‘Ik Zoek Nieuw Talent!’

‘Ik zoek nieuw talent’ meldt JUMBO op haar site. Waarvoor ze dan dat ‘nieuw Talent’ specifiek nodig hebben, da’s (nog) niet helemaal duidelijk. Duidelijk is wél dat JUMBO nieuwe medewerkers zoekt! Maar wie zoekt die niet? Nieuwe Medewerkers die we dan ‘Nieuw Talent’ noemen. Google en je krijgt de volgende resultaten.

‘Talent’ is toch iets anders, daarover zijn er hier al diverse entries en gastcolumns geplaatst. Talent vraagt ook om andere voorwaarden: ‘Ik heb niet alleen Talent ik ben er ook 1, dus waarvoor wilt u mij nu speciaal inzetten? Wat zijn uw doelstellingen en hoe kan ik u helpen om die te realiseren?’ Dit zouden zo maar vragen kunnen zijn die Nieuw Talent aan u stelt tijdens haar/zijn sollicitatiegesprek.

De oorzaak voor dit soort, voor sommigen kritische, vragen ligt bij de feedback van (relatief) veel medewerkers ‘Mijn Baas neemt mij (i.c. mijn Talent) niet serieus! Hij waardeert het niet.’ Vervolgens heeft het stellen van dit soort vragen tijdens en na sollicitatiegesprekken als gevolg dat er steeds meer (nb: nu meer dan ooit) managers de opmerking plaatsen: ‘Ik heb het wel gehad met dat managen!’

Dit zijn zo maar een paar onderwerpen die ter sprake komen tijdens de Nationale TALENT Management Conferentie 2008. Quotes van de diverse inleiders van deze Conferentie leveren het volgende op:

Radboud van Hal (Achmea): ‘Stop met notities schrijven over Talent Management maar ga iets doen.’

Han van den Hof’(Symantec): ‘Diversiteit en etniciteit zijn voor onze organisatie essentiële begrippen. In het algemeent constateer ik dat organisaties nog te gemakkelijk omgaan met Cultuurverschillen, cultuurverschillen die er kunnen bestaan tussen de verschillende Talenten.’

Iris Poelert (Algemene Bestuurdienst): ‘Talent vraagt om een andere benadering door de werkgever. Zo willen jonge vaders vaak een Papadag. Heeft hun directeur zelf nu ook zo’n Papadag dan heeft dit invloed op de manier van leidinggeven. Voor het behouden van Talent mag deze leiderschapsstijl ook een onderdeel zijn van de directeur die zelf geen Papadag nodig heeft.’

Lucille Adriaens (Philips): ‘Ook omdat wij te maken hebben met een internationale cultuur en wetgeving hanteren wij de term: Talent dat ‘vroeg in hun carrière’ zit, i.p.v. ‘jongeren’. Deze specifieke benadering spreekt aan.’

Paul Engelsman (PeopleArt): ‘Er komt een nieuwe generatie aan, een generatie van Cultural Creators. Om deze generatie optimaal te kunnen benaderen dient er een interactie te komen tussen Strategisch HRM en Marketing. Beiden dienen zij 1 sluitend verhaal te presenteren.’

Giovanni Manchia (American Express): ‘In de BeNeLux hanteren wij de, ook wereldwijd in onze organisatie toegepaste, ‘Talent Mind’. Dit is je Commitment, organisatiesbreed, aan het werven, behouden en ontwikkelen van Talent.’

Bert Goos (Online Talent Management): ‘Nieuwe technieken bieden nieuwe mogelijkheden om Talent te binden en te boeien. Dit zijn vaak middelen die nog niet of niet optimaal worden ingezet, een gemiste kans.’

Yvette Segeren (Nuon): ‘Recent hebben wij het Talent Management Programma opgezet. Eén van de voorwaarden is dat we onze Talenten objectief beoordelen. Uit het onderzoek dat we vooraf deden bleek dat veel directeuren tot nu toe hun Talenten voor een belangrijk deel subjectief beoordeelden, ook om hen te kunnen behouden. Ons nieuwe TM programma vraagt dan ook om een belangrijke mindshift maar we gaan daarin slagen.’

Arnold Vosters (St. Joris): ‘Wij hebben verpleegkundigen en verzorgenden in dienst en vertrouwen daarnaast voor een belangrijk deel op vrijwilligers; ook dat zijn allemaal Talenten. Het grootste compliment dat we over hen kregen kwam uit een recent PERSPEKT beoordelingsrapport: ‘We hebben geen organisatie gezien waar onder medewerkers zoveel betrokkenheid is bij het verbeteren van de kwaliteit zoals bij Sint Joris.’ We zijn op de goede weg.’

Dit zijn ‘zo maar ‘ enkele quotes die naar voren kwamen tijdens de teleconference die vanochtend werd georganiseerd door het IIR. Een teleconference met inleiders en dagvoorzitter i.c. ondergetekende ter voorbereiding op TMC 2008.

Wilt u meer weten wat er ‘zit’ achter de stellingen van de inleiders(s)? Wilt u ook ideeën op doen, ander licht zien op Talent Management meldt u dan aan voor TMC 2008 op 02 en 03 april a.s. te A’dam.

Binnenkort licht ik hier meer tips op van de a.s. NTM sluier 😉 .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *