdaging om de vacatures te vervullen dus niet direct op maar IiP helpt uw organisatie zeker op de langere termijn. Bewijs?

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Het fileren van de Nederlandse Politiek conform de Transactionele Analyse

De Transactional Analysis gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten (ik ben niet OK, jij bent niet OK) terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben (ik ben OK, jij bent OK). Er worden drie soorten scripts onderscheiden, die van de aanklager, het slachtoffer en de redder. Deze drie typen scripts kunnen zich ook afspelen binnen één en dezelfde persoon.

Dat is, zeer in het kort, een beschrijving van de Transactionele Analyse (TA). TA is een persoonlijkheidstheorie van de hand van Eric Berne. Een beetje inzicht in deze theorie kan handig zijn als je optimaal wil kunnen communiceren. Da’s dan weer de reden waarom ik de theorie toepas tijdens MasterClasses Persoonlijk Leiderschap; zo ook vorige week vrijdag.

Maar: ‘theorie is mooi, praktijk is beter’. Daarom analyseerden we de huidige politieke samenstelling in Nederland m.b.v. TA. De uitkomst die vrijdagmiddag, een echte Drama Driehoek, kan voor u ook interessant zijn.

Vacatures

Manager informatisering en automatisering

Voor Surplus is Aardoom & de Jong op zoek naar een Manager informatisering en automatisering. Interesse? Lees dan snel verder! Bekijk alle vacatures

Advertorial

Waardegestuurde zorg

Werken in de zorg is niet meer leuk. Het plezier in de zorg is verdwenen. Veel mensen verlaten de sector teleurgesteld.

Teveel regels, teveel managers, teveel onzekerheid. De modernisering heeft geleid tot te veel bureaucratisering. De professionals laten zich teveel ophokken. Ze verliezen steeds meer de noodzakelijke professionele scharrelruimte.

Niemand wil het en toch gebeurt het. De overheid wil minder reguleren en precies het omgekeerde gebeurt. De marktwerking moet leiden tot meer keuzevrijheid voor de klant en de fusies leiden tot monopolisten. De enige concurrentie is de markt van PGB-houders en hun koopkracht wordt systematisch met 25% verlaagd. Zij zijn aangewezen op een ander aanbod dan die van de traditionele zorgaanbieders.

De overheid stuurt op beheersbaarheid. Is dat het?

Beijing 2008: Go/No-Go? Overigens, wat te denken van ons land?

Er is in ons land weer een Maatschappelijke Discussie ontstaan & alweer over het al-dan-niet deelnemen aan de Olympic Games (nb: & da’s niet voor het eerst), deze keer de OG van Beijing 2008. De vraag was: “Gaan ‘Onze’ sporters nu wel of niet?” Inmiddels is de vraag teruggebracht tot: “Lopen ‘Onze’ sporters nu wel of niet mee in de openingsceremonie?” Deze vraag werd deze week opportuun nadat bekend werd dat de bekende Steven Spielberg besloot om zelf niet meer mee te doen aan die ceremonie…. ‘Dus wij ook niet!’ denken wij dan, vanuit ons ‘nationale denken’, blijkbaar.

Terecht komt vervolgens vanuit de hoek van de sporters de vraag: ‘& Waarom gaat zo’n boycot niet op voor Politiek en Economie?’. Klopt, politici en bedrijfsleven bezoeken China met verve & regelmaat, en weten daar mooie resultaten te boeken ten faveure van ons en onze welvaart! Voor onze sporters lijkt dit nu niet meer weggelegd.

Dat China niet ‘geheel zuiver van de graat is’, dat mag duidelijk zijn. Maar geldt dat ook niet voor andere landen waar wij zaken mee doen, waar wij sporten(?) landen zoals Rusland en de VS bijv. Sommige Nederlanders hebben zelfs problemen met EU collega Frankrijk…. Met welk land doe je zaken, met welk land niet? Waar laat je je sporters toe en waar niet?

