De aanjagers van de Economische Groei verschuiven van Financieel naar Menselijk kapitaal.

http://www.youtube.com/watch?v=uaHR7Sl62Zs

“Tot voor kort lagen fysieke, kapitaalintensieve goederen en producten aan de basis van competitief voordeel voor veel sectoren en ondernemingen binnen de geïndustrialiseerde wereld. Momenteel verschuiven de bronnen voor competitief voordeel echter in rap tempo van industrieterreinen en machines naar de mensen, de talenten die er voor zorgen dat ondernemingen ook écht werken, renderen en hun continuïteit daarmee waarborgen.” Da’s vrij vertaald de openingszin uit een recent verschenen rapport van de Boston Consulting Group (BCG).

Dat deze trend van verschuiving van financiële waarde naar menselijk waarde nu plaatsvindt, heeft overigens niets te maken met het gegeven dat banken ondernemingsplannen niet zouden willen financieren. 😮

Maar als we het dan hebben over ‘Menselijk Kapitaal’, dan hebben we het niet over ‘zo maar’ wat werken. Nee dan hebben we het hier over High Performance Working (HPW)!: “Research evidence suggests that adoption of High Performance Working practices is linked to improved organisational performance, and that such practices are most effective in influencing behaviour when used together and viewed as a synergistic set.” aldus ook recent het Britse UKCES.

Net zoals je wil dat je financieel kapitaal rendeert, wil je dat ook met je menselijk kapitaal! Toch?

Overigens, ‘resultaten uit het verleden bieden ook hier geen garantie voor de toekomst!’. Maar: mogelijk behaalde je in het verleden geen rendement op je menselijk kapitaal of wist je niet dat dit kon…… 😉

UKCES: “High Performance Work Practices include skill and knowledge acquisition, employee involvement and motivational practices. They include enriched job design, team work, functional flexibility, idea capturing, training and development, information sharing and appraisal, performance-related pay and equal opportunities policies.” Eenvoudig gezegd: je Strategisch HRM Beleid als aanjager van je economische groei!

BCG: “In this postindustrial society, talent scarcity is looming as the next major corporate challenge. In the coming years, businesses will face a graying workforce, the high expectations of Generation Y, globalization’s unique demands on leadership, and growing employability gaps in emerging markets.”

Door het (ook) Britse CIPD zijn deze ‘Megatrends’ samengevat in een animatie:

Ergo: er is geen schaarste aan geld (nb; & anders drukken we dat gewoon bij…. :-o), ook geen schaarste aan innovatie. Wel is er schaarste aan talent. Investeren dus!

Bij BCG, niet voor niets de boardroom consultant, pakken ze dat dan direct Groots aan door met het voorstel te komen: voor iedere organsiatie een eigen Academie! “Corporate universities are emerging as a powerful vehicle to surmount these challenges.” Blijkbaar zijn dat er wereldwijd inmiddels al 4.000 & met suc6!

The growth of corporate universities reflects significant corporate training and development commitments. In 2012, for example, BCG estimated that companies in the G20 countries had invested nearly $400 billion in training. (…. NB; ook degenen zonder Academie droegen bij aan deze uitgave.)

Capital markets are rewarding these investments. In our 2012 global HR research study of nearly 4,300 executives in more than 100 countries, we found that organizations known as “people companies” delivered higher returns to shareholders and outperformed their industry’s average in eight of the previous ten years.

Investments in training also translate into revenue: companies with strong capabilities in leadership development, talent management, and performance management experienced revenue growth up to 3.5 times higher than the average, and their profit margins ran as high as 2.1 times the average. These people-company capabilities lie at the heart of what corporate universities provide.” aldus BCG.

Dat Investeren in Mensen rendeert en bijdraagt aan economische groei daarmee zijn de Britten van het UKCES het roerend eens. Of zoals eerder opgemerkt: “Research evidence suggests that adoption of HPW practices is linked to improved organisational performance, and that such practices are most effective in influencing behaviour when used together and viewed as a synergistic set (sometimes referred to as ‘high performance work systems’).”

‘Een eigen Academie oprichten dan maar?’ hoor ik je vragen? Nee, zo’n op zich zelf staande ‘academie’ rendeert niet. Het dient onderdeel te zijn van je Strategie, van je business model, van het organiseren in je organisatie, zelfs van de in je organisatie heersende mindset!

Een mooi voorbeeld van die integrale benadering geeft BCG in de Training Value Chain.

Bron: BCG.Com

Bron: BCG.Com

Grappig (‘black swan’?) is nu dat op het moment dat ik deze entry schrijf HCL’s Vineet Nayar op zijn FB pagina komt met:

The success of organisations of the future will depend on three levels of internal mindset change:

  1. Mindset change in management where people are not regarded as “costs” but as source of competitive advantage.
  2. Mindset change in employees from feeling a sense of entitlement to ownership and initiative driven purpose.
  3. Mindset change in HR from being mangers to leaders.”

Investeren in Talenten is de Toekomst & die Toekomst die start Nu! TIP: wordt net als de investeerders in de VID ook een Investor in People. 🙂

Bronnen:

NB: het prestigieuze merk BENTLEY MOTORS is zo’n organisatie die bewust investeert in nieuwe medewerkers & daarmee in economische groei: Bentley SUV: Prime Minister welcomes £800 million investment and 1,000 new jobs. BENTLEY is dan ook (uiteraard ;-)) een geaccrediteerd ‘Investor in People’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *