Disrupties die de Toekomst van het Werk Radicaal kunnen Veranderen.

“De geschiedenis leert dat nieuwe technologie banen vernietigt, maar ook veel nieuwe banen creëert.”, “It is not possible to predict the future – yet the way we think about tomorrow influences what we do today.

Het 1e citaat is afkomstig van Paul de Beer uit zijn column ‘Baanloze Groei?’ in Het Financieele Dagblad van vandaag. Het 2e citaat is afkomstig uit het rapport The Future of Work dat het Britse UKCES ook vandaag publiceert.

De Beer is van mening dat je niet zomaar lineaire voorspellingen kan doen. Zo werd er kort voor de crisis die begon in 2008 nog een tekort aan arbeidskrachten voorspeld. Nu wordt er een overschot voorspeld. Dit zijn voorspellingen die gerelateerd zijn aan het lineair doorredeneren. De Britten delen die mening maar stellen zich daarbij wel een aantal vragen, vragen over disrupties die de toekomst van het werk (toch) radicaal kunnen veranderen…..

(bijna) Een jaar geleden verscheen hier de entry Disruptieve Technologieën die ons leven, onze organisaties, onze economie ingrijpend gaan veranderen. Het rapport van het UKCES voegt hieraan toe de dimensie “Arbeid”. Samengevat zien deze disrupties er als volgt uit.

Bron: ukces.org.uk

Bron: ukces.org.uk

Omdat (ook) UKCES van mening is dat je m.b.t. ‘disrupties’ de toekomst nauwelijks kan voorspellen, zeker nu, stelt men de Disrupties die de Toekomst van het Werk Radicaal kunnen Veranderen, voor in een vragende vorm.

  • Omgekeerde Migratie;If low economic growth rates, or a job market with low prospects and high entry barriers, caused a reversal in traditional migration patterns, what would a net outflow of migrants from the UK mean for the UK labour market?” Wat te denken bijv. van de emigratie van talenten?
  • Persoonlijke Waarden van Medewerkers Veranderen; “Making up almost 60 per cent of the working population in the UK in 2030, could the focus of Generation Y on increased flexibility and corporate social responsibility force organisational cultures to adapt their values and policies?” Hoewel de bevolkingssamenstelling in ons land iets anders is, kennen we zeker een Y Generatie. Lees event. ook Work with your great-grandchildren in job of the future; een column die (ook al) vandaag verschijnt (het thema ‘leeft’) bij The Financial Times. (NB: mooie uitdaging trouwens: samenwerken met je achter-achter-kleinkinderen ;-))
  • 0-Uren Contracten worden de Norm; “What if employers had the upper hand in structuring contractual conditions to meet their specific needs? If zero-hour contracts, and similar flexible arrangements, became the norm, what would the labour market of 2030 look like?” Dit sluit aan op Lynda Gratton’s ‘Third Wave of Virtual Work’.
  • Overal en Altijd staat er Kennis voor je Beschikbaar; “As the rise of online educational opportunities, open universities and peer-to-peer learning are leading to new models of skills delivery, what if by 2030, traditional models of education were largely replaced by micro learning, gamified and experiential approaches?”. Wat te denken van MOOC’s?……
  • Kunstmatige Intelligentie en Robotica; “As robotics, smart algorithms and Artificial Intelligence are increasingly automating processes and services, including those that are currently the sole domains of highly paid experts, what would a radical automation of professional tasks mean for the UK labour market in 2030?” Tja, de plaats van Robotica binnen je Strategisch HR Beleid….
  • De-Globalisering; “If governments continued to protect their industries and increased the obstacles to free trade, what would reduced international cooperation and trade mean for the UK economy in 2030?”
  • Geografische Alternatieven voor de Centres of Excellence; “As emerging countries develop the infrastructure, supportive regulation and labour markets necessary to push them to the next level of development, what if, for example, the UK’s financial sector relocated to Hong Kong?” Het sluit aan op een investeringsbesluit zoals DSM dat nu doet: men blijft investeren in NL & EU v.w.b. R&D, maar m.n. ook in de regio’s daarbuiten. Daar gebeurt ‘het’ namelijk: niet alleen afzet maar ook op het gebied van Kennis & Kunde.
  • Disruptieve Internet Ontwikkelingen; “If incidents of cyber crime continue to rise and corporatisation and privacy issues dominate the online space, what will be the major challenges facing UK companies in 2030?” Noem dit een ‘Hennis-Plasterkje’.
  • Conflicten over Natuurlijke Bronnen en Milieuverontreiniging bedreigen het Aanbod ervan; “If disputes between countries and organisations surrounding the use of strategic resources arise, will the UK be well positioned to manage such situations?” Geen grondstoffen – geen werk, is dan de aanname.
  • Gedeeltelijke Fragmentatie van de EU; “Should the UK leave the European Union, what would be the impact of a core Eurozone single market plus a detached UK on the future of UK jobs and skills?” Of de kans groot is dat we onder een ‘Kabinet Wilders’ de EU verlaten, is (ook) niet te zeggen. Een scenario bedenken waarin dit toch het geval is kan handig zijn, niet alleen voor de werkgelegenheid in je organisatie.

Interessant rapport dat UKCES nu oplevert, een rapport dat overigens nog verder gaat dan het benoemen van deze disrupties. Zo lang als we in ons land niet beschikken over een vergelijkbaar rapport, kunnen we ons i.i.g. al eens buigen over de hierin gestelde vragen…..

*VID: niet alleen de Marketingfunctie verandert. Lees in het verlengde van de film ‘Minority Report’ de HBSW entry Facebook’s Future die, hoe is het mogelijk (….) ook al vandaag verschijnt. Zelfs FACEBOOK’s toekomst, heeft invloed op de Toekomst van het Werk.  😮

Lees ook 4 Scenario’s voor de Toekomst van Werk.

1 thought on “Disrupties die de Toekomst van het Werk Radicaal kunnen Veranderen.”

4 Scenario’s voor de Toekomst van Werk. | Willem Scheepers, Investors in People Registered Specialist, MOOC tutor & Virtual Business Consultant. 7 jaar ago

[…] de ManagementPro entry ‘Disrupties die de Toekomst van het Werk Radicaal kunnen Veranderen’, lees je de vragen die de onderzoekers van UKCES zich hierbij […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *