Cultuurkaart Financiële Sector, laatste redding voor Renteswappende banken?

“Mijn familie durven vertellen waar ik mee bezig ben, daar gaat het om.”, “We mogen nooit een verborgen agenda hebben.”, “Ik vind dat we alleen risico’s mogen nemen die we zelf snappen.” Deze uitspraken komen van jonge bankiers, deelnemers aan een 3-tal bijeenkomsten in de maanden februari en maart van dit jaar. Bijeenkomsten waar werd gediscussieerd over de gewenste cultuur binnen de financiële sector.

“Als een klant goed geïnformeerd is, dan kan het rentederivaat een nuttige beslissing zijn. Dat blijf ik volhouden.” aldus gisteravond Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in NIEUWSUUR. “Klant goed geïnformeerd” t.o. “Zelf snappen”, daarin lijkt een generatiekloof c.q. het cultuurverschil te zitten tussen huidig en beoogd management binnen de Financiële Sector.

“Bonussen joegen derivatenmachine banken aan” meldde het FD vorige week, en niet alleen de derivatenmachine: ‘Remember LIBOR’!. De vraag is nu of de jonge bankiers hun familie durven te vertellen dat zij afzien van hun bonus?!

“Als relatiebeheerder praatten wij het verhaal van de Treasury Desk na”, zegt voormalig accountmanager Michiel Werkman van Rabobank in het artikel in Het FD. “In feite moest de klant een rentevisie ontwikkelen, en die nam hij natuurlijk over van de bank. Hij beschouwde ons als een vertrouwenspersoon. Toen had ik dat niet door.”

Niet door hebben dat je klant je ziet als een ‘vertrouwenspersoon’; da’s op een zijn minst een gemiste kans. Bankieren = Vertrouwen, leerde ik al snel op het moment dat ik de sector zo’n 35 jaar geleden binnenstapte, maar de waarde ‘vertrouwen’ lijkt door de jaren heen te zijn verdwenen…….

De hiervoor aangehaalde ‘cultuurbijeenkomsten’ werden georganiseerd door de DUISENBERG School of Finance, de NVB en de VU. Daarin stond de renteswap nog niet centraal, vermoed ik. Toch leverde de bijeenkomsten uiteindelijk dit, zeker interessante, plaatje op.

Bron: VU.nl

Bron: VU.nl

“Ik ga communiceren in normale mensen taal.”, zei één van de deelnemers; mooi.

“Er zijn 17.000 van die derivaten die uitstaan op de pak ‘m beet half miljoen MKB-ers die gebruik maken van bancaire financiering en er zullen op dit ogenblik 20 rechtszaken spelen.” zei NVB voorzitter Buijink gisteravond in NIEUWSUUR. ‘Dus waar hebben we het nu eigenlijk over?!’, hield hij zich nog net in om er aan toe te voegen. Die toevoeging zou i.i.g. ‘normale mensen taal’ zijn geweest’….. 😮

De AFM denkt hierover iets genuanceerder. Op hun site lezen we: “Er staan momenteel ongeveer 17.000 rentederivaten uit bij niet-professionele MKB-ondernemingen. Het onderliggende bedrag aan financiering waar deze derivaten betrekking op hebben is circa €26 miljard. De huidige waarde van deze uitstaande derivaten was in april 2014 €2,7 miljard negatief.”

Vandaag is het zover dat de 1e bij de rentederivaten betrokken bank, RABOBANK, een claim gepresenteerd krijgt van ‘enkele miljarden’. “De Renteswap als waardig (sic.) opvolger van de LIBORaffaire”; ’t is fijn.

Het lijkt er (NB: nog steeds) sterk op dat de Financiële Sector, als dienstverlener aan de samenleving (…..), voor een ingrijpende, zelfs noodzakelijke culturele verandering staat. Een verandering waarin de begrippen Betrouwbaar, Betrokken, Integer, Dienstbaar en zelf Ambitieus centraal dienen te komen staan. Maar i.d. is een forse, zéér forse uitdaging.

(ook) Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de rentederivaten. Gezien het feit dat het voor de Tweede Kamer al een gargantueske klus lijkt om de Nationale Ombudsman benoemd te krijgen, valt hiervan weinig te verwachten.

“Ik wil dat we ons ten volste gaan inzetten voor de ander.”, meldt één van de jonge bankiers. Wie weet, mogelijk gaan we toch een mooie tijd tegemoet…..

*De titel van de Vid is ‘Fowler takes on the robbers’; dat is dan verleden tijd, diefstal….. 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *