Korting op Toeslag Kinderopvang, een begrijpelijke maatregel.

Het kost een jong gezin met ‘2 kinderen op de Kinderopvang’ € 3.000 netto/jr meer om hen daar te houden nu bekend is geworden dat de Regering € 444 miljoen gaat korten op de toeslag op de kinderopvang (nb; 2015). Dat vertelde mij een ervaringsdeskundige, een jonge moeder met 2 kinderen.

Voor de ‘gemiddelde werkende jonge moeder’, zo die er al is, is € 3.000 inleveren een fors bedrag. Daarmee zou je ook met je gezin op vakantie kunnen gaan of iets leuks voor jezelf kunnen doen….. Toch is deze bezuinigingsmaatregel te begrijpen, hoewel we het bedrag dan in perspectief dienen te plaatsen.

Het is onduidelijk wat er in ons land door ons allen, via belastingen naar subsidies, wordt bijgedragen aan de kinderopvang. Een voorzichtige schatting levert een bedrag op van € 3 miljard. (We willen maar even niet weten om hoeveel jonge kinderen dat het dan gaat.) Er zijn weinig andere OESO landen die op dit gebied zo fors in de buidel tasten. Zo geeft de Federale Overheid van de Verenigde Staten ‘slechts’ $ 2 miljard hiervoor uit. Dat het aantal Amerikaanse kinderen dat daarvan gebruik maakt beduidend groter is, mag duidelijk zijn.

Gisteren hadden de programmamakers van Radio 2 ‘voor de grap’ de totale bezuining gedeeld door het aantal inwoners in ons land en zij kwamen op een bedrag van € 500,- dat ieder van ons vanaf nu per maand inlevert. Zo bezien wordt de situatie van een jong gezin er nog veel beroerder op.

Maar wat dan te doen als jonge moeder? Je baan opzeggen of zijn er nog andere oplossingen?

Op 17 maart jl. meldde ik hier dat de Financiële Crisis ons begin 2011 per persoon € 1.750 zou gaan kosten. Maar daarmee waren we er nog niet: op 13 mei kon ik melden dat er bij dat bedrag nog eens € 1.460 pp bovenop zou komen! Feitelijk heeft onze Regering nu mijn vooronderstelling bevestigd met de bezuinigingen die zij nu doorvoeren.

Het kan dan ook niets anders of ieder van ons begint de ‘crisis’ in haar/zijn portemonnee te voelen. Dat daarbij de één, bijv. de pensioengerechtigden of om een ander te noemen: de kennisdragers, zich zwaarder getroffen voelt dan de ander, bijv. de hier aangehaalde jonge gezinnen, dat kan; da’s begrijpelijk zelfs. Dat hoort erbij, ‘hoezo solidariteit?’ zeggen we dan. (nb; & dan heb ik het nog maar ff niet over de andere doelgroepen die nu worden getroffen: feitelijk iedereen dus….)

Nederland & de EU staan voor een nieuw economisch tijdperk, wen er maar aan. In 2050 bestaat de financieel economische top G7 uit Brazilië, Mexico, India, China, Indonesië, Rusland en misschien mag de VS ook nog net meedoen. (bron: Het FD ‘FondsNieuws’ 0910). Vertegenwoordigde JPB ons land nog niet eens zo heel kort geleden op een ‘G12′???….

Maar ’t is niet allemaal kommer & kwel, gelukkig maar. Werkgevers schreeuwen weer om medewerkers, is het niet nu dan binnenkort. Niet één werkgever, zeker niet 1-tje met economisch perspectief, kan het zich veroorloven dat jonge moeders nu hun ontslag nemen. Deze groep medewerkers is juist hard nodig om hun bedrijf mee te laten gaan in de snelle vaart der volkeren. Kortom: ontslag nemen, beste moeders, dat is geen optie!

Nu doen de werkgevers al veel, v.w.b. de kinderopvang. Zo zal de werkgeversbijdrage aan de kinderopvang in 2011 € 692 miljoen bedragen. Wil je overleven als bedrijf dan zal die investering omhoog dienen te gaan. Dat kan een rechtstreekse investering zijn, het voor je rekening nemen als werkgever van de kosten voor kinderopvang e/o ‘in huis’ maatregelen daarvoor treffen.

Er is hieraan maar één voorwaarde verbonden & dat is, wat ik noem: de vrijblijvenheid moet er uit!

Iedere investering die een organisatie doet, daaronder valt dit dus ook, dient te renderen! Om het simpele feit dat anders sowieso de continuïteit in gevaar komt….

Weet: het kan!  Je hebt er een bewezen model & je commitment voor nodig, maar het kan: rendement op je investering in mensen! Je zet jezelf daarmee als werkgever ook direct in voor Gezondheid & Welzijn (nb; ik schreef daarover in 2009 een ‘open brief’ aan Minister Rouvoet, al….). Investeren dus, in de gezondheid & het welzijn van je medewerkers maar ook in die van jezelf, dus wat wil je nu nog meer? 😉

Bookmark and Share

16 thoughts on “Korting op Toeslag Kinderopvang, een begrijpelijke maatregel.”

Piewie 12 jaar ago

een beetje kritisch zijn op wat je schrijft kan geen kwaad: € 500 per persoon per maand is bijna 100 miljard euro!

Willem Scheepers 12 jaar ago

Inderdaad ‘Piewie’ ook al beschouwde Radio 2 dit eerst nog als een grap, de financiële gevolgen nu & in de nabije toekomst, van de economische ‘crisis’ zijn enorm, i.d. is ook bevestigd uit eerder onderzoek. Het is ff schrikken na een eeuw van welvaart.
Volg hier de tags ‘crisis’, ‘2010’, ‘crisis 2008’, ‘crisis 2009′ voor meer info. Weet: we kunnen dit ook beperken door met z’n allen te gaan voor economische groei!

Piewie 12 jaar ago

Het is natuurlijk raar dat zowel overheid als werkgevers meebetalen aan kinderopvang: afschaffen! Verhoog de kinderbijslag aanzienlijk en laat elke ouder vooral zelf uitmaken hoe hij zijn kinderen wil opvangen: zelf doen of uitbesteden aan kinderopvang, buurvrouw of opa. Ik ben benieuwd wat dit aan besparing oplevert: belastingdienst die niet meer controles hoeft te doen, werkgevers die geen administratie van kinderen van personeel hoeven bij te houden, allerlei soms obscure bedrijfjes die via constructies subsidies voor kinderopvang doorsluizen naar opa’s, oma’s en buren.

AL 12 jaar ago

Kunnen we er nu eindelijk eens van af dat alleen moeders worden aangesproken als het over kinderopvang gaat? Volgens mij hebben de vaders ook die kinderen! Dus: jonge vaders, ontslag nemen is geen optie!

Christa 12 jaar ago

Ik doe het sowieso al zelf. Ik heb zelfs aangifte gedaan van grootschalige fraude, bij de FIOD ECD en melding bij het ministerie van onderwijs, door de kinderopvangorganisatie die geen administratie kunnen bij  houden van de uren die je afneemt, ze kunnen daar alleen in blokken denken. Je betaalt voor van alles wat je niet krijgt, daarnaast ontvangen ze subsidie van de overheid. Dan mag je de te hoge rekeningen die je ontvangt van de opvangorganisatie via een toeslag terugvragen van de belastingdienst, he? Je krijgt dan een bedrag terug van de belastingdienst dat gebaseerd is op niet feitelijk gebruikte uren…………….., ik word dus gedwongen fraude te plegen, voor diegene die het nog bij kunnen houden, dat is 2x!! Ik heb het verkeerde beroep gekozen, had beter een dagopvang kunnen beginnen en van twee walletjes kunnen eten. Alleenstaand moeder die dus VSO, TSO en een oppas oma heeft en totaal   3206,00 E op jaarbasis voor 1 kind betaalt!! en niets terug krijgt  omdat ik mijn oppas oma niet via de kinderopvangorganisatie heb. U vraagt zich af waarom niet? dan moet ik ook nog ff een bedrag dokken voor bemiddeling (ik meen me te herinneren van 1800.00)zelfs als je alles zelf hebt geregeld. lang leve NL. Spanje, Noorwegen, Zweden woonde ik daar maar.

wouter 12 jaar ago

Als vader van een tweeling van 2 jaar ben ik ervaringsdeskundige te noemen. Ja het feit dat mijn partner werkt betekent dat je opvang nodig hebt. Dus moet je diep in de buidel tasten…. zo’n 9500 euro per kind per jaar voor 3 dagen in de week!

Zonder toeslag heeft het niet of nauwelijks zin om die 3 dagen te gaan werken….. maar het feit dat die personen werken levert inkomen op waarover inkomstenbelasting wordt betaald, er wordt BTW afgetikt, twee auto’s noem maar op…. kortom het geld vliegt er zondermeer net zo hard uit als dat het binnenkomt.

Kinderen zullen op de lange termijn ook nog eens nodig zijn want wie gaat er anders ooit de inkomsten genereren waarvan al die binnenkort pensionado’s hun riante pensioen +AOW van kunnen ontvangen?

Het gezeur dat iedereen meebetaalt is dan ook volkomen onterecht. Deze kinderen betalen zich straks blauw voor jouw oude dag…

Gezinnen met kinderen geven zoveel van de inkomsten uit dat zij zondermeer een motor voor de economie zijn… in tegenstelling tot op-pottende alleenstaanden/kinderlozen, of fitte vutters die meer geld krijgen dan je redelijkerwijs nodig hebt…. maar wie blijven er grotendeels buiten schot in de plannen van de partijen? Juist deze groepen omdat ze electoraal te kostbaar zijn om aan te pakken.

Gezinnen hoeven niet meer te krijgen dan strikt noodzakelijk, maar geldt dat niet voor mensen met hoge inkomens die hun riante woning met hypotheek hebben gekocht omdat de rente toch afgetrokken kan worden? Geldt dat niet voor alleenstaanden of kinderlozen die veel meer vrij besteedbaar inkomen genereren en zodoende oppotten voor een vervroegd pensioen (iets waar gezinshoofden in de regel niet aan toe komen)?

Waarom worden chronisch zieken en gehandicapten weer gepakt door de zoveelste eigen bijdrage? Hebben zij een keuze?

 De plannen raken de groepen die het minste invloed hebben… de groepen zijn te klein en dus kunnen ze straffeloos gepakt worden. De 50+érs moeten kennelijk ten koste van iedereen hun welvaart behouden…. ook al zijn het ook die groepen die veelvuldig in allerlei managementbanen verwantwoordelijk (zouden moeten) zijn voor de rekening van de crisis waarin ze dit land, hun bedrijf, de wereld hebben gestuurd… Maar dat gebeurt niet want ze brengen veel stemmen en dat is natuurlijk het enige dat telt bij politici.

Christa 12 jaar ago

gaat er nou echt bij niemand een belletje rinkelen vraag ik me af dat hier een megafraude aan de hand is door de machtige kinderopvangorganisaties en een belastingdienst/overheid die dit bewerkstelligd, minimaal HBO opgeleid toch? In de supermarkt betaal je toch ook niet voor 3 pakken melk als je er maar 1 neemt???ik niet in ieder geval

Erik 12 jaar ago

Ik sluit me bij Wouter aan

Willem Scheepers 12 jaar ago

Inderdaad ‘Al’ een correctie van mij is hier op zijn plaats & de relevantie van je opmerking blijkt ook duidelijk uit de reactie van Wouter & Erik (want hij sluit zich bij hem aan): in onze moderne samenleving is de jonge vader gelijkwaardig aan de jonge moeder!

Althans, in de meeste jonge huishoudens. Toch? 😉

Invito 12 jaar ago

We zijn lekker bezig dit land gezond te houden..

Ja er moet bezuinigd en daarbinnen doordacht geschakeld worden. Maar het kan niet goed voor de economie zijn een belangrijk deel van onze werkende gemeenschap zo te stimuleren om vooral weer áchter het aanrecht te stappen (en laten we wel zijn iig een toch wel echt iets minder gestresst leven aan te gaan dan de huidige combinatie van ouderschap en werknemerschap..geen sinecure met schoolgaande kinderen die sporten, huiswerk moeten maken en begeleiding vragen.. Tenminste niet als je beide verantwoord wilt doen!!). 

Eerst roepen we met de vergrijzing en economische ontwikkeling dat vooral ook ‘ouders’ in het arbeidsproces deel moeten (gaan) nemen.. We roepen regelingen in het leven om dat ook mogelijk en ‘betaalbaar’ te maken.. En wat doen we nu.. We maken de kinderopvang zo een luxe dat je wel heel gemotiveerd en sociaal bewogen moet zijn wil je nog gaan werken.. De verdienste valt grotendeels weg tegen de kosten die je moet maken.. om over de druk in je gezin nog maar te zwijgen!

Wouter op een groot aantal punten kan ik het met je eens zijn.. Wees wat voorzichtig wel svp met het generaliseren van bv de groep alleenstaanden… Al eens nagedacht over een alleenstaande ouder die wel moet werken om zijn ‘gezin’ te kunnen draaien en absoluut genoodzaakt is het alleen te doen en dus ook van opvang zwaar afhankelijk is?

Kortzichtig vind ik het ingrijpen op kinderopvang! Nu vele mensen weer uit het arbeidsproces halen en dan over een paar jaar vooral klagen dat het bestedingspatroon daalt, tekort aan arbeidskrachten ontstaat, in bepaalde sectoren geen mensen meer te vinden zijn.. Dan kunnen we na die jaren die zelfde ouders weer oproepen om de kids wel weer de kids te laten?

Zonde.. erg zonde..

Marjan 12 jaar ago

Werkgevers, als jullie de werkende moeders hard nodig hebben betaal het deel dat de kinderopvang straks extra kost in salaris uit aan de vrouwen. Dan worden meteen de lonen tussen mannen en vrouwen gelijk getrokken en kunnen de vrouwen blijven werken.
Snijd het mes aan twee kanten, toch !

groet, Marjan

Marjan 12 jaar ago

Veel kinderopvang centra in Den Haag hebben vele kinderen op hun plaatsingslijsten staan die niet daadwerkelijk gebruik maken van de kinderopvang. De moeders in de bijstand zijn verplicht mee te werken aan trajecten naar werk, dus is er veel kinderopvang nodig. Maar wat blijkt in de praktijk … de kinderopvang centra hebben dagelijks veel stoeltjes leeg staan want de kindertjes worden niet gebracht. En dit zijn allemaal zwaar gesubsidieerde kinderopvang plaatsten !!! Dus er moet in die kinderopvang zeker wat gebeuren. Alleen denk ik dat het nu de mensen treft die wél gebruik maken van de kinderopvang. Omdat ze al aan het werk zijn!  Marjan

mulder 12 jaar ago

Tsja aan de ene kant het argument: Ik heb ook een kind en dat is mijn eigen keus daar hoor ik ook zelf voor te zorgen en te betalen. aan de andere kant hebben we kinderen nodig.  het argument is natuurlijk ook geldig bij andere discussies zoals gezondheid; ook zelf verantwoordelijk, of een huis kopen waarom dan een hypotheekrenteaftrek is toch je eigen keus? Moet je kijken wat dat oplevert aan het bezuinigen aan administratieve lasten.  Hoe dan ook maak ik me zorgen dat vooral moeders (ja vooral die) met laagbetaalde banen stoppen met werken. en laten die nu weer veel werken in de zorgsector!
nadia

AL 12 jaar ago

ik kan me toch niet zo goed voorstellen dat iemand zou willen stoppen met werken omdat hij/zij een paar tientjes meer moet betalen aan de kinderopvang. Gezinnen met een laag inkomen worden nu zwaar gesubsidieerd m.b.t. kinderopvang en ook al moeten ze 50% meer betalen, dat zijn nog geen bedragen waar je je baan voor opzegt (zie rekenvoorbeeld volkskrant vanochtend).
Als het argument is: de vrouw verdient weinig dus “haar” salaris gaat op aan kinderopvang dan herhaal ik mijn eerdere opmerking: kinderen heb je samen dus je betaalt ook samen voor de opvang.

Ronald 12 jaar ago

Ik ben het volledig met Wouter eens. Hij heeft prima verwoord hoe het echt zit.
Bezuinigingen is een kwestie van keuzes over de verdeling van lusten en lasten. Nu worden de lasten eenzijdig bij één groep neergelegd, gezinnen met jonge kinderen, die juist het economisch fundament voor de toekomst moeten leveren.
Babyboomers zijn gemiddeld genomen veruit de rijkste groep van Nederland (vroeg met pensioen en dan nog een hoog persoonlijk vermogen), dus het zou eerlijk zijn om ook daar een deel van de lasten neer te leggen.
De politiek durft het echter niet aan om een groep die het altijd alleen maar beter heeft zien worden een eerlijk deel van de rekening te laten betalen. Die rekening schuift de politiek liever door naar een groep die de meeste uitgaven doet (goed voor de economie) en met jonge kinderen het economische fundament levert voor de zorgkosten van de babyboomers.  

jan 12 jaar ago

korting op de kinderopvang is jammer genoeg een noodzakelijk kwaad. Gezien de bedragen die de ouders zelf bijleggen in de kosten is een procentuele verhoging van 100% vaak niet meer dan een paar tientjes per maand. Waar ik wel bang voor ben is dat de draagkrachtigen in de samenleving niet voldoende worden aangepakt onder dit kabinet. Waaronder bijv. de babyboomers met hoge pensioenen. Maar dat zijn niet de enigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *