Discussie Provisieverbod laat zien dat het repareren van je auto niet gratis kan zijn maar een advies wel….

Nog 2 maanden hebben de financieel dienstverleners én de tussenpersonen die financiële dienstverlening aanbieden om over te stappen van verkoop naar advies & da’s een wereld van verschil.

Dat blijkt vanochtend ook uit de discussie die is ontstaan op de site van Het Financieele Dagblad n.a.v. het artikel ‘Consument wil niet betalen voor advies financiële producten’. Nog even los van het feit dat het er sterk op lijkt dat betrokken marktpartijen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en hun tussenpersonen wel héél laat zijn met het tegen het licht houden van hun decennia oude businessmodel, blijkt het idee voor een provisieverbod van Minister De Jager een gevoelige snaar te hebben geraakt bij een breed publiek. A historic Legacy noemen we i.d. ook wel.

Op de site van Het FD leven sommigen zich helemaal uit op hun v/m ‘adviseur’. Die gaan dan ook in de verdediging waarop de ene adviseur reageert met ‘een auto kun je ook niet gratis repareren’, een ander met ‘er bestaat niet zoiets als gratis’…..

Nou, ‘wij van ManagementPro’ denken daarover héél anders: alle advies op de site is hier al jáááren GRATIS! 😉

In een aanvullend artikel wordt ons op de site van Het FD nog gemeld ‘Niet elke klant is straks nog interessant genoeg’. Da’s wellicht niet handig opgemerkt vanuit een bedrijfstak die toch al onder vuur ligt. Duidelijk wordt uit de berichten dat betrokkenen hopen dat de nieuwe Regering dit besluit voorlopig uitstelt… Wishfull Thinking waarschijnlijk ook omdat binnen de EU Nederland niet het enige land is dat overgaat tot dit provisieverbod. Zo kent Groot Brittannië i.d.: per 01/01 a.s. is het daar ook End of line for ‘free’ financial advice.

Wel is er één essentieel verschil tussen de Britse en de Nederlandse situatie. Zowel De Jager als de AFM stellen geen andere kwaliteitseisen aan de financieel adviseurs dan de ‘reguliere diploma’s’, iets dat de sector dus voor een belangrijk deel zelf kan bepalen. De Britse tegenhanger van de AFM, the Financial Services Authority, doet dat wel: er gelden per 01/01 a.s. zgn. mandatory (= verplichte) qualification requirements over the aspects of the FSA’s Retail Distribution Review (RDR)’. Aan deze kwalificatie zijn ook periodieke ‘Professional Development Requirements’ verbonden, ‘iets’ waaraan de Britten stringent de hand houden, weet ik uit eigen ervaring.

‘Weet waarvoor je betaalt’, zeggen we dan: bij een (goed) gerepareerde auto (nb; een product) weet je dat vrijwel direct, bij een (goed) verleend advies (nb; een dienst) ervaar je dat vaak pas véél later…. Op een moment dat je adviseur waarschijnlijk alweer op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Daaraan verandert het provisieverbod weinig.

In The UK zie je inmiddels dat financieel dienstverleners massaal kiezen voor aanbod via andere verkoopkanalen: DIY diensten, doe het zelf. Veruit de meeste klanten zullen daarmee geen probleem hebben mits de site voldoende duidelijk is. De adviseur blijft dan de Topadviseur met Topadvies waarvoor je graag ‘iets’ overhebt om het simpele feit dat een goed adviseur zichzelf terugbetaalt.

Maar ja, er zijn velen die een titel dragen als ‘financieel adviseur’ terwijl zij feitelijk al die tijd verkopers zijn geweest. Ook dat blijkt uit de CPB discussion paper The price of free advice die (al) in 2006 verscheen. De conclusies zijn opmerkelijk:

“Ten eerste blijkt dat consumenten die hun polis direct bij een verzekeraar aanschaffen beter in staat zijn hun risicopreferenties in lijn te brengen met het door hen gekochte type polis dan consumenten die via een adviseur een polis hebben aangeschaft.

Ten tweede: consumenten die hun polis direct bij een verzekeraar kopen ontvangen een hoger gegarandeerd eindkapitaal dan consumenten die via een tussenpersoon hun polis hebben gekocht.”

M.a.w. advies kan niet alleen gratis zijn, het kan ook nog eens achterwege blijven……

1 thought on “Discussie Provisieverbod laat zien dat het repareren van je auto niet gratis kan zijn maar een advies wel….”

Pensioenen terughalen, Bonussen niet uitkeren, opnieuw Overheidssteun aanvragen, nieuwe Ontslagrondes: inderdaad de Financiële Dienstverlening verandert…. – ManagementPro 7 jaar ago

[…] ook niet lijken te zijn voorbereid op de volgende (nb; zeker niet de laatste) uitdaging namelijk: het provisieverbod dat op 01/01/2013 ‘van start’ […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *