Tag: Werknemer-2.0

Tevredenheid is niet hetzelfde als Passie.

“Medewerkers die gepassioneerd zijn over hun werk zullen eerder hun kennisdelen en waarde toevoegen aan hun organisatie dan medewerkers die tevreden zijn.”

Nog steeds zijn er veel organisaties die (zeer) tevreden zijn als uit het jaarlijks ‘medewerkertevredenheidsonderzoek’ blijkt dat de gemiddelde tevredenheid van de medewerker scoort op een 7+! ‘We doen het goed.’ is de reactie die dan klinkt uit de MT vergadering. Helaas, ik dien u teleur te stellen: een 7, zelfs met een +, scoren in een tevredenheidsonderzoek zijn het nu medewerkers, klanten of anderen, zegt niets anders dan: ‘ik vind het niet goed, ik vind het ook niet slecht maar het is een aardige vent/meid dus vooruit: een 7!’ Het is het zogenaamde sociaal wenselijke antwoord.

Daarom, laat ons maar snel afstappen van die tevredenheidsonderzoeken & ons concentreren op een geheel ander facet van werken namelijk Werken met Passie!

“Passie ontstaat als mensen het werk ontdekken waarvan ze écht houden en als werk meer wordt dan alleen een manier om inkomen te genereren.”

Over 2016 en 2020, over 12 miljard en 5 miljoen, over SHRM.

Vorige week publiceerde Obama’s Council of Economic Advisers het rapport “PREPARING THE WORKERS OF TODAY FOR THE JOBS OF TOMORROW”. Dit rapport geeft een vooruitblik op het jaar 2016: hoe is op dat moment de status van de Arbeidsmarkt in de Verenigde Staten?

Omdat de arbeidsmarktomstandigheden in de VS nagenoeg identiek zijn aan die hier in de EU, vertelt het rapport ons eigenlijk niet eens zo heel veel nieuws. Toch is aandacht aan het rapport geen overbodige luxe want, om in marketing termen te blijven, “de Kracht zit ‘m in de Herhaling!” De Herhaling dat de Arbeidsmarkt toch écht de uitdaging vormt voor het komende decennium; ’t is maar dat u het weet.

Leerzaam is i.i.g. de wijze waarop Obama’s Regering de handschoen, die dit rapport hen toewerpt, direct oppakt: zij komen nu met The American Graduation Initiative. Een wetsvoorstel waarbij 12 miljard USD wordt uitgetrokken om vanaf 2020 jaarlijks 5 miljoen extra afgestudeerden beschikbaar te hebben voor de Amerikaanse Economie!

Compliment. & Wij wachten nog steeds op een reactie van de Europese Commissie op het recente INSEAD rapport……

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Beste Oude Mensen, jullie die deze Wereld Bepalen:

“Mijn generatie heeft het helemaal gehad met jullie.

Iedere dag zie ik het Gat tussen hoe jullie en hoe wij onze Wereld zien, en dat wat wij er van vinden, Groter worden. Ik denk dat we onoverbrugbare verschillen hebben.

Jullie wilden grote, luie ‘ondernemingen’. Wij willen kleine, responsieve, micro bedrijvigheid.

Jullie maakten van Politiek een Vies Woord. Wij willen een authentieke, echte democratie; overal.

Jullie wilden financieel fundamentalisme. We willen een economie die helder en duidelijk is voor mensen, niet alleen voor banken.

Jullie wilden aandeelhouderswaarde, gecreëerd door harde CEO’s. We willen echte waarde creatie, gecreëerd door mensen met karakter, waardigheid en moed.

Jullie wilden een onzichtbare hand in het spel, het werd een digitale hand. De huidige financiële markten zijn virtuele plaatsen waar de handel letterlijk door robots gebeurt. Wij willen een zichtbare handdruk: om te vertrouwen en om vertrouwd te kunnen worden. 

Jullie wilden nog snellere groei. Wij willen het tempo vertragen, zodat we Beter kunnen worden.

Het interesseerde jullie niet welke gemeenschappen omvielen of welke levens werden verwoest. Wij willen een tij waarop alle boten kunnen varen.

Jullie zagen Leven als een Big Mac: McVilla’s, Hummers en natuurlijk McEten & McDrinken. We willen het Leven terugbrengen in het leven.

Jullie wilden luxe resorts en afgescheiden woonwijken. Wij willen een authentieke gemeenschap.

Jullie wilden meer geld, meer krediet, meer ruimte op je credit card om in rap tempo te kunnen consumeren. Wij willen uitblinken door iets Wezenlijks toe te voegen, zaken die er echt toe doen.

Jullie maakten materie tot iets Heiligs: jullie verkochten juist die dingen die ons mensen Groot maakten in ruil voor rommel en troep. Wij zijn niet te koop: opieuw leren wij die dingen te doen die écht waardevol zijn.”

Ik weet niet hoe het met u is, maar als lid van die ‘oudere generatie’ voel ik me aangesproken.

Deze tekst houdt nog niet op. Het is een gedeeltelijke vertaling van The Generation M Manifesto gepubliceerd door Umair Hague. Umair is één van die vertegenwoordigers van de Nieuwe, Jonge  Generatie die duidelijk maakt dat zij het héél anders voor hebben met onze Wereld, met onze Politiek, met onze Economie. Een prijzenswaardige (r)evolutie…….

Vacatures

Clustermanager Sociale Dienstverlening (Hoofddorp)

Cluster Sociale Dienstverlening (SDV) werkt samen met de clusters Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) en Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) aan de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Omzet 12 mln, 300 medewerkers, 14 talen……

Terwijl sommigen zich hier ter plaatse druk maken over de rol van ‘minderheden’, zijn er organisaties die deze uitdaging al vér voorbij zijn. Zij maken zich al lang niet meer druk met welke achtergrond c.q. afkomst je de organisatie binnenkomt, als je maar dat Talent bent dat de organisatie juist nu HARD nodig heeft én dat je dus überhaupt binnenkomt! Zij weten dat alleen een divers scala aan talenten uiteindelijk de continuïteit van de organisatie kan waarborgen. Maar ja, zij zijn daarmee dan ook veel verder in hun Strategie dan onze Politici, deze organisaties lijken meer oog te hebben voor de toekomst.

& Zo is er een middelgrote organisatie met ruim 300 medewerkers. Ruim 50% van hen is afkomstig van dat wat wij noemen ‘etnische minderheden’. Ook al zijn er in ons land voldoende organisaties die met hun % ‘minderheden’ aardig op weg zijn naar deze 50, onder hen i.i.g. 1 RABObank, toch betreft het hier een Brits bedrijf: Advanced Processing werkzaam in Mode & Textiel met een omzet van GBP 12.000.000.

Om de uitdaging voor het management van Advanced Processing nog groter te maken: op de werkvloer van Britten en ‘etnische minderheden’ kunnen we luisteren naar 14 verschillende talen.; een echte Toren van Babel. Hoe kom je daar wijs uit?

De Beste Werkgevers krijgen het Beste Personeel!

Da’s logisch, toch? Want wie wil er als Talent(volle medewerker) nu niet bij de Beste Werkgever werken? U toch ook? Omgekeerd is ook waar: de Beste Werkgever wil alleen maar het Beste Talent. Vindt de klant ook fijn, laat staan de investeerders. 

Dat de titel van deze entry geen utopie is maar werkelijkheid blijkt uit de recent in Groot Brittannië gepubliceerde lijst van 100 Beste Dienstverleners in de Zorgsector.

In een land waar de arbeidsmarktuitdaging (nb; ‘problematiek’ is zo’n zwaar woord) binnen de sector van de Gezondheidszorg net zo groot is als in ons land (nb; op een personeelsbestand van 700.000 arbeidskrachten kennen wij nu ruim 30.000 vacatures, and rising), kan onderscheidend vermogen op deze zelfde Arbeidsmarkt cruciaal zijn.

Interessant is nu om te zien dat de Beste 3 Zorg Dienstverleners een Investor in People zijn! Sterker nog: van de Beste 20 in deze Top 100 is de 1/2 een IiP-er……

Bent u dan (g)een Talent?

Paul de Leeuw is een Talent & Matthijs van Nieuwkerk ook. Althans, dat vindt Henk Hagoort bestuursvoorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep. & Omdat De Leeuw & Van Nieuwkerk Talenten zijn is het z.i. goorloofd dat zij een riante vergoeding ontvangen voor hun werk voor de publieke omroep. Een vergoeding die pp ‘in de buurt komt van’ de € 400.000/jaar.

Ook al zegt Hagoort dat niet met zoveel woorden, toch lijkt het er sterk op dat de publieke omroep meer € overhoudt aan de inzet van De Leeuw & Van Nieuwkerk dan dat zij er aan uitgeven. Als dat het geval is, en de terugverdientijd is riant, dan mogen beide heren van mij ook riant worden beloond: je investeert in je medewerkers & je krijgt er vervolgens een veelvoud voor terug. Performance Management noemen we dat ook wel.

Maar wie of wat is nu een Talent? Oud Van Nieuwkerk & De Leeuw collega Jack Spijkerman werd ‘ooit’ ook beschouwd als zo’n Talent. Dat Talent verdween als sneeuw voor de zon op het moment dat Spijkerman overstapte naar de commerciële concurrent. Wat leren wij daaruit: Talent wordt bepaald door Tijd & Plaats.

Heren: ben een Pooier, Toverknol, Engel of Angsthaas.

‘Je moet leren hoeren, sloeren, bitchen en kwezelen.’ Dit is 1 van de adviezen die deze week verschijnen in het blad Management Team. Het is deze keer een speciale uitgave, een themanummer: ‘Vrouwen naar de Top’.

In de bijdrage ‘Vrouwen naar Boven, hoe moet het wél als vrouw naar de top?’ adviseert coach Ellen Söentken de vrouwelijke managers ‘Wees hoer, heks, maagd of kwezel.’ & Söentken meent het nog ook (….); vereist dat toch stereotiep gedrag van de dames?

Maar da’s voor mij helaas niet het enige hiaat in dit ‘ themanummer’. In de bijdrage ’35 onder 35′ komen jonge vrouwelijke managers aan het woord. Zij laten zien dat ‘managen toch écht geen mannending is!’ Mooi maar waarom ontbreken dan in dat overzicht bijv.de vrouwelijke officieren binnen onze Krijgsmacht? Dat zijn er toch al heel wat & als er ergens een plek is waar je je als manager kunt uitleven…..

De Definitieve Gids voor Werving en Selectie in Goede Tijden (en Slechte)

http://www.youtube.com/watch?v=j5Ftu3NbivE

“De Definitieve Gids voor Werving en Selectie in Goede Tijden (en Slechte)”. Zo opent in de nieuwe Harvard Business Review een nu al spraakmakend artikel ´The Definitive Guide to Recruiting in Good Times and Bad’; een Harvard Classic in the making, zo gezegd. De auteurs Claudio Fernández-Aráoz, Boris Groysberg, en Nitin Nohria roepen met hun artikel organisaties op om het organisatiefenomeen ‘Werving & Selectie’ die cruciale plaats in het Strategisch Plan van de organisatie te geven, die het noodzakelijkerwijs verdient. ‘Noodzakelijkerwijs’ omdat de actuele omstandigheden op de Arbeidsmarkt ons daartoe dwingen.

‘Natuurlijk, iedere manager die wordt getroffen door het pijnlijke vooruitzicht van afslanking en inkrimping zal moeite hebben om juist nu de blik te richten op de uitdaging van het aantrekken van talenten. Maar wat de toekomst uw organisatie ook mag brengen, organisaties die juist nu leren om talenten aan te trekken én te behouden zullen de komende jaren een essentiële voorsprong opbouwen.’ aldus Fernandéz-Aráoz, Groysberg en Nohria.

Om uw organisatie op (de goede) weg te helpen geven zij een 7-Stappen Plan.

EXIT Schouwburgdirecteur; referenties vergeten op te vragen…..

Albert Krielen, tot voor kort directeur van de Stadsschouwburg te Nijmegen, heeft zich bij zijn sollicitatie in 2001 mooier voorgedaan dan hij in werkelijkheid was. Hij zou piloot zijn geweest bij KLM, manager van PHILIPS in Japan en wethouder in Rotterdam! Werkelijk een subliem CV voor een toekomstig Schouwburg directeur. Sterker nog: was hij misschien niet te zwaar voor de functie?

Nu we in een tijd leven dat iedereen die voor een part-time functie meer als € 200.000 verdient door de media tegen het licht wordt gehouden, is ook Krielen door de mand gevallen. Of het gedrag van Krielen nu goed te praten is of niet, interessanter is het antwoord op de vraag: Hoe is het bij die selectiecommissie zo ver kunnen komen? Hebben zij de indrukwekkende referenties niet nagetrokken? Arbeidsbemiddelaar GITP wast zijn handen in onschuld ‘In 2001 hield onze bemoeienis op.’ weten zij nu te berichten. M.a.w.: zij hebben niets nagetrokken.

Vaak(!) blijken we, als wervers dus nalatig in het concreet vragen om referenties. Zo gebeurde dat ook niet bij een medisch specialist. Wetenschappers Claudio Fernández-Aráoz, Boris Groysberg, en Nitin Nohria deden recent een onderzoek naar effectief Werven & Selecteren. Zij geven als suggestie: “Given the fallibility of memory and the human tendency to overestimate one’s own ability and achievements while being interviewed, it’s important to balance interviews with formal reference checks once the initial pool has been reduced to a few strong finalists. (….) There is an art to getting referees-who may be loath to say disparaging things about their colleagues-to speak frankly. Asking specific questions is one safeguard. In addition, you should point out that it does no one any good if the candidate gets hired but then fails. You could also add that of course no one is perfect, and honest replies will help in integrating the successful candidate into the job.”

Wat ze zeggen: ‘Nobody is Perfect.’ Jammer dan blijft het toch lastig om dé geschikte kandidaat te vinden, of niet? 😮

Dames, is het echt zo erg?

Een bericht in de Volkskrant, vorige week, heeft nog al wat reacties opgeroepen. De kop van het bericht luidde: ‘Vrouwen in de Top, net Mannen’. De inkt was nog niet droog of collega bloggers als Alef Dekker & Leidjes lieten er hun kritische blik over schijnen. De Volkskrant plaatste het bericht ‘ter ere’ van de Internationale Vrouwendag die gisteren plaatsvond.

Of de inhoud van het Volkskrant artikel nog niet genoeg was kwam Het FD zaterdag met het bericht ‘Helft Zakenvrouwen mist Uitdaging’. (ook) Da’s fors. (nb; interessant zou nu zijn om te weten hoeveel van hun mannelijke collegae ook die uitdaging missen…..) & On Top of it All was daar dan ‘Brussel’ met de mededeling dat ‘Vrouwen in de EU bruto gemiddeld 17,4 procent minder per uur verdienen dan mannen.’

Dames, is het echt allemaal zo erg op je werkplek? Zo ja, wat kan dan de oorzaak zijn? Een Harvard Classic biedt hier wellicht de oplossing.