In de komende maanden staan er in ons land o.m. de volgende internationale sportevenementen op de kalender: momenteel de Europese kampioenschappen Badminton, 22/02 – 24/02 Wereldbekerfinales Schaatsen, 13/03 – 24/03 Europese kampioenschappen Zwemmen, 21/06 – 29/06 Champions Trophy Hockey, 15/07 – 18/07 Nijmeegse 4-daagse.

Maar: ons land is ook niet helemaal van ‘onbesproken gedrag’. Dat kan ons op internationale kritiek komen te staan. Staan we, met een nieuwe wet in het vooruitzicht, tijdens deze tournooien toch toe dat de internationale sporters en hun supporters zich kunnen houden aan hun zeden? ‘Dat kan ook  een vorm van protest zijn!’. Of dienen we deze sportevenementen maar helemaal af te schaffen?

Lotte Lenya stelde in ‘Cabaret’ (nb: show over het Berlijn van 1933 ‘waarin de ‘handel en wandel’ met de Nazi’s naar voren komt) de vraag: ‘Wat zou u doen? Hoe werkt fatsoen? Het is zo gemakkelijk om te oordelen als je zelf niet hoeft te kiezen.’

We lijken weinig te hebben geleerd van de oude Olympische Gedachte: oorlogen werden tijdelijk ‘stil gelegd’ om de sporters vrije doorgang te kunnen verlenen op weg naar de Olympus. (nb: m.u.v. the Cup of Nations zo lijkt)

In de afgelopen jaren is het mij een enkele keer overkomen dat ik niet inging op een opdracht. De opdracht aan me voorbij liet gaan omdat de inhoud niet overeen kwam met mijn gedachten daarover c.q. niet overeenkwam met onze filosofie ‘The Respect you Give is the Respect you Receive.’. Zo’n keuzes zijn lastig & die besluiten maak je zelf, persoonlijk, letterlijk.

In het ‘zaken leven’ is het dan vervolgens héél eenvoudig: geen opdracht betekent geen inkomsten. Kun je jezelf dat veroorloven? Kun je je dat veroorloven voor (de continuïteit van) je organisatie? Kun je je dat veroorloven voor je gezin?

Voor een sporter die niet naar Beijing gaat geldt hetzelfde: niet optreden betekent geen medaille. & Dat na jaren van noeste arbeid.

Anderzijds: zijn de Chinezen die zich nu inspannen om de Olympische Gedachte die dagen tot uitvoer te brengen verantwoordelijk voor hun Overheid? (nb: zakelijk vinden we vaak dat dit niet opgaat voor een ondernemer ‘Die kan er niets aan doen, dat hij zijn mooie bedrijf hier heeft!’)

Dergelijke vragen zijn zelden geschikt voor een Maatschappelijke Discussie. Ze zetten jou & jou alleen ‘slechts’ voor de Strategische Keuzes van je organisatie. Deze vragen zetten jou voor een, vaak, Duivels Dilemma.

Onderwijs: op z’n Hollands of op z’n Brits?

De Commissie Dijsselbloem heeft zijn ‘Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwing’ afgesloten met een lijvig rapport, een rapport gevuld met stevige kritiek op haar eigen instituut. Kort gezegd: de Politiek heeft zich de afgelopen jaren in ruime mate bemoeid met het Onderwijs in ons land maar heeft tegelijkertijd niets noemenswaardigs weten te realiseren!

De Politiek had als primair doel voor ogen: ‘hoog scoren op de internationale ranglijsten’, maar ze realiseerde in die periode ‘slechts’ het tegenovergestelde: ‘Op onderdelen, waaronder enkele basisvaardigheden als lezen en rekenen/wiskunde, is er een zorgwekkend dalende trend zichtbaar.’ & Laat nu net beide genoemde vakken van een cruciaal belang zijn om te kunnen komen tot Innovatie c.q. tot een Nederlandse Kenniseconomie….

Dijsselbloem c.s. doen namens de Overheid maar direct enkele voorstellen ‘hoe het anders/beter kan in het Nederlandse Onderwijs’. De Britse Overheid deed enkele maanden geleden iets soortgelijks. Hieronder zet ik deze voorstellen voor Beter Onderwijs naast elkaar, aan u de conclusie.

Quote van de Dag: LLL of WCS?

“De extra maatregelen uit het plan van aanpak hebben tot doel het opleidingsniveau van de Nederlandse (beroeps)bevolking te verhogen. Hiervoor is het nodig dat mensen een leven lang leren, één van de speerpunten van dit kabinet om de arbeidsparticipatie van mensen fors te vergroten.” d.i. een quote uit het gisteren gepubliceerde Plan: ‘Doorpakken met Leren en Werken; Plan van Aanpak 2008-2011’.  Dit Plan is een onderdeel van het ‘Leven Lang Leren programma’, een programma dat oorspronkelijk ‘in het leven is geroepen’ om de zogenaamde ‘Lissabonnorm’ te kunnen halen. Belangrijkste doel van dit nieuwe Plan van Aanpak: ‘90.000 extra volwassenen aan leren en werken’. Mooi en uitdagend, toch?

“Our recommendations start with an ambitious vision. The UK must become a world leader in skills. Skills is the most important lever within our control to create wealth and to reduce social deprivation.” quote uit het Britse Leitch Review of Skills report dat recent verscheen. De Britse Overheid heeft de aanbevelingen uit dit rapport overgenomen in haar World Class Skills programma. Dit programma heeft tot doel Groot Brittannië in 2020 tot de leidende kenniseconomie te maken van de OESO landen. Ook mooi, maar:

Welke van de 2 is nu eigenlijk het meest ambitieus?

Mag werken aan een Betere Wereld € 750.000,- kosten?

30 juni jl. werd ‘Het Akkoord van Schokland’ georganiseerd. De doelstelling: “de ondertekenaars van het akkoord beloven een concrete bijdrage te leveren aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen“. Deze Millennium Doelstellingen dienen bij te dragen aan een beter (leef) Wereld.

De 2e Kamer maakt zich momenteel boos over het feit dat verantwoordelijk Minister Koenders in de toewijziging van de organisator voor dit programma alleen het bureau BKB heeft uitgenodigd. Iets dat in strijd is met de aanbestedingsregels van onze Overheid. (nb & zéér eenvoudig gezegd: min. 3 offertes) Overigens is dit een systeem dat niet functioneert, dat bewees eerder onderzoek door Leon de Caluwé.

Maar wat ik mezelf nu afvraag: mag een evenement, dat o.m. een bijdrage dient te leveren aan de bestrijding van de armoede, € 750.000,- kosten?

Banenplan? Vraag dan uw toeleverancier naar zijn HR-Plan!

De dame en 2 heren op deze foto hebben gisteren geparticipeerd en vervolgens een akkoord bereikt om 200.000 langdurig werklozen aan een baan te helpen. Omdat dit getal ook in het Regeerakkoord was opgenomen spreekt JP Balkenende nu al van een succes! & Dat terwijl er nog niet 1 van die 200.000 werklozen aan het werk is….. ‘Is de huid nu al verkocht voordat de beer is geschoten?’ Het lijkt er veel op.

Hoe dan ook: als uw organisatie nu gebruik maakt van 1 of meer toeleveranciers, van een netwerk dan wordt het interessant om hen naar het HR-plan van hun organisatie te vragen. Ontbreekt zo’n Plan bij hen dan kan dat, uiteindelijk, uw organisatie (ook) de kop kosten……

Moet het Familiebedrijf nu echt worden gered door de Overheid?

De ‘Expertgroep Familiebedrijven’ van de gezamenlijke Kamers van Koophandel komt met een op zich zeker interessant rapport: ‘Familiebedrijven; continuïteit en betrokkenheid in een dynamische Nederlandse economie’. Een rapport dat gistermiddag is overhandigd aan Minister van EZ mw. Maria van der Hoeven.

De reden dat dit rapport juist aan haar werd overhandigd wordt, als je het rapport leest, al snel duidelijk: de expertgroep adviseert onze Overheid om de Nederlandse familiebedrijven een handje te komen helpen, om de banden met de Nederlandse familie(bedrijven) te verstevigen. De Overheid als een Grote Broer zo gezegd.

Maar of de familiebedrijven ook écht op deze Big Brother zitten te wachten, dat vraag de Expertgroep zichzelf helaas niet af.