Let op: dit is FAKE NEWS! Je bent Gewaarschuwd!

“Vrouwen kunnen niet onderhandelen.”, “Reorganisatie Nationale Politie kost honderden miljoenen maar de prestaties van de politie zijn er over het algemeen niet op achteruit gegaan.”, “Volgens premier Mark Rutte is het effect van afschaffen dividendbelasting op bedrijven niet bekend.”

Je zou de indruk krijgen dat ‘fake news’ een term is verzonnen door Donald Trump in samenspraak met Vladimir Putin en vervolgens direct overgenomen door een scala aan beleidsmakers; niets is minder waar. Fake News is zo oud als dat de mensheid hier rondloopt. Noem het foutieve informatie, vergissing in de communicatie, noem het te mooi voorgestelde marketing, noem het misleiding. Of is dit allemaal ook fake news?…..

Volgens Wikipedia is de definitie voor fake news of nepnieuws: “desinformatie verhuld als nieuws die voornamelijk verspreid wordt via websites en sociale media, met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke opinie.” Deze definitie is op zich al fake news want, zoals gezegd: fake news is zo oud als de mensheid. Laat ik met een fake news voorbeeld beginnen dat een giga impact heeft gehad op de Westerse samenleving: de aflaat….

Een aflaat “is de kwijtschelding door de Kerk van de tijdelijke straffen die vergeven zonden meebrengen.” Eeuwenlang leverde de handel in aflaten de katholieke kerk giga sommen geld op. De redelijke domme, want nauwelijks geletterde, geloofsgenoten werd verteld dat zij door het kopen van een aflaat of, nog erger door het geven van hun leven “God Wil Het!”, een plaats in het Rijk der Hemelen zouden verwerven. Helaas: voor zover we nu weten (want niemand is teruggekomen; toch?) is die voor jou aldaar gereserveerde plek fake news.

Gevolg van dit fake news was de opkomst van de Reformatie, waarbij we overigens kunnen stellen dat Maarten Luther c.s. het ook (lang) niet altijd bij het rechte eind hadden.

Menig regiem is in onze geschiedenis aan de macht gekomen, en aan de andere kant: gevallen, dankzij c.q. als gevolg van het verspreiden van fake news. Zo was voor Nazi-Duitsland Joseph Goebbels de Grootmeester (sic.) van fake news. Een meer recent voorbeeld: Irak werd binnengevallen doordat de Bush Administration met verve (sic.) fake news wist te verspreiden. Hoe pijnlijk vervolgens de rol van de naïeve Colin Powell. Powell hield in 2003 vol overtuiging een speech voor de UN. Een speech die, achteraf bezien, volledig fake news bleek te zijn; ook voor Powell zelf een verrassende conclusie.

Interessant leerpunt hieruit: span mensen voor je fake news karretje, bij voorkeur mensen uit de on(of is het ‘goed-‘?)gelovige dan wel naïeve populatie.

“Vrouwen kunnen niet onderhandelen.”, dat stelt het AD vandaag in het artikel “Vrouwen geven te snel toe als het over salaris gaat.” n.a.v. de uitkomsten uit het Nationaal Salaris Onderzoek. Dat vrouwen niet zouden kunnen onderhandelen is fake news.

Waarom fake news? Het zijn juist de mannen die hen aannemen die niet kunnen onderhandelen. Kunnen zij dat wel, onderhandelen, dan nemen zij mannen aan op een lagere beloning. Een beloning gelijk aan die van gelijkwaardige vrouwen. Motivatie: een organisatie heeft een continuïteit streven, dan ben je toch ‘gek’ als je voor ‘iets’ gelijkwaardigs teveel betaald?

Overigens, uit onderzoek zou blijken dat vrouwen die namens de organisatie onderhandelen, zowel managers als recruiters, handelen conform de heersende cultuur van de organisatie. M.a.w.: een vrouwelijke kandidaat krijgt ook van hen, vrouwen, niets van dat wat gelijk is aan de beloning voor de mannelijke equivalent. Ook al ervaren zij zelf dat zij in deze organisatie al jaren minder worden beloond.

Maar mogelijk is juist dat hiervoor de (fake news?) verklaring…..

Overigens, in de middag na het verschijnen van deze entry werd ik door Petra Grijzen, de journalist die eerder wegliep van haar werkplek op het moment dat zij hoorde dat haar mannelijke collegae meer ontvingen, van Spitsuur @BNR geïnterviewd over de Loonkloof M/V. Het audiofragment vind je tussen 2:17:20 en 2:22:40; ff scrollen. Fake news? Luister maar.

“Reorganisatie Nationale Politie kost honderden miljoenen maar de prestaties van de politie zijn er over het algemeen niet op achteruit gegaan.” Nieuwsuur legde deze week beslag op het vertrouwelijke concept-rapport van de Commissie-Kuijken, de commissie die de vorming van de Nationale Politie heeft geëvalueerd. Da’s een goede zaak, zo’n evaluatie, want de Nationale Politie leverde hier leerzame case studies op zoals Wat Nationale Politie en Donald J. Trump kunnen leren van Willem Holleeder. en COR Nationale Politie was de Hark ruimschoots Voorbij; over o.m. Planning en Control.

“De reorganisatie van de politie, waar zo’n 65.000 mensen werken, heeft honderden miljoenen euro’s gekost. De commissie trekt de “zuinige” conclusie dat “de prestaties van de politie (…) er over het algemeen niet op achteruit zijn gegaan”.” concludeert de redactie van Nieuwsuur. Helaas worden deze “positieve prestaties” door de commissie niet nader onderbouwd: daarmee tegelijkertijd een basis vormend voor fake news. Evidence Based Research zou hier waardevol zijn geweest.

Volgens premier Mark Rutte is het effect van afschaffen dividendbelasting op bedrijven niet bekend.” zo blijkt uit het Afschrift Kamerbrief over afschaffing van de Dividendbelasting. Rutte gaat in deze brief zelfs nog verder: hij kan niet zeggen hoeveel bedrijven de afgelopen jaren vertrokken zijn vanwege de dividendbelasting, of zich hier juist niet gevestigd hebben vanwege deze belasting. Nog erger: “de premier blijft weigeren te vertellen met wie hij wel en niet praat of heeft gepraat.” aldus RTLZ. Menig demagoog deed/doet hem dat niet na en vormde c.q. vormt daarmee de basis voor fake news.

Volgens dat wat we wél weten zou het afschaffen van de dividendbelasting de Nederlandse Staat jaarlijks 1,4 miljard aan inkomsten schelen. Een (fors) bedrag dat ook besteed zou kunnen worden aan verpleging, verzorging, onderwijs, besteed aan nog meer reorganisaties in en van onze Overheid.

Of is dit ook al fake news?……..

Geïnteresseerd in een boek met fake news? Klik op de pic.

Willem E.A.J. Scheepers

4 thoughts on “Let op: dit is FAKE NEWS! Je bent Gewaarschuwd!”

Jan-Hendrik 4 jaar ago

“Het zijn juist de mannen die hen aannemen die niet kunnen onderhandelen. Kunnen zij dat wel, onderhandelen, dan nemen zij mannen aan op een lagere beloning.”

Wow, dit is wel een heel kromme redenering! Als ze ‘wel’ zouden kunnen onderhanden en de beloning van mannen omlaag krijgen, dan zouden vrouwen toch vervolgens met dezelfde onderhandeling een nóg lagere beloning krijgen?

Antwoord op Jan-Hendrik
Willem E.A.J. Scheepers 4 jaar ago

Dat zou idd een optie zijn Jan-Hendrik zeker als de organisatie niets aan ‘het systeem’ wil veranderen. Een ‘systeem’, cultuur kan ook, die ongelijke behandeling in stand houdt; zelfs als de organisatie een MVO Beleid heeft.

Neem ik iemand aan, dan wil ik de beste en niets anders dan de beste, passend binnen dat wat nodig is; met minder neem ik geen genoegen. Hoe die beste ‘verpakt’ is, is voor mij minder relevant: gelijke behandeling. Ook niet of die ander nu wel of niet voor zichzelf opkomt c.q. onderhandelt: ik investeer in de beste, nu en in de toekomst, en verwacht voor beide partijen een goed rendement.

Maar ik besef voldoende dat dit voor menig werkgever als ‘vloeken in de kerk’ kan overkomen….

Wiebe Zijlstra 4 jaar ago

Heerlijk zoveel fake nieuws in één artikel. Fake nieuws is al zo oud als de schepping. Dit stuk heeft humor en daarin onderscheidt het zich van veel ander nieuws. Dus: “Willem, bedankt!!”

Antwoord op Wiebe Zijlstra
Willem E.A.J. Scheepers 4 jaar ago

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *