Kun je van een extern auditor, controller, accountant, adviseur deskundigheid en professionaliteit verwachten?

Nu de VESTIA affaire in volle gang is, vraagt de AFM zich af ‘of de accountant voldoende deskundig en professioneel-kritisch is geweest?’ Het lijkt er inderdaad sterk op dat de accountancy sector weinig heeft geleerd van de ENRON-affaire, een affaire waaraan de ooit gerespecteerde accountancyfirma Arthur Andersen in 2002 ten onder ging; toch een (zeer) leerzame casus.

N.a.v. het financiële ‘Bel & Win spel’ binnen de VESTIA burelen merkte Minister Spies op: ‘De accountant meldde in het jaarverslag dat de financiële situatie bij Vestia gezond is. Ik vraag me af of die accountant nu met deze kennis die conclusie nog getrokken zou hebben.’

De betreffende accountant heeft geluisterd naar de Minister want: ‘Eind april dit jaar kwam KPMG met het verrassende bericht dat het zijn controleverklaring onder de jaarrekening 2010 van Vestia introk.’ De voorganger van KPMG bij VESTIA, DELOITTE ‘liet vervolgens weten intern onderzoek te doen naar zijn controles bij Vestia.’ aldus Het FD.

Vraag is dan: Kun je van een extern auditor, controller, accountant, adviseur deskundigheid en professionaliteit verwachten?

Dat je deskundigheid en professionaliteit mag verwachten lijkt me logisch, niet alleen gezien de tarieven die men voor deze ‘onafhankelijke controle rekent’. 😉 Gelukkig (sic.) zijn de ‘Gedrags- en Beroepsregels van de sector nog in de ontwerpfase’ meldt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (‘nu na al die jaren nog in de ontwerpfase?’ hoor ik je zeggen….).  Je kan je accountant er dan ook niet op afrekenen(!). Of zoals de AFM nu wil: hen hieraan niet confirmeren.

De Top 4 van de Nederlandse accountancy (nb; ook Ernst & Young en PWC om het lijstje compleet te maken) heeft samen ruim 90% van de corporatiesector als klant. De sector telt 389 corporaties met op z’n minst miljarden aan verplichtingen; zoiets als een casino dus. Duidelijk is ook al dat v.w.b. onvoldoende kritische controle VESTIA geen uitzondering is en de woningbouwsector ook al niet: onafhankelijke controles uit kunnen voeren lijkt inmiddels een klus van gargantueske omvang. Een klus waaraan je dan ook maar beter niet kan beginnen, althans niet anders dan nadat je een scala aan contractuele beperkingen hebt ingebouwd…. ‘Tel daarbij op’ dat diezelfde auditor van jou afhankelijk is om na zijn controle bij je organisatie ook nog eens de rekening betaald te kunnen krijgen & je hebt het over een in principe onmogelijk objectieve klus. 😮

Maar een klus die toch interessant kan zijn, leerzaam zelfs. Dat leert o.m. de ENRON-affaire. Huisaccountant Arthur Andersen stond lange tijd bekend om een grote mate aan deskundigheid en professionaliteit maar bleek niet in staat objectieve, onafhankelijke controles uit te voeren. Men deed mooi mee, of op zijn minst ‘zag het niet’, met de mistige spelletjes van de beslissers bij deze voormalige energiereus. Met uiteindelijk alle gevolgen van dien: zowel ENRON als AA is niet meer en diverse beleggers, w.o. pensioenfondsen, bleven met zelfs aanmerkelijk minder dan de bekende ‘gebakken peren’ zitten. Ethiek (b)leek hier een item te zijn……

I.d. zagen we in de LEHMAN Bros. affaire; ethiek en integriteit (b)lijken moeilijk samen te gaan met financiële belangen…..

“Corporate culture and ethics opens up questions concerning the deeper foundations that underlie its values and rules, and help to provide their meta-ethical legitimacy.” lezen we in het boek  ‘ENRON and World Finance’.

“The rules and norms of business can be characterised as a tissue with features reflecting many different determinants such as best and customary practice, compatibility with the rest of a country’s legal framework, more general social norms, accommodation of innovation of different kinds, and prerequisites for fair dealing between different participating parties.” Regels en normen, ook ethisch, in organisaties zijn als een tissue, flinterdun…..

Aan deskundigheid en professionaliteit zal het in de accountancy sector niet ontbreken maar gezien de hink-stap-sprongen die men nu opnieuw c.q. ook in deze VESTIA affaire maakt, kun je vragen stellen bij de te hanteren ethische normen en waarden(?). 2 jaar geleden concludeerden we hier (al): De confronterende auditor/controller? Een Utopie.

Vraag is dan wie de onafhankelijke controles bij op zijn minst de voor de maatschappij risicovolle organisaties gaat uitvoeren? (ook) De AFM wellicht?

Bron: ‘ENRON and World Finance, a Case Study in Ethics’ D.i. een GRATIS e-boek, een aanrader, niet alleen voor accountants! 😉

==============

190512

‘Het probleem van Vestia is het probleem van de overheid die dit ultimatum stelt. Als Vestia de handdoek in de ring moet gooien, dan kost dat de corporaties, de gemeenten én het Rijk enkele miljarden.’ Dus ons, de belastingbetalers ook…..

Het citaat komt uit Het FD artikel Doorslaggevend overleg Vestia met banken, zou de Accountant Vestia hiervan wakkerliggen?

210512

‘Controle corporaties was niet de grote droom van een accountant’ meldt Het FD vanochtend. Daarbij kun je jezelf ‘iets’ voorstellen, toch blijkt uit het artikel ook dat de rekening die VESTIA betaalde voor de ‘controle-werkzaamheden’, aanzienlijk was. (nb; dat geldt ook voor andere corporaties, blijkt uit het artikel).

290512

Het FD vanochtend: Accountant KPMG schrapt banen. Da’s een ‘veeg teken’ dat KPMG (als 1e van de Big Four?) banen schrapt en snijdt in de arbeidsvoorwaarden. De oorzaak ligt niet alleen in de financiële crisis of bij de zeperds die men maakt bij woningbouwcorporaties e.d. maar ook omdat het bestaande business model niet meer van deze tijd is; inderdaad: tijden veranderen.

Een 2e artikel vanochtend is minstens zo veelzeggend: Vestia-personeel vertrouwen in directie kwijt. Het was te verwachten. Opmerkelijk natuurlijk dat enerzijds de leiding van Vestia hun medewerkers zo lang voor de gek hebben gehouden. Anderzijds is het ook opmerkelijk dat de medewerkers en hun vertegenwoordigers zo lang de leidinggevenden het hand boven het hoofd hebben gehouden…..

5 thoughts on “Kun je van een extern auditor, controller, accountant, adviseur deskundigheid en professionaliteit verwachten?”

Jos Immers 10 jaar ago

Het gaat hier over kennis en de toepassing ervan. Persoonlijk zie ik alle controles als werkgelegenheid. De kennisindustrie dient te blijven draaien. Kennis zorgt ervoor dat het steeds complexer wordt, zo is de werkgelegenheid geborgd. De kennisindustrie houdt zichzelf in stand met het bijpassende gedrag.

Soms gaat er wel eens iets mis en kan het niet binnengehouden worden. Het gemak waarmee verantwoordelijkheden dan naast zich neergelegd kan worden is groot. In deze zaak gaat het niet om 2 functionarissen. Het gaat om alle functionarissen die invulling hebben gegeven aan het feit dat dit heeft kunnen gebeuren. Zij hebben deelgenomen aan het proces. Geen enkele functionaris heeft een signaal gegeven dat er iets niet klopt.

Het systeem plaatst deze functionarissen op een niveau. Goed geleerde en betaalde functionarissen. Ze worden gezien als voorbeeld voor onze jeugd. Als je goed leert dan kan je een goed salaris verdienen. Gaat er iets mis dan zijn er geen verantwoordelijkheden. Hoe lang gaan deze processen nog stand houden. Wanneer gaat het gedrag nu echt een grote rol spelen? Wanneer wordt er gelijkwaardig gedrag ingericht in een systeem.

Een chauffeur die het lijstje een keer niet goed invuld krijgt een prent van duizenden euro’s. Economisch delict is de uitspraak.

Het voorstel is dat al de functionarissen die invulling hebben aan het proces rond het probleem bij Vestia aangesproken worden op de verwoordelijkheid en daar een passende sanctie bij krijgen. Deelgenomen aan een economisch delict. Zo wordt de gelijkwaardigheid weer een beetje teruggebracht.

Jos

‘Het blind vertrouwen in de directie is omgeslagen in een collectief wantrouwen.’ Is dit nog te herstellen? – ManagementPro 10 jaar ago

[…] vertegenwoordigers (nb; OR & vakbonden): hoe heb je jezelf zo in de luren kunnen laten leggen? De accountants waren blijkbaar niet de enigen….. (Blind) Vertrouwen, het komt te voet & het vertrekt te paard; bij Vestia is dat nu […]

Casus: van Blind Vertrouwen naar Collectief Wantrouwen; is dat ook te voorkomen? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant. 10 jaar ago

[…] vertegenwoordigers (nb; OR & vakbonden): hoe heb je jezelf zo in de luren kunnen laten leggen? De accountants waren blijkbaar niet de enigen….. (Blind) Vertrouwen, het komt te voet & het vertrekt te paard; bij Vestia is dat nu […]

Nu de Adviessector zelf in de problemen is, geldt dan het: Doctor, heal thyself? – ManagementPro 10 jaar ago

[…] Als je nu niet meegaat in die ontwikkeling (want dat is het ook) dan is de volgende stap dat je, net als de accountancy, wordt meegezogen in de deconfiture van je ‘klant’ nadat je je ‘advies’ […]

Waarom Lance Armstrong uiteindelijk toch als winnaar uit de (wieler)strijd zal komen. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] nog bijzonder de rol van ‘de controleurs’: de hordes die wij live op tv hotels vol met wielrenners zagen binnenstormen & die vervolgens […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *