ASML of: Het Nieuwe Werken is echt Uit, High Performance Working is In; Deel V

NL’s High Tech bedrijf ASML maakte vorige week record resultaten bekend. De vraag naar de producten is giga, de verwachtingen van werkgever ASML dito: ‘Werknemers werken vanaf februari langer door om de dynamiek bij te houden.‘ meldde Het Financieele Dagblad. Want dynamisch dat is het op het hoofdkantoor in Veldhoven zeker met een nettowinst van € 1 miljard, d.i. bijna 25% van de omzet.

ASML laat de medewerkers ook meedelen in deze winst met een gemiddelde bonus van € 8.000,-. Da’s niet mis, maar de verwachtingen van de werkgever zijn er vervolgens dan ook naar: overwerken & dat waarschijnlijk gedurende geheel 2011 e.v.

Bij zoveel dynamiek past ‘Het Nieuwe Werken’ niet: op eigen initiatief naar je werkplek, laat staan van huis uit werken.* De klant van ASML wil machines, wil High Performance & ASML wil dat ook. Is daar iets op tegen?

‘ASML laat de bovengrens van 235 overuren los.’ meldt het bericht over de overuren nog. Werkweken van 60 uur zullen waarschijnlijk niet uitzonderlijk zijn. We gaan in dit voorbeeld naar Amerikaanse c.q. VS-achtige toestanden.

Is ASML zo een voorbeeld van dat wat ons nog te wachten staat? Namelijk de kans om te profiteren van de economische groei die zich voordoet o.i.v. de explosieve groei elders op onze Globe t.w. in Azië en Zuid-Amerika. Is it Up or Out? Ga je mee, als organisatie, als werkgever of haak je af? Ga je de verwachtingen die je hebt van je werknemers opschroeven en past daarin dan nog zoiets als ‘Het Nieuwe Werken’?

Blijkbaar zijn er nog industrieën/bedrijfstakken waaraan deze ontwikkelingen, deze mogelijkheden volledig voorbijgaan. Dat lijken de bedrijfstakken die nauwelijks last hebben ondervonden van de ‘crisis’. Bedrijfstakken m.n. binnen de zakelijke en financiële dienstverlening en diverse Overheid- en semi-Overheidsinstellingen. ‘Het Nieuwe Werken’ zie je daar nog op de agenda staan. Vraag is hoe lang men dat nog vol kan houden?

De eisen, & niet alleen financieel, die aan de NL welzijnsstaat worden gesteld voor de komende jaren zijn giga, (veel) hoger nog dan de eisen die de (potentiële) afnemers aan een organisatie als ASML stellen. Is er dan iets op tegen dat juist organisaties met groeiperspectieven kiezen voor High Performance Working?

Ik dacht het niet, daarvan profiteren we uiteindelijk toch allemaal? & Wie weet kun je daarna alsnog voor jezelf ‘HNW’ invoeren……. 😉

*Natuurlijk kun je thuis ook tot Hoge Prestaties komen, zelfs tot overwerk (….). Jammer is alleen dat je baas dat niet ziet (nb; ‘gezien worden’ door de baas is iets dat in veel opzichten uitermate handig kan zijn) & dat bij veel werkgevers de HR systemen hierop niet zijn voorbereid.

Bookmark and Share

16 thoughts on “ASML of: Het Nieuwe Werken is echt Uit, High Performance Working is In; Deel V”

Anoniem 11 jaar ago

Overwerken om de bazen en shareholders nog meer geld te laten verdienen?
En met alle respect, maar wat is 8000 euro tov de tijd die een werknemer verliest om met zijn vrienden en familie door te brengen. Zo gauw de economie weer slechter gaat worden dezelfde mensen weer ontslagen.
Structureel overwerken is echt helemaal niet meer van deze tijd. Het nieuwe werken wordt veelal toegepast in de kleinere, ondernemede organisaties. Tuurlijk wordt daar ook overgewerkt maar daar staat dan ook flexibiliteit tegenover…en een veel hogere financiele beloning.
En laten we niet vergeten dat de maatschappij veel meer afhankelijk is van de successen van deze kleine bedrijven dan het is van een ASML.
Bescheiden mening van een ondernemer.

Willem Scheepers 11 jaar ago

Jammer dat je jezelf als ‘anoniem’ betitelt, normaliter een reden voor ons om de reactie te verwijderen (…..). Je reactie is echter relevant daarom blijft ie staan.

Je profileert jezelf als ondernemer & inderdaad is een ondernemer, zeker die binnen een familiebedrijf, iets heel anders dan een medewerker laat staan een manager. Niet alleen werktijden zijn anders, beleving is dat ook.

& Wat betreft overwerken: organisaties kunnen effectiever en efficiënter werken, er zijn daarvoor maar weinig uitzondertingen (d.i.: organisaties die al optimaal presteren), voor het management ligt daarin de grootste uitdaging met het oog op de uitdagingen die er ook economisch aan komen.

Los daarvan zal ‘werken’ voor de meeste beroepsgroepen nooit meer hetzelfde zijn (als het dat al was), noem het ‘Nieuw’.

Willem de Jager 11 jaar ago

Beste Willem,  

Zojuist je video column bekeken in managementPro. Twee reacties:

= Voor ons is High Performance Working, zoals je het beschrijft, een aspect/optie van Het Nieuwe Werken, net als telewerken, flexwerken, zelfroostering, etc.. Het is dus o.i. niet het één of het ander, maar “en-en”;
= Ook voor bedrijven/werknemers, die tijd en locatie gebonden werken kunnen aspecten van HNW, zoals zelfroostering, al bijdragen aan een sterke verbetering van werknemers teveredenheid waardoor de werkgever het predicaat “aantrekkelijke werkgever” verkrijgt. Dit laatste is over vijf jaar bij een sterk toegenomen druk op de arbeidsmarkt van groot belang, want alleen daarmee zul je nog talent kunnen werven.

Er wordt veel zin en onzin rond het gehypte HNW verkondigd. Één ding staat vast, die aanduiding HNW zal weer net zo snel verdwijnen als hij is gekomen, want over een paar jaar is dit business as usual geworden, dus de normale manier van werken.

Hartelijke groet, Willem de Jager
Telewerkforum.nl

Ron van Baden 11 jaar ago

Als verantwoordelijk onderhandelaar van FNV Bondgenoten bij ASML wil ik toch iets kwijt. De reacties op het langer werken verhaal en de bonus zijn niet gebaseerd op feitelijkheden. De kern van de afspraak bij ASML is dat medewerkers gemiddeld korter gaan werken. Juist door korter te gaan werken kan de flexibiliteit omhoog (langer werken als het druk is, minder werken als het rustig is) en neemt het aantal vrije dagen over een langere periode toe. De bonus is niet meer dan een gewone winstdelingsregeling die al jaren bestaat. Overigens hebben wij aan de flexurenbank een werkgelegenheidsbescherming gekoppeld. Flexibeler werken draagt daarmee ook bij aan werkzekerheid. De opgave voor de toekomst is dat we die werkzekerheid eerlijk verdelen over groepen werknemers en niet eenzijdig de kosten afwentelen op de relatieve outsiders. Voor meer info kunt u contact met mij opnemen (06-22528669)

Ron van Baden

Willem Scheepers 11 jaar ago

Dank voor je reactie/aanvulling Ron,

Het is altijd goed om de mening te horen van iemand die direct betrokken was/is.
 
Het bericht in Het FD waaruit ik citeer zegt hier inderdaad over “Productie- en logistiek werknemers draaien vanaf volgende maand 8,5 overuren per week in ruil voor meer vrije dagen tijdens ‘slappe jaren’. De productiviteit werd eind vorig jaar al opgevoerd door onderzoekers op de productievloer aan het werk te zetten.”

Vraag is dan alleen nog of ASML met de hectiek op de chips-markt & dat i.c.m. de krapte op de lokale NL. arbeidsmarkt in de komende jaren nog ‘slappe jaren’ zal kennen?…

walter van hulst 11 jaar ago

Waar geen verschil van mening is, is geen vooruitgang in waarheid. Maar dan moet discussieren ook een echte dialoog zijn – samen zoeken naar ‘de waarheid’ met ruimte voor nuance.
Zoals bij veel onderwerpen het geval is wordt HNW vaak in een zwart-wit perspectief geplaatst. Het kan wel of het kan niet, het is wel goed of niet. (HNW is overigens ook veel meer dan alleen flexibeler werken, deels thuis, deels in een hip kantoor.)
Een kennis-organisatie is heel wat anders dan een assemblage-lijn, een multinational functioneert niet hetzelfde als een mkb-bedrijf, en een kunststof koffiepot produceren laat zich nauwelijks vergelijken met een high tech waferstepper maken. Naar mijn idee gaat het erom, in elke situatie te zoeken naar de beste organisatievorm. En de mensen de ruimte te geven om daarbinnen ook hun eigen manier van werken te ontwikkelen.

Walter van Hulst (hoofdredacteur Slow Management)

Nico Beenker 11 jaar ago

Het nieuwe werken krijgt bij ASML inderdaad een andere betekenis. Ik ben net als iedereen onder de indruk van ASML. Daar is vooral de laatste zes jaar een bedrijf neergezet dat z’n weerga qua lean six sigma productiekennis en bijbehorende productieflexibiliteit niet kent. Een smetje vind ik wel dat de kosten voor de economische dip op de samenleving afgewenteld zijn. Ik bedoel de kosten van de parttime WW in 2009/2010. In het licht van de recente mega winst zou dat geld, ook moreel gezien, door ASML aan de samenleving terug betaald moeten worden.

Brenda Zandsteeg (TriamFloat) 11 jaar ago

Beste Walter,

Ik ben het helemaal met je eens!
Het zal nog een hele uitdaging worden voor ASML om de komende jaren te High Performen. Juist in de uitersten van de conjunctuur, dus juist in slappe en juist in drukke tijden is het een ware kunst om het hoofd koel te houden, de focus lange termijn en de organisatie menselijk.

Ik hoop van harte dat het ze lukt!

Brenda Zandsteeg, Manager Innovatie en Strategie TriamFloat

Arthur Tutein Nolthenius 11 jaar ago

Wanneer iemand serieus genomen wenst te worden, lukt dat niet door bagatelliserend te spreken.

Volgens mij is “High Performance Working” alléén mogelijk –juist- door invoering van HNW. Geef ze ruimte, invloed op hun werk, biedt vertrouwen en verantwoordelijkheid en zie wat je er aan inzet, loyaliteit en betrokkenheid voor terugkrijgt!

HNW afschilderen als ‘op eigen initiatief naar je werkplek, laat staan van huis uit werken’ (zucht) => er is nog een lange weg te gaan.

Willem Scheepers 11 jaar ago

Mooie dialoog, ga er mee door. 😉

Overigens, ik heb niets tegen het gedachtengoed achter HNW (lees event. ook ‘Het Nieuwe Werken bestaat, al 50 jaar zelfs.‘)  & Inderdaad is een synthese tussen HNW & HPW aan te raden.

Alleen de wijze waarop ‘HNW’ m.n. in ons land wordt gepropageerd dat gaat wat ver (c.q. staat wat ver van de realiteit). Dat mag m.i. inderdaad worden gebagatelliseerd, zoals Arthur opmerkt.

Daardoor ontstaat weer & meer dialoog & daartoe dient een blog, toch?

Maarten de Winter 11 jaar ago

HNW staat bol van goede bedoelingen, maar vele pleitbezorgers sluiten  de ogen voor reële dilemma’s. Ik richt mijn pijlen niet op dit containerbegrip, maar op de operationalisering.
Het voorbeeld van ASML lijkt ook mij niet representatief voor HNW. Hier wordt een goed planbaar proces slim ingericht. In veel kennis en dienstenorganisaties heerst de waan van de dag. Het geven van meer regelruimte helpt het individu, maar de organisatie heeft te leiden. De bestuurbaarheid en effectiviteit wordt uiteindelijk ondermijnd. Wie dit ziet heeft terechte weerstand.
De vraag is hoe dergelijke spanningen kunnen worden opgelost. Er is een brug nodig die het vergroten van individuele regelruimte hand in hand laat gaan met een betere bestuurbaarheid.
Mijn suggestie daarvoor is een herwaardering van feiten in dialoog. Dat is tenminste één les uit ASML: omdat men het over die feiten eens werd, kon flexibiliteit worden vergroot. Door zulke win- win oplossingen ontwikkelt tussen medewerker en leidinggevende vertrouwen en openheid. Compliment.
In mijn boek ‘het sjoelbaksyndroom’ geef ik voorbeelden en concrete handvatten om de feiten te ordenen in organisaties waarin de waan van de dag regeert. Is er echt een brug?
Maarten de Winter

Anne 11 jaar ago

Interessante dialoog, mijn idee over de mogelijkheden van hnw betreft kennisdragers, mensen met hoogwaardige kennis die op meerdere plaatsen ingezet kan worden. In bovenstaande discussie wordt het flexibele werken gekoppeld aan baanzekerheid.
Er is nog een andere stroming die onder het begrip -netwerk economie- te vangen is. Daarin zijn het de ZZP’ers en niches die projectmatig samenwerken, zonder overhead. HNW zou dan ingevuld kunnen worden met een contract met betrekking tot de inzet van kennis en output. Daarmee kan iemand de eigen kennis op meerdere plaatsen inzetten. Nu is het nog zo dat met een arbeidscontract de persoon en de uren ingehuurd worden.
Natuurlijk is er heel veel bedrijfsgebonden kennis die beschermd moet worden, jawel, ASML, maar het denken en experimenteren met nieuwe vormen van economische samenwerking biedt mogelijkheden om efficienter met kennis om te gaan en waarin de persoon vrij is om de eigen ontwikkeling vorm te geven. Het aantal ZZP’ers blijft stijgen!

315 mio voor HUFFINGTONPOST: wat ontvangt de flexibele schil? 11 jaar ago

[…] (ook) bij, daar zijn ze weer, ASML: recent ontvingen de vaste medewerkers een bonus van € 8.000 pp. Vervolgens ontstond de discussie met de vakbonden of de ca. 1.000 flexwerkers van ASML hiervoor […]

De (cruciale) flexwerker en de IiP 0-meting. « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen. 11 jaar ago

[…] ‘duurder’ blijkt (ook) bij, daar zijn ze weer, ASML: recent ontvingen de vaste medewerkers een bonus van € 8.000 pp. Vervolgens ontstond de discussie met de vakbonden of de ca. 1.000 flexwerkers van ASML hiervoor […]

The SHIFT c.q. De Verandering. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] m.b.v. technologie zoals The Cloud & o.i.v. de carbon footprint, vanuit thuis gebeuren (toch ‘Het Nieuwe Werken’?). ‘Zaak’ blijft wel dat je interessante/belangrijke contacten legt & weet te […]

Investeren in The SH/FT! « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen. 11 jaar ago

[…] m.b.v. technologie zoals The Cloud & o.i.v. de carbon footprint, vanuit thuis gebeuren (toch ‘Het Nieuwe Werken’?). ‘Zaak’ blijft wel dat je interessante/belangrijke contacten legt & weet te […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *