ASML verwacht van dienstverleners inzet GPT-4 en daarmee een verlaagd tarief.

 

“‘Samenvatten jurisprudentie: 10 uur’. ‘Opstellen processtuk: 30 uur’. Uurtarief: €375. Kosten: €15.000.

Juristen besteden veel tijd, kostbare tijd, aan tekstverwerking. Of het nu gaat om een advocaat op de Zuidas, of een legal counsel in het MKB, als je het plat slaat zijn juristen de hele dag vooral bezig met teksten lezen, analyseren en schrijven. En ze worden er goed voor betaald, omdat het gaat om teksten in een taal die alleen zij kunnen interpreteren, de taal van het recht. Een taal die juristen zelf hebben bedacht, die ze hebben omgeven met een mystiek aura, en waarvan zij als exclusief ‘gilde’ zelfvoldaan de vertaalsleutel bewaren.”

In Het FD plaatst Douwe Groenevelt, vice-president en advocaat in dienstbetrekking bij ASML, een voor de zakelijke dienstverlening cruciale opinie, een game changer.

“Tot nu toe had ook technologie weinig grip op juridische taal, wat een belangrijke reden is dat een fundamentele disruptie van de juridische sector tot op heden is uitgebleven. De komst van geavanceerde kunstmatige intelligentie die gebaseerd is op ‘large language models‘, zoals GPT-4, brengt hierin radicale verandering. Dergelijke AI blijken de taal van het recht inmiddels verrassend goed te beheersen. Zo kan een groot deel van de genoemde kernactiviteiten van de jurist daarom beter en goedkoper worden uitgevoerd.” aldus Douwe Groenevelt in het artikel De tekstverwerking van juristen kan met AI veel beter en goedkoper (fd.nl) 

ASML, toch één van de belangrijkste cliënten van de advocatuur in ons land, een cliënt die aangeeft (meer) vertrouwen te hebben in GPT-4. Daarnaast denken ze bij ASML (natuurlijk) aan besparing want: wat is het uurtarief* van een AI überhaupt (NB; van een systeem dat voor iedereen nagenoeg gratis beschikbaar is)?

Recent berichtte The New York Times: ‘Nieuwe AI technologie zal de rechtspraktijk veranderen en sommige banen zullen verdwijnen, maar het belooft ook advocaten en hun assistenten productiever te maken en nieuwe rollen te creëren.’ A.I. Is Coming for Lawyers, Again – The New York Times (nytimes.com)

Het is niet lastig te voorspellen dat na de juristen ook andere dienstverleners, van aanbieders van modellen als lean/agile via audit en control tot aan  training en opleiding, van ASML het verzoek, beter: de opdracht, krijgen GPT-4 bij hun werkzaamheden toe te passen en vervolgens hun tarieven te verlagen. Niet veel later zullen ook andere afnemers van deze vormen van dienstverlening zelfde eisen stellen. Kijk alleen maar eens welke besparing aan gemeenschapsgeld daarmee haalbaar is binnen de publieke sector: een uitgave van € 8,5 miljard behoort dan tot het verleden.

Als dienstverleners zelf niet tot actie overgaan, tot aanpassing van hun business model, tot disruptie van hun activiteiten, want het toepassen van GPT-4 e.a. Large Language Models (LLM) lijkt binnen de sector maar beperkt te gebeuren, dan verwachten je klanten dat toch wel van je en komt de noodzakelijke verandering van die kant. ‘Gaat AI de advocaat vervangen?’ ChatGPT: ‘De advocaat die AI negeert zal worden vervangen door de advocaat die AI implementeert.’ Datzelfde zal opgaan voor meer advies- en onderwijsrollen. GPT-4 verandert ‘Het Spel’ ingrijpend – ManagementSite

I think it is clear that GPT-4 & generative AI represents an existential threat/opportunity for every professional services organization: marketing, consulting, design, advisory services and more. The things that AI does best – analysis, writing, idea generation – overlaps greatly with the heart of most professional service jobs. (….)

I find a lot of people are waiting for direction and clarity about the future of AI before they start to worry, but no guidance is forthcoming. There is no rulebook or organization that can provide a clear picture of how to use the technology for your particular clients and business model. You need to start using AI everywhere to get a sense of what it can do and the limitations in AI that you can help fill in as a human. There is a tremendous amount of opportunity, but also risk, hitting many industries at once. It is an exciting, weird, and nerve-wracking time.Wharton prof. Ethan Mollick op LinkedIn.

Wat hier een aanbieder van diensten, een organisatie, kan helpen om de transitie te maken naar een business model en organisatiestrategie waarin medewerkers en generatieve AI als GPT-4 samen opereren, augmentisering, is de principes van het Investors in People raamwerk (IiP) toepassen; IiP als business model voor de uitvoering van je organisatiestrategie.

De vraag is dan, aan GPT-4 (natuurlijk; *reactietijd < 30 sec.): waarom zou je dit doen, principes van IiP implementeren?

 

“De meest invloedrijke reacties op de opkomst van kunstmatige intelligentie zijn een combinatie van ontkenning, spot en berusting, zo duister komisch dat het een Oscar verdient.” The ‘Don’t Look Up’ Thinking That Could Doom Us With AI | Time

Overigens, er is veel te doen m.b.t. het reguleren van generatieve AI. Prof James Heskett stelt daarover een interessante/relevante vraag: How Should Artificial Intelligence Be Regulated—if at All? – HBS Working Knowledge.

YouTube: nog even en ook de Oscar wordt uitgereikt aan een LLM.

Willem E.A.J. Scheepers

 

Sunny Side Up!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *