12 + 1 Kritische HR Trends die je HR Beleid ingrijpend beïnvloeden.

De HOOG URGENTE Kritische HR trends, trends die dus NU al c r u c i a a l zijn voor je organisatie, zijn: LEIDERSCHAP, BEHOUD & BETROKKENHEID van Medewerkers (& managers), VERBETEREN KWALITEIT van de HR functie in je organisatie.

Deze HOOG URGENTE HR Trends komen voort uit een onderzoek uitgevoerd door DELOITTE in het laatste kwartaal van 2013 “that included 2.532 business and HR leaders in 94 countries“. Deze business and HR leaders kwamen uiteindelijk tot 12 Kritische HR Trends. Interessante trends w.o. de ‘overwhelmed employee’ als (slechts) ‘urgente’ trend; dat wel.

Wat ik in deze trends mis dat is de trend genaamd ROBOTICA, daarom in deze entry 12 + 1 Kritische HR Trends; niet alleen ‘ter leringhe ende vermaeck’ maar m.n. voor ACTIE!

No. 1 Hoog Urgente Kritische HR trend is ‘Leiderschap’. DELOITTE: “Companies face an urgent need to develop leaders at all levels—from bringing younger leaders online faster to developing leaders globally to keeping senior leaders relevant and engaged longer.” Leiderschap: mannen & vrouwen met een Visie en een (inspirerende) Missie die in staat zijn hun organisatie met suc6 niet alleen door de crisis te manoeuvreren maar die daarmee ook de continuïteit weten te waarborgen tot lang nadat zij zijn verdwenen.

Omdat zij dat niet alleen kunnen realiseren is de 2e Hoog Urgente Kritische HR trend een logische: ‘Behoud en Betrokkenheid van (talentvolle) Medewerkers’. ‘Behoud’, omdat duidelijk wordt dat door de geringe aandacht die medewerkers de laatste jaren o.i.v. de crisis hebben gehad van hun leidinggevenden, een essentieel deel van hen op het punt staat de organisatie te verlaten zodra de kans op de arbeidsmarkt zich daarvoor leent. Aantrekkende economieën in o.m. VS & VK zien dit nu al gebeuren. Een recent uitgevoerd onderzoek i.o.v. The Times laat dit ‘mooi’ zien.

Bron: raconteur.net

Bron: raconteur.net

Wereldwijd, d.i. in de Westerse wereld, zitten er momenteel 192 miljoen talentvolle medewerkers ‘op het vinkentouw’.

The Times heeft de site met de bevindingen van het onderzoek niet voor niets de titel ‘Employee Engagement & Benefits’ meegegeven. ‘Engagement‘ ofwel Betrokkenheid, meer nog: Commitment! Duidelijk is inmiddels dat je als werkgever meer gebaat bent bij een kleine groep betrokken medewerkers dan bij een grote groep tevreden werknemers….

Besef je dat No. 1 en 2 van de Kritische HR Trends Hoog Urgent zijn, dan heeft aandacht voor die aspecten binnen je organisatie inderdaad invloed op de ‘HR functie’ c.q. de kwaliteit van de HR afdeling / -functionarissen (NB; maar niet alleen op hen heeft dit invloed, ook op de manier waarop HR ‘in de lijn’ plaatsvindt). Ulrich noemt dat ook wel “The Strategic Positioner: high-performing HR professionals think and act from the outside-in. They are deeply knowledgeable of and able to translate external business trends into internal decisions and actions.” Helaas is nog niet iedere HR afdeling zo ver……

DELOITTE vat de Kritische HR Trends samen in 3 Kern aandachtsgebieden, gebieden met een Strategische focus:

Bron Deloitte.com

Bron Deloitte.com

Deze Strategische focus dient zich te richten op:

  • Leiderschap & Ontwikkeling;
  • Werving & Commitment;
  • Ontwikkeling & Innovatie.

Gerelateerd aan het laatste mis ik dan de aandacht voor een Trend waaraan we zeker niet voorbij kunnen gaan nl. Robotica. Op z’n minst mag je de aandacht voor deze HR trend URGENT noemen. In het rapport wordt er dan wel gesproken over HR Technology als (urgente) trend, maar dat gaat dan meer in op de technologische toepassingen binnen de HR functie dan de mogelijkheden én de invloed die robotica heeft op de werkvloer; Robotica als de 13e Kritische HR Trend dus.

Relevant onderzoek waarmee DELOITTE komt. Bij het onderzoek hoort een website met de titel Global Human Capital Trends 2014 Engaging the 21st-century workforce. 

Tot slot. Op No. 7 staat als URGENTE HR trend de “overwhelmed employee”. Het blijkt dat “information overload and the always-connected 24/7 work environment” bijdragen aan het gegeven dat steeds meer werknemers ‘overwhelmed’ zijn & daardoor afhaken. Is dit dan het gevolg van ‘Het Nieuwe Werken’?

*VID: een entry gerelateerd aan dit onderzoek van DELOITTE verscheen 200314 in het IiPinNL blog met de titel 12 Kritische HR Trends die je HR Beleid ingrijpend gaan veranderen en hoe dat te realiseren; vandaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *