Begrippen #Graaiinterimmer, Commissie Halsema, Publeaks en Humanitas nader verklaard.

De #Graaiinterimmer (nb; ik gebruik de # omdat dit een begrip is dat m.n. over twitter rondzwerft) is iemand die tijdelijk binnen je organisatie verblijft en in die tijd (ook) zoveel mogelijk naar zich toe haalt.

De Commissie Halsema kreeg de opdracht van de Regering om de misstanden in de semi-publieke sector na te gaan. Eén van hun conclusies ‘Er zitten weeffouten in de besluiten die bestuurders nemen.’ wat dan inderdaad vaak leidt tot ‘een Lastig Gesprek’.

Publeaks is een stichting die tot doel heeft burgers de mogelijkheid te bieden min of meer geheime, maar i.i.g. voor het publiek onbekende, informatie aan de media anoniem ter beschikking te stellen.

Humanitas is een begrip ‘waarin verschillende facetten van menselijk gedrag tot uitdrukking worden gebracht. Belangstelling voor de medemens en zijn lot en vriendelijke en beschaafde omgang met elkaar maken er onderdeel van uit.’ Humanitas is dan ook een mooie term die zowel door goede doelen als door organisaties wordt gebruikt.

Wat is nu het causale verband tussen deze 4 begrippen? Dat is het bericht dat dit weekeinde bij de Volkskrant verscheen: Zorgconsultant Humanitas kreeg ton voor maand werk. Een bericht waarin de 4 begrippen, die nog maar enkele dagen daarvoor het licht zagen, als een Zwarte Zwaan samenkomen….

“Het inhuren van een bekwame en op dit gebied zeer ervaren interim bestuurder was dan ook dringend nodig. De Raad van Toezicht staat daarom unaniem achter zijn besluit deze interimmer aan te stellen.” staat er op de website van Humanitas DMH, ‘een kleinschalige organisatie die landelijk werkt’ als reactie op de overdadige berichten in de media over, opnieuw, een Topbeloning.

Bron: Volkskrant.nl

Bron: Volkskrant.nl

Om nu eerst een hardnekkig misverstand de wereld uit te helpen Humanitas DMH is niet dezelfde als de goede doelen organisatie Humanitas! De laatste komt dan ook direct met het bericht dat ‘de vrijwilligersvereniging Humanitas krachtig afstand neemt van dit soort buitenproportionele beloningen’. Het is zoiets als dat wat recent gebeurde met Inspire2Live en Alpe d’Huzes.

‘Humanitas DMH staat voor dienstverlening aan mensen met een handicap.’ De dienstverlening verliep de laatste jaren niet naar behoren (sic.). De jaarcijfers laten belabberde resultaten zien. Dat er dan ook ‘iets’ diende te gebeuren is duidelijk. Dat je als organisatie vervolgens kiest voor een ervaren interimmanager, daarvoor is ‘iets’ te zeggen. Op zich kent het werk van een interimmer een eenvoudig basis uitgangspunt: je durft beslissingen te nemen die anderen voor jou niet namen; zoiets als ‘vreemde ogen dwingen’. Dat je dan ook, zoals de interimmer-in-kwestie zelf verklaart, in een situatie als deze bij Humanitas DMH ‘sinds je komst al voor een miljoen aan overbodige kosten hebt kunnen wegsnijden’, is niet uitzonderlijk. Interessanter dan het wegsnijden is het antwoord op de vraag: hoe staat Humanitas DMH er over 3 jaar voor? (nb; het zal niet voor het eerst zijn dat een driftig snijdende interimmer aan de basis heeft gestaan van de deconfiture van een organisatie).

Dat er binnen iedere(!) organisatie efficiënter’ resp. effectiever kan worden gewerkt, da’s ook mijn ervaring en mening. Hou je de bestaande organisatiecultuur tegen het licht, wijs je de cliënt op nieuwe (disruptieve) technologieën en pas je de Plannen, Uitvoeren, Beoordelen (continue) Ontwikkelcyclus toe dan kun je iedere organisatie tot nieuwe inzichten laten komen. Verschil is alleen dat ik een adviseur ben en geen interimmer; 2 variabelen c.q. verschillende takken van sport die in de praktijk nog wel eens door elkaar worden gehaald. Vandaar ook waarschijnlijk die excessieve beloningen in het interimwerk.

Uiteraard beroept de RvT van Humanitas DMH zich nu op het feit dat zij met deze interimmer ‘een uniek talent hebben binnengehaald!’. Het water stond hen blijkbaar aan de lippen. Maar: waar hoorden we i.d. eerder? ‘Iets’ over ‘unieke talenten’ die we toch zeker een Forse Beloning dienden te geven anders vertrokken zij & gingen ze verloren voor onze economie! Soms denk je dat het beter was geweest als zij inderdaad waren vertrokken… 😮

Maandag wil Staatssecretaris Van Rijn, wil de Tweede Kamer, uitleg over deze topbetaling. Da’s ook niet voor het eerst (& mogelijk ook niet voor het laatst; ‘Halsema’ of niet) Mogelijk had veel voorkomen kunnen worden als alle betrokken zich meer verdiept hadden in de betekenis van het door de Romein Cicero in het leven geroepen begrip ‘Humanitas’. Wellicht dat je dan als externe de opdracht bij een organisatie als deze alleen Pro Deo mag doen, maar ja dat aanbod kan je dan natuurlijk altijd nog weigeren…..

Having money is like having an army. You want to have it and you don’t want to use it.” Nassim Nicholas Taleb, inderdaad: de man ‘achter’ De Zwarte Zwaan.

*VID: de productiviteit van de interimmer kun je ook meten & jawel: dat de auto van de interimmer lang op je parkeerplaats staat betekent nog niet dat hij c.q. zijn assistente je organisatie ook resultaat oplevert. Bron HBR: Measure Employee Productivity Accurately.

NB; er blijkt nog meer aan de hand bij Humanitas DMH….. Daarvoor verwijs ik je naar de entry van collega Willem Mastenbroek Behoorlijk Bestuur in de semipublieke sector.

=========

160913

‘Interim-bestuurder Humanitas weg’ meldt de NOS. Binnen de organisatie zou het draagvlak zijn weggevallen daarnaast zou het gezin van de interimmer worden bedreigd. Het is eerste was te verwachten. Het laatste is te betreuren, het past (sic.) binnen het huidige tijdsbeeld. Mogelijk dat beiden vaker gevolg zullen zijn van een melding op Publeaks.

De Raad van Toezicht van Humanitas DMH ‘beraadt zich intussen over z’n positie’; daarvoor is iets te zeggen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *